Case study

Cases og løsninger    

Læs hvordan vi hjælper virksomheder med compliance på tværs af industrier.

Explore Content

Danske Spil - CSR

”Det helt afgørende for Danske Spil er, at vi løbende arbejder på at skabe et bedre og mere sikkert spillemiljø til glæde og til gavn for vores spillere. Vi er samtidigt overbeviste om, at vi på længere sigt skaber et kommercielt potentiale ved at implementere og integrere CSR i hele vores måde at drive forretning på. Vi tror på, at det vil have en positiv indvirkning på vores omdømme og derved en afsmittende effekt på vores omsætning.”
Læs mere her

Metroselskabet - Leverandørstyring (arbejds- og lønforhold)

”Vi har fået dyb indsigt i de faktiske forhold på vores byggepladser, så vi i fremtiden bedre kan kontrollere om reglerne bliver overholdt. Det har også været en stor læringsproces for vores underentreprenører, som nu kan strukturere sig hensigtsmæssigt i forhold til dansk lovgivning og overenskomster, og det har en enorm værdi for arbejderne på byggeriet såvel som for Metroselskabet.”

Læs casen her

 

Solar - Risikostyring

Samarbejdet med Deloitte har betydet, at vi nu har et veletableret og struktureret ERM-program, som går på tværs af koncernen. Vi har fået arbejdsredskaber og metoder, der sikrer, at vi selv kan arbejde professionelt med risikostyring – også fremadrettet. Derudover har det været en stor fornøjelse at have Deloittes rådgivere som gode og vellidte samarbejdspartnere.”
Læs casen her
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('