Artikkeli

Miten ESG-mittarit sisällytetään ylimmän johdon palkitsemiseen? 

Käytännön opas 

Julkaistu: 2023

 

Vaikka ESG-tavoitteiden sisällyttämisestä ylimmän johdon palkitsemiseen on osin ristiriitaisia näkemyksiä, se on kuitenkin parhaimmillaan tehokas työkalu yritysjohdon käyttäytymisen ohjaamiseen.


ESG-strategian positiivinen vaikutus moniin osa-alueisiin

ESG-strategia (Environmental, Social, and Governance) on käynyt läpi nopean muutoksen positiivisesta lisästä välttämättömyydeksi. Yritykset, sijoittajat ja laajemmat sidosryhmät näkevät ESG-strategialla olevan entistä vahvempi merkitys tulevaisuuden liiketoiminnan rakentamisessa kestävästi. Sillä on positiivinen vaikutus moniin osa-alueisiin, kuten työntekijöiden houkuttelemiseen ja sitouttamiseen sekä liiketoiminnan taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen.

Yritysjohdon toiminnalla on kriittinen rooli ESG-strategian käyttöönotossa ja onnistumisessa. Vaikka ESG-tavoitteiden sisällyttämisestä ylimmän johdon palkitsemiseen on osin ristiriitaisia näkemyksiä, se on kuitenkin parhaimmillaan tehokas työkalu yritysjohdon käyttäytymisen ohjaamiseen. Tätä varten palkitsemisen ESG-tavoitteiden tulee olla oikein rakennettuja ja perustua avoimiin, mitattavissa oleviin suoritusmittareihin. 
 

Palkitsemisvaliokunnan vastuu

Kuten on tapana palkitsemisen taloudellisia mittareita asetettaessa, palkitsemisvaliokunnan tulee varmistaa myös ESG-tavoitteita määrittäessään, että tavoitteissa on riittävästi joustavuutta. Lisäksi on olennaista, että erilaisia vaihtoehtoisia mittaustuloksia on pyritty ennakoimaan ja testaamaan, jotta voidaan varmistaa mittareiden toimivan ennustettavasti ja toivotulla tavalla erilaisissa tilanteissa. Tavoitteiden asettamiseen ja mallintamiseen sekä tulosten varmentamiseen voi olla hyvä hakea myös ulkopuolista tukea etenkin ensimmäisinä vuosina. ESG-mittareiden sisällyttäminen palkitsemiseen antaa tärkeän viestin johdolle, työntekijöille, sijoittajille ja muille sidosryhmille, kun tavoitteet ovat selkeästi mitattavia ja linjassa strategian ja liiketoiminnan suoriutumisen kanssa.

Yli 45 prosentilla suurimmista pohjoismaisista pörssiyhtiöistä on jo yksi tai useampi ESG-suorituskykymittari sisällytettynä ylimmän johdon palkitsemisen tavoitteisiin. Näkemyksemme mukaan ESG-mittareiden käyttöönotto tulee edelleen lisääntymään, ja erityisesti ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä mittareita tullaan näkemään ylimmän johdon palkitsemisessa enenevässä määrin. 

Lataa opas

Oliko tieto hyödyllistä?