Får I konsistent levereret høj kvalitet, sikkerhed og rådgivning?

Løsninger

Revision af organisationer i den offentlige sektor

Får I konsistent levereret høj kvalitet, sikkerhed og rådgivning?

Regioner og kommune

Revision af uddannelser og skoler
Deloitte reviderer et stort antal undervisnings-, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Deloittes betjening dækker flere hundrede institutioner så som universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier, SOSU, VUC, friskoler, efterskoler, kostskoler m.fl.

Revision af regioner
Understøtter de implementerede forretningsprocesser og ledelseskontroller muligheden for at gennemføre en værdiskabende revision i jeres organisation? Compliance og nye PIE-regler sætter fokus på en tydelig sondring mellem revision og assistance/rådgivning i bred forstand, således at man opnår en kritisk og uafhængig revision.

Revisionsydelser til kommunerne
Er der fokus på udvikling og strategi? Inden for den seneste årrække har vi i Deloitte revideret de kommunale regnskaber i en lang række kommuner – store såvel som mindre. Her er vi ikke kun kontrollanter, men også sparringspartner på relevante indsatsområder.

Kommunal årsregnskabsmodel
Skab økonomisk råderum. Deloittes kommunale årsregnskabsmodel skaber et økonomisk råderum gennem en mere aktiv påvirkning af hele organisationens økonomiske beslutningsadfærd samt synliggør indsats og resultater. 

Offentlig energiforsyning og affaldssektor

Forbrændingsanlæg
Rettidig og anvendelig ledelsesinformation. Får ledelsen og bestyrelsen værdifulde informationer til rette tid? Rette informationer til rette tid skaber værdi for bestyrelse og ledelse, da de hermed har optimale betingelser for at træffe de rette beslutninger. 

Afgifter i affaldssektoren
Konsekvensberegninger og modeller. Bruger I for mange ressourcer i forbindelse med ændringer i satser? Beregninger og modeller skal være så simple som muligt for at kræve færrest mulige ressourcer ved ændringer i satser mv.

Selskabsopgørelse af affaldsforbrænding
Har I overblik over de skattemæssige konsekvenser ved en selskabsopgørelse? Optimering og planlægning af skattemæssige forhold inden selskabsopgørelse af sektoren vil kunne reducere omfanget af skattebetalinger i sektoren.

Jakob B. Ditlevsen

Jakob B. Ditlevsen

Equity Partner

Jakob har igennem mange år arbejdet sammen med uddannelsesinstitutioner. Jakob har opnået stor erfaring og indsigt i institutionernes økonomi, styringsmekanismer og rammevilkår. Jakob assisterer med s... Mere