Kontaktimme sote-palveluiden uudistamisessa

Ratkaisut

Avainkontaktimme

Ota yhteyttä

Minni Särkkä-Hietala

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

Minni Särkkä-Hietala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiantuntijapalveluista Suomessa. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointitehtävissä ja palvelutuotannon tutkimuksen parissa lähes viidentoista vuoden ajan. Minni tekee yhteistyötä lukuisten eri julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu erityisesti palveluiden ja palvelujärjestelmien kehittäminen strategiatyöskentelyn ja erilaisten toimintamallimuutoshankkeiden kautta. Minnin tavoitteena on auttaa asiakkaita kehittämään ja ottamaan käyttöön vaikuttavuutta luovia strategisia ja operatiivisia ratkaisuja.

Kysy Minniltä:

 • Sote-uudistuksesta ja sen edellyttämistä muutoksista
 • Hyvinvointialueiden rakentamisesta
 • Sote-palveluiden järjestämisestä ja palvelutuotannosta
 • Strategisista hankinnoista (make-or-buy), tuottajaohjauksesta ja valvonnasta
 • Palveluketjuista ja palveluintegraatiosta

Minni Särkkä-Hietala

Minni Särkkä-Hietala
+358 (0)40 5775 582

Lauri Byckling

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, asiakkuusjohtajana sekä julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen liittyy digitalisaatioon, organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen sekä operatiivisten tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden kehittämiseen.

Kysy Laurilta:

 • Digitalisaatiosta ja tietojärjestelmiin tukeutuvista muutoshankkeista
 • Strategioiden, liiketoimintasuunnitelmien, organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä
 • ICT- ja muiden tukipalveluiden kehittämisestä
 • Suurten muutoshankkeiden läpiviennistä
 • Ylimmän johdon näkökulmista johtamiseen ja muutoshankkeisiin

Lauri Byckling

Lauri Byckling
+358 (0)40 5132 226

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultointi-, arviointi- ja tutkimustehtävissä yli viidentoista vuoden ajan. Laurin asiakkaisiin kuuluu niin valtionhallinnon, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, rahoittajien kuin teollisuuden edustajia. Hänen asiantuntemuksensa liittyy erityisesti strategiatyöskentelyyn, liiketoimintamallien kehittämiseen ja suurten toiminnanmuutos- ja teknologiahankkeiden läpivientiin.

Kysy Laurilta:

 • Markkina-analyyseista ja yhtiöittämisestä
 • Kustannus- ja hyötyanalyyseistä
 • Liiketoimintasuunnitelmista
 • Strategiatyöskentelystä
 • Suurien toimintamalli- ja teknologiamuutosten läpiviemisestä

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli
+358 (0)50 5331 434

Janne Gerdt

Sote- ICT ja tiedolla johtaminen

Janne Gerdt vastaa Deloitten julkisen sektorin ja terveydenhuollon toimialan teknologiapalveluista Suomessa. Hänen vastuualueensa ytimessä ovat suuret julkisen sektorin ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja teknologiaa yhdistävät muutoshankkeet strategisesta suunnittelusta käytännön läpivientiin. Jannella on 15 vuoden kokemus mm. liiketoimintaa mahdollistavista teknologiastrategioista, digitaalisten palveluiden ja IT-toimintamallien suunnittelusta, teknologia- ja toimittajavalinnoista sekä laajoihin teknologiatransformaatioihin liittyvästä neuvonnasta. Janne on kokenut sekä johdon neuvonantajana että projektijohtajana, ja pystyy johtamaan erikokoisia muutoksia strategian luonnista aina kansainvälisessä ympäristössä toteutettaviin transformaatio-ohjelmiin.

Kysy Jannelta:

 • Hyvinvointialueen ICT-valmisteluista
 • ICT-palveluiden kehittämistä
 • ICT-hankinnoista
 • Tiedolla johtamisesta
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

Janne Gerdt

Janne Gerdt
+358 (0)50 5826 056

Minna Tormilainen

Hallinto- ja tukipalvelut

Minna Tormilainen työskentelee liikkeenjohdon konsulttina ja vastaa Suomessa Deloitten julkisen sektorin palveluista valtion- ja paikallishallinnolle. Minna on keskittynyt erityisesti johtamisen ja hallinnon kehittämiseen, toimintamallimuutoksiin sekä suuriin transformaatiohankkeisiin. Minnalla on yli 20 vuoden kokemus eri toimialoille tehdyistä mittavista muutoshankkeista. Minna on erityisen kiinnostunut modernista johtajuudesta, liiketoiminnan ja kehittämisen ketteröittämisestä, uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä muutosjohtamisesta. Minna auttaa organisaatioita menestymään yhä ennakoimattomammassa toimintaympäristössä.

Kysy Minnalta:

 • Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisestä
 • Toimintamallien suunnittelusta ja pystyttämisestä
 • Taloudesta

Minna Tormilainen

Minna Tormilainen
+358 (0) 41 547 1875