Palvelut

Julkinen sektori

Autamme laajalla osaamisellamme rakentamaan toimivampaa yhteiskuntaa

Valtionhallinnon toimijoihin vaikuttavat digitaalisuuden lisääntyminen, työn muutos ja talouden haasteet. Tuemme asiakkaitamme näihin vastaamiseksi.

Deloitte on maailman suurin yksityinen asiantuntijapalveluorganisaatio – tarjoamme julkishallinnolle laaja-alaista palvelua konsultointiin, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Haluamme olla mukana rakentamassa toimivampaa yhteiskuntaa.

Toimintaympäristön muutokset

Taloustilanne. Taloudellinen kestävyys ja investointien turvaaminen ovat valtion keskeisiä vastuita.

Digitalisaatio. Teknologian kehitys ja datan määrän kasvu haastavat julkisen sektorin toimintatavat. Myös kansalaisten odotukset ovat korkeat.

Tietojohtaminen. Tietoa tulee analysoida systemaattisesti, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Ajantasainen, faktapohjainen tilannekuva mahdollistaa toiminnan johtamisen.

Työvoima. Pula osaavasta työvoimasta vaikuttaa useisiin toimialoihin. Työelämään tarvitaan joustavuutta ja uusia toimintatapoja, jotta tarpeisiin pystytään vastamaan paremmin.

Turvallisuus. Kyberturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tietoa kertyy valtavat määrät monista eri lähteistä ja julkisista organisaatioista on tullut houkutteleva kohde kyberrikollisille.

**********

 

Asiantuntijoidemme kokemus julkisen hallinnon kehittämisestä on pitkä ja monipuolinen. Teemme julkishallinnon toimialalla tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Toimimme paikallisesti, hyödyntäen vahvasti kansanvälistä osaamistamme. Voimme auttaa muun muassa seuraavissa:

Strategia, analytiikka ja asiakaskokemus

 • Strategian laadinta, toimeenpano ja mittarit
 • Tiedolla johtaminen, analytiikka, koneoppiminen, tekoäly
 • Asiakaslähtöisyyden ja -kokemukset kehittäminen, digitaalisten kanavien ja palveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu

Muutosten suunnittelu ja toteutus

 • Toimintamallien suunnittelu ja transformaatio sekä strateginen kustannusvaikuttavuus
 • Teknologiastrategiat- ja transformaatiot
 • Tietojärjestelmä- ja ICT-palvelukehitys sekä laajojen ICT-muutoshankkeiden johtaminen

Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus

 • Taloudellinen tehokkuus, suorituskyvyn parantaminen ja mittaaminen
 • Toimitusketjun hallinta ja tehostaminen
 • Organisaation ja henkilöstön kehittäminen, organisaatiouudistukset ja työn tulevaisuus

Riskienhallinta ja kyberturvallisuus

 • Strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien hallinta
 • Kyberturvallisuus ja yksityisyys
 • Vastuullinen liiketoiminta

**********

 

Julkishallinto on suurimpia toimialojamme. Asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, valtion virastoja, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita. Tutustu asiakastarinoihimme:

 • Case Palkeet. Olimme tukemassa asiakasta uuden strategian ja henkilöstöstrategian laatimisessa.
 • Case Tietokiri. Autoimme asiakasta konseptin kehittämisessä ja muodostamisessa.
 • Case Helsingin kaupunki. Olimme mukana asiakkaan kokeiluprojektissa, jonka tavoitteena on helpottaa kaupunkilaisten arkea palvelujen digitalisaatiolla.
 • Case Kela. Olemme tukeneet ja valmentaneet asiakasta it-muutoksessa ja auttaneet sitä kehittämään toimintaansa.

Ota yhteyttä

Minna Tormilainen

Minna Tormilainen

Consulting

Minna Tormilainen työskentelee Deloittella liikkeenjohdon konsulttina. Hän on keskittynyt erityisesti toimintamallimuutoksiin ja suuriin transformaatiohankkeisiin. Minnalla on laaja osaaminen eri toim... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Clients & Industries

Lauri Byckling toimii Deloittella asiakkuusjohtajana ja johdon konsulttina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen lii... Lisää