Løsninger

Systemunderstøttelse af energihandel og risikostyring

Understøtter din virksomheds nuværende energihandels- og risikostyringsløsning ønskerne fra forretningen og kravene til eksempelvis rapportering, kreditstyring, funktionsadskillelse og revisionsspor?

Fremtiden for energihandel byder på en række spændende forretningsmuligheder i form af blandt andet et mere integreret europæisk marked og adgang til handel i nye lande. Konkurrencen øges, og indtjeningsmarginerne mindskes, hvilket medfører et behov for effektivisering af energihandelsvirksomhedernes arbejdsprocesser til at opnå en omkostningseffektiv forretning og tilfredsstille kundernes behov for nye produkter og service. De regulatoriske krav til rapportering skærpes i form af blandt andet REMIT og EMIR, og de interne behov øges tilsvarende med eksempelvis transparens i indtjeningen mellem salg og afdækning, effektiv kreditstyring, value at risk og stresstestning.

Energihandels- og risikostyringssystemerne er over de senere år blevet tilpasset det europæiske marked og kan bidrage til at imødekomme ovenstående forretningsmæssige muligheder og krav. Systemerne tilbyder eksempelvis i stigende grad standardinterfaces til både børser, prisleverandører, CRM, kontraktstyringssystemer og ERP-systemer mv. for at muliggøre realtidsudveksling af data og reducere de manuelle indtastningsopgaver og dermed kilder til fejl.

Flere af de førende danske energihandelsvirksomheder har allerede fået implementeret et standardsystem til håndtering af deres energihandel og risikostyring. Er din virksomhed en af dem?

Markedet tilbyder en række standardsystemer, der effektivt understøtter handel med energi og kravene til risikostyring. Løsningerne er dog ikke ens. Systemerne er ofte udviklet med primært fokus på enten olie, gas eller el, og der er stor forskel på understøttelsen af handel med derivaterne og den operationelle håndtering af de fysiske flow. Dette er ikke muligt at gennemskue ud fra produktbeskrivelserne og kræver praktisk erfaring.

Deloitte er den førende rådgiver i både Danmark og internationalt i processen med at udvælge og implementere de energihandels- og risikostyringssystemer, der både understøtter forretningsbehovene og indfrier de regulatoriske og revisionsrelaterede krav. Vores team af specialister står til rådighed til en uforpligtende samtale, hvor vi kan gennemgå mulighederne for understøttelse af din virksomheds behov for en fremtidig energihandels- og risikostyringsløsning.

Deloitte tilbyder komplet rådgivning i relation til anskaffelsen og implementeringen af energihandels- og risikostyringssystemer.

Deloitte har både danske og internationale specialister med kombineret forretnings- og systemforståelse. Vi kender leverandørerne i markedet og har praktisk erfaring med systemerne.


Vi hjælper blandt andet med:

  • Gennemgang af systemløsningerne ud fra jeres specifikke forretningsbehov
  • Proceskortlægning og design af fremtidige arbejdsgange
  • Udarbejdelse af kravspecifikation og use cases
  • Gennemførelse af anskaffelsesprocessen (inklusive EU-udbud) og forhandlingsstøtte
  • Projektledelse
  • Design
  • Konfiguration
  • Testledelse og testudførelse.
  • Ibrugtagelsen af systemerne kræver forandringsledelse og undervisning, hvilket vi også kan være behjælpelige med.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.