Artikkeli

Henkilöstön palkitseminen

Miten palkita työntekijöitä kokonaisvaltaisesti?

Työ on murroksessa yrityksen ja työtekijän suhteen muuttuessa ja perinteisten työsuhteiden väistyessä uusien järjestelyiden alta. Tämän ”uuden työvoiman” kasvaminen ja sosiaalisen yrittäjyyden lisääntyminen haastavat perinteistä lähestymistapaa palkita, kannustaa ja sitouttaa työntekijöitä.

Uskomme, että kannustinjärjestelmät yhdessä oikeanlaisen yrityskulttuurin kanssa ovat myös tulevaisuudessa tärkeä työkalu työvoiman sitouttamisessa ja motivoinnissa. Yritykset, joilla on yrityksen tavoitteita tukeva henkilöstön kannustinjärjestelmä ovat selkeästi tuloksellisempia kuin ne, joilta järjestelmä puuttuu.

Yrityksien kannattaa tarttua seuraaviin tekijöihin työvoiman luonteen muuttuessa:

 • Yksilöity palkitseminen
  Palkitsemisohjelmat pitää räätälöidä työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kasvavana trendinä on luoda ohjelmiin joustavuutta antamalla työntekijöiden tehdä valintoja perustuen heidän omiin palkitsemistavoitteisiinsa, riskinsietokykyynsä ja henkilökohtaisiin mieltymyksiinsä. 
 • Väestörakenteen muutoksen ja monimuotoisuuden huomioiminen
  Y-sukupolvi, millenniaalit ja Z-sukupolvi muodostavat yhä suuremman osan työvoimasta. Heidän odotuksensa urasta ja elämästä eroavat suuresti aiemmista sukupolvista ja he myös suhtautuvat palkitsemiseen eri lailla kuin edeltävät sukupolvet. Tutkimuksien mukaan miehet osallistuvat naisia enemmän koko henkilöstön osakeohjelmiin ja investoivat suurempia summia. Millenniaalit osallistuvat koko henkilöstön ohjelmiin muita ryhmiä vähemmän. Yritysten on siis hyvä tarkastella kriittisesti palkitsemisjärjestelmiään ja niiden viestintää sekä miettiä, miten nykyiset vaihtoehdot houkuttelevat eri henkilöstöryhmiä. 
 • Ulkopuolisen työvoiman palkitseminen
  Trendien mukaan ulkopuolisen työvoiman, kuten freelancer-työntekijöiden, alihankkijoiden ja keikkatyöläisten määrä yrityksissä lisääntyy. Koska ulkopuolisen työvoiman strateginen merkitys yrityksissä kasvaa, myös nämä henkilöstöryhmät tulee sitouttaa ja motivoida uusilla, innovatiivisilla tavoilla. Näemme, että kannustinjärjestelmillä on tärkeä rooli myös näiden ryhmien sitouttamisessa.


Me Deloittella autamme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa palkitsemiseen, ennakkoperintään ja osakepalkkio-ohjelmiin liittyvissä palveluissa:

 • Johdon palkitseminen
 • Ennakkoperintään liittyvä neuvonta
 • Palkanlaskentaan liittyvä neuvonta
 • Osakepalkkio-järjestelmät ja muut kannustinjärjestelmät

Oliko tieto hyödyllistä?