Palvelut

Julkinen sektori

Kumppanina julkisen hallinnon uudistuksissa ja kehityshankkeissa

Kehittämisen, uudistamisen ja tehostamisen vaatimukset ovat julkisen sektorin toimijoille arkipäivää. Taloudellinen tilanne ja muutokset asiakkaiden palvelutarpeissa pakottavat tehostamaan toimintoja ja selvittämään uusia tapoja palveluiden tuottamiseen.

Tarjoamme laajan valikoiman asiantuntijapalveluja, jotka auttavat julkishallinnon organisaatioita selviämään haasteistaan ja parantamaan palveluitaan sekä tehostamaan toimintaansa. Lähtökohtanamme on luoda aitoa lisäarvoa tuottavia, kestäviä ratkaisuja.

Asiantuntijoidemme kokemus julkisen hallinnon kehittämisestä on pitkä ja monipuolinen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yli 150 maassa toimivan asiantuntijaverkostomme kautta asiakkaidemme saatavilla ovat laaja kansainvälinen osaaminen sekä parhaat käytännöt julkisen hallinnon kehittämisestä.

Olemme mukana tukemassa asiakkaitamme toiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä. Asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, valtion virastoja, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita.

Palvelukeskukset

Olemme auttaneet asiakkaitamme lukuisissa palvelukeskushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hankkeet voivat sisältää muun muassa palvelukeskusten esiselvityksiä, suunnittelua, yhdistämistä, optimointia sekä vertailututkimuksia.


Hyödynnämme laajaan benchmarking-tietokantamme tietoja palvelukeskusten tehokkuudesta, tuottavuudesta ja kustannuksista. Lisäksi käytössämme on useita vakiintuneita työkaluja ja menetelmiä palvelukeskusten perustamiseen, suunnitteluun ja toiminnan arviointiin. 

Olemme auttaneet asiakkaitamme lukuisissa palvelukeskushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hankkeet voivat sisältää muun muassa palvelukeskusten esiselvityksiä, suunnittelua, yhdistämistä, optimointia sekä vertailututkimuksia.

Hyödynnämme laajaan benchmarking-tietokantamme tietoja palvelukeskusten tehokkuudesta, tuottavuudesta ja kustannuksista. Lisäksi käytössämme on useita vakiintuneita työkaluja ja menetelmiä palvelukeskusten perustamiseen, suunnitteluun ja toiminnan arviointiin. 
Olemme auttaneet asiakkaitamme lukuisissa palvelukeskushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hankkeet voivat sisältää muun muassa palvelukeskusten esiselvityksiä, suunnittelua, yhdistämistä, optimointia sekä vertailututkimuksia.

Hyödynnämme laajaan benchmarking-tietokantamme tietoja palvelukeskusten tehokkuudesta, tuottavuudesta ja kustannuksista. Lisäksi käytössämme on useita vakiintuneita työkaluja ja menetelmiä palvelukeskusten perustamiseen, suunnitteluun ja toiminnan arviointiin. 

Sähköiset palvelut

Tuemme sähköisen hallinnon kehittämisessä sekä toimintamallien että järjestelmäratkaisujen osalta.

Deloitte on teknologiatoimittajista riippumaton konsultti, jolla on vahva osaaminen niin sähköisen asioinnin kuin julkisten organisaatioiden omien ydin- ja tukijärjestelmienkin kehittämisessä. Autamme asiakkaita muun muassa IT-arkkitehtuurien kehittämisessä, teknologia- ja toimittajavalinnoissa, järjestelmien ja uusien toimintamallien määrittelyssä ja käyttöönotossa sekä hankehallinnassa.

Lue lisää: Case Palkeet

 

Henkilöstön kehittäminen

Asiantuntijamme auttavat linkittämään henkilöstötyön julkisten organisaatioiden  ydintehtävistä lähteviin tarpeisiin, parantamaan organisaation suorituskykyä sekä kehittämään henkilöstön osaamista. Tätä kautta voidaan tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaille että koko organisaatiolle. 

Henkilöstöjohtamisen palveluitamme ovat henkilöstöstrategiat, organisaatioiden kehittäminen ja muutosjohtaminen, suorituksen johtaminen sekä henkilöstötyön toimintamallit.

Ulkoistamis- ja yhtiöittämispalvelut

Talouden kiristyminen ja palveluiden kysynnän kasvu pakottavat organisaatiot etsimään uusia keinoja toiminnan tehostamiseen ja kustannusten karsimiseen. Yleinen vaihtoehto on keskittyä oman ydintoiminnan kehittämiseen ja ulkoistaa muut toiminnot. 

Neuvontapalvelumme kattavat saumattomasti ulkoistamisen elinkaaren kaikki vaiheet. Julkisella sektorilla meillä on laaja kokemus esimerkiksi yhtiöittämis- ja liikelaitostamishankkeista.

 

Prosessien ja toiminnan kehittäminen

Autamme asiakkaitamme organisaation strategisessa päätöksenteossa ja strategian tehokkaassa toteuttamisessa. 

Toimintojen kehittämispalveluihimme lukeutuvat muun muassa prosessien, taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan sekä hankehallinnan kehittäminen.

Tuottavuuden parantaminen

Ongelmat julkisen sektorin tuottavuuskehityksessä, ikääntymisen luomat haasteet ja talouden kiristyminen vaativat tehokkaita toimia tuottavuuden kääntämiseksi kasvuun.

Deloitte tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen tuottavuuden kehittämistoimiin. Olemme myös tutkineet runsaasti julkisen hallinnon kehittämiselle keskeisiä kysymyksiä.

Taloudellisten, sosiaalisten, elinkeinopoliittisten ja ympäristövaikutusten mallintaminen

Tuemme julkisen sektorin päätöksentekoa mallintamalla mitkä ovat esimerkiksi suunnitellun hankkeen (tai sen vaihtoehtoisten toteutusmallien) määrälliset ja laadulliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Arvioinnissa voidaan huomioida hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin suorat taloudelliset vaikutukset, epäsuorat ja johdannaiset vaikutukset niin paikalliseen kuin kansalliseen talouteen. 

Ota yhteyttä

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Clients & Industries

Lauri Byckling toimii Deloittella asiakkuusjohtajana ja johdon konsulttina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen lii... Lisää