Får I konsistent levereret høj kvalitet, sikkerhed og rådgivning?

Løsninger

Revision af organisationer i den offentlige sektor

Får I konsistent levereret høj kvalitet, sikkerhed og rådgivning?

Regioner og kommune

Revision af uddannelser og skoler
Deloitte reviderer et stort antal undervisnings-, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Deloittes betjening dækker flere hundrede institutioner så som universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier, SOSU, VUC, friskoler, efterskoler, kostskoler m.fl.

Revision af regioner
Understøtter de implementerede forretningsprocesser og ledelseskontroller muligheden for at gennemføre en værdiskabende revision i jeres organisation? Compliance og nye PIE-regler sætter fokus på en tydelig sondring mellem revision og assistance/rådgivning i bred forstand, således at man opnår en kritisk og uafhængig revision.

Revisionsydelser til kommunerne
Er der fokus på udvikling og strategi? Inden for den seneste årrække har vi i Deloitte revideret de kommunale regnskaber i en lang række kommuner – store såvel som mindre. Her er vi ikke kun kontrollanter, men også sparringspartner på relevante indsatsområder.

Kommunal årsregnskabsmodel
Skab økonomisk råderum. Deloittes kommunale årsregnskabsmodel skaber et økonomisk råderum gennem en mere aktiv påvirkning af hele organisationens økonomiske beslutningsadfærd samt synliggør indsats og resultater. 

Jakob B. Ditlevsen

Jakob B. Ditlevsen

Equity Partner

Jakob har igennem mange år arbejdet sammen med uddannelsesinstitutioner. Jakob har opnået stor erfaring og indsigt i institutionernes økonomi, styringsmekanismer og rammevilkår. Jakob assisterer med s... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('