Life at Deloitte

Deloitte tukee kaikkia vanhempia tasa-arvoisesti tarjoamalla 3 kk palkallisen perhevapaan

1.8.2022 voimaan astunut perhevapaauudistus tarjoaa perheille tasa-arvoisemman mahdollisuuden pitää perhevapaita perhemallista riippumatta sekä edesauttaa tasa-arvokehitystä työelämässä.

”Meille oli alusta pitäen selvää, että haluamme perhevapaauudistuksen myötä laajentaa palkalliset perhevapaat koskemaan kaikkia vanhempia. Deloitte tarjoaa asiantuntijoilleen mahdollisuuden 3 kk palkallisen perhevapaaseen, ja edun saaminen ei edellytä tietyn työssäoloajan täyttymistä. Tämä on linjassa tasa-arvo ja perheystävällisyystavoitteidemme kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Lari Hintsanen.

Perheystävällisyyden kehittämiseen on Deloittella panostettu aktiivisesti. Vuosina 2019–2021 Deloitte oli yhteistyökumppanina Väestöliiton tutkimus- ja kehittämishankkeessa tasa-arvon sekä isä- ja perheystävällisyyden parantamiseksi työpaikoilla. Muita konkreettisia toimia ovat kaikille deloittelaisille avoimet Family-friendliness Forum -tilaisuudet, joissa käsitellään työn ja muun elämän yhdistämistä eri teemojen kautta. Deloitte tarjoaa myös perhevapaamentorointia pitkillä perhevapailla oleville asiantuntijoilleen tukemaan työhön paluuta sekä työn ja perheen yhdistämistä.

”Perhevapaauudistus on erittäin tervetullut, sillä vanhemmuuden tasaisempi jakaminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä tasa-arvon edistämisessä”, Lari Hintsanen summaa.

Oliko tieto hyödyllistä?