Lue lisää

Life at Deloitte

Uratarinani: Antti Rönkkö

Tilintarkastuksessa inspiroi jatkuva uuden oppiminen

KHT-tilintarkastaja, joka nauttii numerodatasta ja näköalapaikasta eri liiketoimintoihin. Anttia motivoi asiakkaiden kimuranteissa haasteissa auttaminen, oman työn johtaminen ja asiantuntemuksen jatkuva kehittäminen.

27.5.2020

Työni suola on, että saan auttaa asiakkaita ratkaisemaan haasteita tilinpäätöksien laadinnassa, taloushallinnon kontrolliympäristössä ja hyvän hallintotavan noudattamisessa. Palkitsevinta on päästä onnistuneesti maaliin yhdessä asiakkaan kanssa.

Työskentelen Deloittella tilintarkastuksessa, jossa toimin allekirjoittavana tilintarkastajana. Vastuullani on asiakasyrityksieni tilintarkastus, asiakkuuksien hallinta ja asiakastiimieni johtaminen. Lisäksi työhöni kuuluu myynti- ja kannattavuusvastuuta. Asiakkainani on pääasiassa suomalaisia keskikokoisia referred in -yhtiöitä1). Parasta työssäni on sen vaihtelevuus. Toimin useilla eri toimialoilla, vaihtuvissa tiimeissä ja uusissa työympäristöissä erilaisten asiakkaiden kanssa. Työssäni pääsee myös näkemään hyvin läheltä yritysten liiketoimintaa ja tuntemaan keskeiset asiakaskontaktit henkilökohtaisesti. Tunnen tekeväni tärkeää työtä, jolla on merkitystä.

Nautin oppiessani työssäni jatkuvasti uutta. Vaikka jo muutaman vuoden tilintarkastajana toiminut nuori asiantuntija voi saavuttaa tarkastustyössään hyvän teknisen tason, edellyttää jatkuvasti muuttuvat standardit ja lainsäädäntö sekä lisääntyvät tarkastustyön laatuvaatimukset tilintarkastajan osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Myös teknologian nopea kehittyminen muokkaa tilintarkastajan työtä tällä hetkellä vahvasti. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata, mutta täytyy olla valmiudet ja kiinnostus ottaa asioista selvää – uuden oppimista riittää jokaiselle uratasolle. Deloitten osaavat kollegat, kansainväliset asiantuntijaverkostot, modernit työkalut ja laajat koulutusmahdollisuudet antavat tähän erinomaista tukea.

Deloittella on matala hierarkia ja valmius reagoida nopeasti

Olen alun perin kotoisin Kuopiosta, minkä saattaa toisinaan huomata murteestani. Opiskelin Tampereen yliopiston kauppatieteellisessä, jossa luin pääaineenani laskentatoimea ja suoritin tilintarkastuksen maisteriohjelman. Big Four -yritysten2) paikallistoimistot kävivät kertomassa tilintarkastuksen kursseilla työmahdollisuuksista asiantuntijaorganisaatiossa, mikä selkeytti opintojeni ohella ajatuksiani uravalinnastani. Laki- ja veroasioiden sekä laskentatoimen yhdistäminen kiehtoivat minua ja pääsin opintojeni loppuvaiheessa harjoittelijaksi KPMG:lle, jossa vierähti tilintarkastajana yhteensä seitsemän vuotta.

Vuonna 2015 suoritin KHT-tutkinnon, joka oli työtunneiltaan isotöinen mutta erittäin palkitseva rutistus. Nykyisessä roolissani aloitin vuoden 2017 alussa, kun Deloitte etsi kokeneempaa tilintarkastajaa Ruoholahteen. Deloittella arvostan yrityksemme matalaa hierarkiaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaikkia deloittelaisia on helppo lähestyä, oli kyse sitten toimitusjohtajastamme, tilintarkastuksen vetäjästämme tai kenestä tahansa partnerista. Yrityskokomme mahdollistaa ketterän päätöksenteon ja asiakkaan kysymyksiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Teknologia muuttaa tilintarkastajan työtä yhä kiinnostavammaksi

Olen kiitollinen, että minut heitettiin jo urani alkutaipaleella ”syvään päätyyn” ja olen saanut alusta asti hoitaakseni vastuullisia asiakas- ja tarkastustoimeksiantoja, toki partnerin tukiessa tarvittaessa. Nyt kun toimin kuuden nuoremman tilintarkastuksen asiantuntijan coachina3), pidän tärkeänä, että hekin saavat sopivassa suhteessa lisää vastuuta ja näytönpaikkoja eri asiakastiimeissämme. Se on mielestäni motivoivaa ja palkitsevaa oman kehittymisen kannalta. Coachin roolissa on hienoa päästä kehittämään omaa valmentavaa johtamista, seurata nuorten kasvua asiantuntijoina ja tukea heitä urallaan.

Olen viihtynyt Deloittella hyvin – nautin melko vapaasta asiantuntijaroolista, oman työn johtamisesta ja vastuunottamisesta. Tilintarkastuksessa toimimme vuosisyklissä, joka pitää sisällään myös kevään ja nykyisin myös syksyn tiukat kiirekaudet. Samalla se antaa myös pidemmän näkymän tuleviin töihin ja joustavuutta oman kalenterin hallintaan. Näen, että tilintarkastajan työ muuttuu tulevaisuudessa entistä kiinnostavammaksi: teknologia vähentää rutiinitöitä ja jättää enemmän aikaa keskittyä vaativimpiin asiantuntijatehtäviin ja paneutua asiakkaiden erityiskysymyksiin.

***

1) Referred in- yhtiöllä tarkoitetaan tilintarkastusasiakasta, jonka emoyhtiö sijaitsee ulkomailla. Asiakastoimeksiannot tulevat meille Deloitten globaalin verkoston kautta.

2) Big four -yhtiöitä ovat Deloitte, EY, KPMG ja PwC.

3) Jokaisella deloittelaisella on oma coach, eli toinen deloittelainen, joka auttaa uralla eteenpäin, sparrailee ja on tukena työssä.

Antti Rönkkö
KHT-tilintarkkastaja
antti.ronkko@deloitte.fi

PÄHKINÄNKUORESSA

Tiimi globaalisti: Deloittella on globaalisti 72 000 tilintarkastuksen asiantuntijaa.

Tiimi Suomessa: Suomen Deloittessa on yhteensä 600 asiantuntijaa, joista
tilintarkastuksessa työskentelee noin 120 asiantuntijaa.

Tyypillisen projektin kesto: Toimeksiannot ovat pituudeltaan yleensä tilikauden eli vuoden mittaisia kerrallaan – suunnittelusta tilinpäätöksen allekirjoituksesta sen päätökseen. Toki asiakastoimeksiannot tilintarkastuksessa jatkuvat vuosi vuodelta asiakkaan yhtiökokouksen meidät valitessa. Erillistoimeksiannot voivat olla lyhyempiä, muutaman viikon tai muutaman kuukauden mittaisia.

Viimeiset kolme toimialaa, joilla olen työskennellyt: Leasing, IT ja media.

Miten pidän huolta hyvinvoinnistasi: Pientä koiraamme Yodaa lenkkeilyttämällä, nukkumalla hyvin ja moninaisella hyötyliikunnalla työmatkapyöräilystä pihamaamme hoitamiseen. Lisäksi käyn
ympäri vuoden kuntosalilla Deloitten tarjoamaa liikuntaetua hyödyntäen.

Intohimoni: Golf, lukeminen ja musiikki ovat lähellä sydäntäni.

Mitä et tiennyt Antista: Olen juossut neljä maratonia Helsingissä ja Tukholmassa. Tältä keväältä omatoiminen Deloitten puolimaraton on vielä juoksematta, mutta kylläkin tavoitteena!

Oliko tieto hyödyllistä?