Global Business Services & BPO

Potentialevurdering

Hvad er fordelene ved at samle og standardisere dine supportfunktioner? Hvor meget kan du spare ved at effektivisere processerne? Det kan en Potentialevurdering fra Deloitte give dig svar på.

Udfordringer

Få et feasbility study og kend dit potentiale inden du implementerer Global Business Services eller Shared Services

Virksomheder med små, lokale supportfunktioner mangler ofte standardiserede systemer og processer. Det betyder at deres omkostninger er for høje, når de ikke udnytter stordriftsfordele, og når de ikke kan automatisere og digitalisere processerne.

Samtidig betyder det at kvaliteten lider under at hver afdeling sidder på forskellige lokationer og prøver at genopfinde og udvikle de samme ting, mens at de samtidig ikke har kritisk masse nok til at blive rigtig specialiserede.

Dermed bliver støttefunktionerne aldrig den nødvendige partner, som forretningen har brug for til at levere viden og indsigt.

Et feasibility study fra Deloitte kan hjælpe dig med at forstå hvilke fordele og besparelser du kan opnå ved at samle, effektivisere og optimere dine processer i et fælles center, f.eks. Global Business Services eller Shared Services. En klar anbefaling med tilhørende business case giver dig svar på om det er en løsning, der giver værdi for dig.

Vores tilgang

Vi analyserer potentialet i GBS eller SSC med et feasibility study.

 1. Definér vision og designprincipper

  Vi hjælper ledelsen med at blive enige om de overordnede mål og ambitioner. Sammen definerer vi de overordnede designkriterier og beslutter de kritiske succesfaktorer for at vælge en eventuel ny lokation hvorfra services skal leveres.

 2. Dataanalyse

  Vi analyserer og forstår den nuværende baseline med fokus på processer, it-systemer og antal medarbejdere. Samtidig udarbejder vi en liste over hvilke lokationer der bedst kan levere de ønskede kapabiliteter.

 3. Design fremtiden

  Vi definerer den fremtidige leverancemodel. Dette indebærer også at vi designer hvordan den tilbageblevne organisation skal fungere og hvilken påvirkning det fremtidige design vil have på mindre afdelinger. Sammen beslutter vi hvor processplittet skal ligge og vi finder eventuelle samarbejdspartnere til at levere outsourcing processer (BPO).

 4. Beregn business case og planlæg implementering

  På baggrund af de foregående trin leverer vi en samlet anbefaling af, hvordan et fremtidigt set-up kunne se ud. Den understøttes af en business case og case for change. Vi supplerer desuden anbefalingen med en plan for hvordan ændringerne kan implementeres.

 1. Definér vision og designprincipper
 2. Dataanalyse
 3. Design fremtiden
 4. Beregn business case og planlæg implementering

Vi hjælper ledelsen med at blive enige om de overordnede mål og ambitioner. Sammen definerer vi de overordnede designkriterier og beslutter de kritiske succesfaktorer for at vælge en eventuel ny lokation hvorfra services skal leveres.

Vi analyserer og forstår den nuværende baseline med fokus på processer, it-systemer og antal medarbejdere. Samtidig udarbejder vi en liste over hvilke lokationer der bedst kan levere de ønskede kapabiliteter.

Vi definerer den fremtidige leverancemodel. Dette indebærer også at vi designer hvordan den tilbageblevne organisation skal fungere og hvilken påvirkning det fremtidige design vil have på mindre afdelinger. Sammen beslutter vi hvor processplittet skal ligge og vi finder eventuelle samarbejdspartnere til at levere outsourcing processer (BPO).

På baggrund af de foregående trin leverer vi en samlet anbefaling af, hvordan et fremtidigt set-up kunne se ud. Den understøttes af en business case og case for change. Vi supplerer desuden anbefalingen med en plan for hvordan ændringerne kan implementeres.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Kontakt os for at få et gratis Global Business Service Lab, hvor vi gennemgår jeres muligheder og giver en potentialevurdering.

Jens Sønderkær

Partner

Shakti Singh

Director