whistleblowing-ilmoituskanava

Palvelut

Whistleblowing-ilmoituskanava

Turvallinen ja vaatimustenmukainen ilmoituskanava vahvistaa organisaation riskienhallintaa ja sidosryhmien luottamusta.

Yrityksen arvot tuodaan eläviksi arjessa

Hyvä ja vahva organisaatiokulttuuri muodostuu yrityksen arvoista, toimintatavoista ja käytännöistä. Pelkät eettiset periaatteet tai arvot paperilla kirjoitettuna eivät riitä − ne täytyy tuoda eläväksi arjessa jokapäiväisillä valinnoillamme ja käyttäytymisellämme.

Hyvä organisaatiokulttuuri tukee sitä, että huolista ja mahdollisista epäkohdista voidaan keskustella avoimesti työyhteisössä ja johdon kanssa. Joskus on kuitenkin tilanteita, ettei henkilö uskalla tai halua puhua asiasta esihenkilölleen tai muulle johdolle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi hyvin sensitiiviset asiat tai että tilanteeseen liittyy pelko vastatoimista. Yksi turvallinen ja luottamuksellinen tapa tuoda esiin huolia ja epäkohtia on anonyymin ilmoituksen mahdollistava Whistleblowing-ilmoituskanava.

Väärinkäytösten ilmoituskanava tulee monelle pakolliseksi

Monella organisaatiolla on jo olemassa ilmoituskanava. EU:ssa
voimaan tulleen whistleblower-direktiivin ja sen perusteella säädettävän kansallisen lainsäädännön myötä ilmoituskanavat tulevat myös pakolliseksi organisaatioille, joissa on vähintään 50 työntekijää. Vaatimukset koskevat julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. Ilmoituskanavan tulee olla käytössä joulukuuhun 2021 mennessä niissä organisaatioissa, joilla on vähintään 250 työntekijää. Tätä pienemmille organisaatioille on erillinen kahden vuoden lisäaika.

Ilmoituskanavan olemassaolo kannattaa nähdä positiivisena
lisänä organisaation keinovalikoimassa, sillä se tukee myös organisaation sisäisiä kontrolleja ja riskienhallintaa. Lisäksi ilmoituskanava on keino puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja huoliin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen epäkohtiin puuttuminen edesauttaa myös minimoimaan vahinkoja, kuten esimerkiksi taloudellisia menetyksiä ja mainehaittaa.

Mitä kannattaa huomioida ennen ilmoituskanavan
käyttöönottoa?

Ilmoituskanava ei tarkoita pelkän teknisen kanavan olemassaoloa, vaan ennen käyttöönottoa täytyy myös pohtia muun muassa seuraavia asioita:

  • Mihin ilmoitukset ohjataan käsiteltäväksi?
  • Miten ja ketkä ilmoituksia käsittelevät?
  • Miten ilmoitukset tutkitaan?
  • Miten yhteydenpito ilmoittajaan hoidetaan?

Deloitte tarjoaa kokonaisvaltaista tukea asiakkaille

Ilmoituskanava kannattaa hankkia hyvissä ajoin, sillä kanavan perustamiseen liittyvät toimet ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen (esim. henkilötietojen käsittelyyn liittyvä vaikutustenarviointi) vievät oman aikansa.

Meillä Deloittella on kokemusta lukuisista kokonaisvaltaisista ilmoituskanavan suunnittelu- ja käyttöönottoprojekteista. Huolehdimme ja avustamme kaikissa ilmoituskanavaan liittyvissä asioissa. Emme ole sidottu mihinkään tekniseen palveluntarjoajaan, vaan mietimme asiakkaan kanssa yhdessä heidän tarpeeseensa sopivimman tuotteen – toimintaympäristö ja henkilöstörakenne huomioiden. Lisäksi vastaanotamme asiakkaan puolesta kanavan kautta saapuvat ilmoitukset, teemme tilannearvion ja esitämme tarpeen mukaan vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi.

Deloitte tukee kaiken kokoisia organisaatioita tyypillisesti seuraavien asioiden kanssa:

  • Ilmoituskanavan perustamisen tuki
  • Ilmoituskanavan käyttöönotto ja koulutus
  • Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten hallinnointi ja käsittely, ilmoitusten arviointi, selvittäminen ja raportointi asianmukaisille organisaation tahoille

Ota yhteyttä

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää

Päivikki Sieppi

Päivikki Sieppi

Forensic

Päivikki Sieppi työskentelee Deloitten Forensic-palveluissa juristina ja on erikoistunut whistleblowing-toimeksiantoihin, väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan sekä yritysetiikan ja vaati... Lisää