Analyysit

Deloitten katsaus: Palkitsemisraportit OMX Helsinki 25 -yhtiöiden 2021 yhtiökokouksissa

Suomessa esiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäistä kertaa Shareholder rights -direktiivin mukaiset palkitsemisraportit kevään 2021 yhtiökokouksissa. Teimme katsauksen OMX Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön palkitsemisraportteihin. Tarkastelusta käy myös ilmi, miten raportteja käsiteltiin yhtiökokouksissa.

Lataa Deloitten katsaus

Täytä yhteystietosi, niin saat ladattua raportin.

7.9.2021

Kevään 2021 yhtiökokouksissa hyväksyttiin selkeä enemmistö palkitsemisraporteista, mutta raporttien sisällön kehittämisessä riittää paljon tekemistä myös tulevaisuudessa. Kiinnostavaa on, että suurin osa tarkastelluista palkitsemisraporteista Suomessa sai kansainväliseltä osakkeenomistajien neuvontayhtiö ISS:ltä suosituksen äänestää raporttia vastaan tai ainoastaan ehdollisen hyväksynnän. ISS kiinnitti suosituksissaan huomiota raporttien laatuun ja sisältöön, sekä muun muassa pitkäaikaisen palkitsemisen toivottua lyhyempiin ansaintajaksoihin.

Suomen markkinassa ISS:n tapaisten kansainvälisten osakkeenomistajien neuvontayhtiöiden suositukset eivät perinteisesti ole suoraan määränneet yhtiökokousten äänestysten lopputuloksia. Vuoden 2021 yhtiökokoukset näyttävät jatkavan tätä perinnettä. Selvä enemmistö tarkastelluista yhtiöistä sai osakkeenomistajien selkeän tuen palkitsemisraportin hyväksymiselle. Kuitenkin lähes neljäsosa yhtiöistä sai raportilleen alle 80 %:n tuen ja muutama tarkastelluista yhtiöistä hävisi äänestyksen raportista (alle 50 %:n kannatus).

Äänestys yhtiökokouksessa on Suomessa vain neuvoa-antava. Yhtiön johdon voi kuitenkin käytännössä olla vaikea hyväksyä raporttia, jos merkittävä osa osakkeenomistajista äänestää sen hyväksymistä vastaan. Kansainvälisessä tarkastelussa näkyy selvä yhteys osakkeenomistajien neuvontayhtiöiden äänestysohjeistusten ja äänestysten lopputulosten välillä. Arvioimmekin, että neuvonantajien arvioiden ja suositusten merkitys kasvaa Suomessakin.   

 

Vastuullisuuden merkitys lisääntynyt ylimmän johdon palkitsemissa

Kuten ennustimme viime kevään ylimmän johdon palkitsemistutkimuksessamme, kevään 2021 yhtiökokouksissa näkyy vastuullisuuden ja ESG-kriteerien (environmental, social and governance) lisääntynyt merkitys myös ylimmän johdon palkitsemisessa. Sijoittajat ja sijoittajien neuvonantajat ovat lisänneet vaatimuksia liittää ESG-mittareita johdon palkitsemiseen. Jo noin kolmannes Helsingin pörssin 25 suurimmasta yrityksestä on liittänyt ESG-mittareita joko bonus- tai pitkän aikavälin palkitsemisohjelmiinsa. ESG-mittareita näkyi tarkastelluilla yhtiöillä eniten bonusohjelmissa ja yleisimmät mittarit olivat työntekijöihin ja turvallisuuteen liittyviä, kun taas 25 % mittareista oli ympäristöön ja hiilidioksidipäästöihin liittyviä.

Oliko tieto hyödyllistä?