Case Studies

Deloitte asiakkaan tukena KHO:n ratkaisussa: Pankkien välisiin maksutapahtumiin liittyvän palvelukokonaisuuden myynnistä ei täytynyt suorittaa arvonlisäveroa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) julkaisi 30.12.2021 vuosikirjaratkaisun 2021:192, jonka mukaan asiakaspankeille suoritetun maksupalvelukokonaisuuden myynnistä ei täytynyt suorittaa arvonlisäveroa. Keskusverolautakunta (KVL) oli katsonut aiemmassa ennakkoratkaisussaan 41/2020, ettei palvelu täyttäisi verottomuuden edellytyksiä, mutta ratkaisu kumottiin verovelvollisen valituksen mukaisesti. KHO:n päätös on lainvoimainen. Autoimme asiakastamme asiaa koskevan valituksen laatimisessa.

3.1.2022

Ratkaisun tausta

Ulkomaisen yhtiön Suomen sivuliike myi pankeille maksupalvelukokonaisuuden. Palvelukokonaisuus koostui asiakaspankkien välisiä maksutapahtumia koskevien tietojen vastaanottamisesta, maksujen selvittämisestä eli pankkien välisten maksuvelvoitteiden laskemisesta ja kokoamisesta sekä pankkien välisiä katteensiirtoja koskevien tiedostojen lähettämisestä keskuspankin järjestelmään. Katteensiirtopyyntöjen seurauksena asiakaspankkien keskuspankissa olevia tilejä veloitettiin tai hyvitettiin ilman asiakaspankeilta vaadittavia toimenpiteitä. Yhtiö käytti palvelun toteuttamisessa alihankkijaa, eli se osti sisällöltään vastaavan palvelun toiseen EU-maahan sijoittautuneelta alihankkijalta.
 

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta katsoi 20.11.2020 antamassaan ennakkoratkaisussa 41/2020, ettei verovelvollisen myymä palvelukokonaisuus täyttänyt arvonlisäverottoman rahoituspalvelun edellytyksiä. KVL:n näkemyksen mukaan kyse oli ainoastaan teknisestä palvelusta, joka rajoittui selvittelytiedoston lähettämiseen. KVL:n mukaan sivuliikkeen ei kuitenkaan voitu katsoa osallistuvan varsinaisten tilisiirtojen toteuttamiseen, vaan keskuspankki toteutti siirrot. KVL katsoi siten, että sivuliikkeen tuli suorittaa arvonlisäveroa myymästään palvelukokonaisuudesta. KVL:n mukaan sivuliikkeen tuli myös suorittaa käännetyn verovelvollisuuden nojalla arvonlisäveroa alihankkijalta ostetusta vastaavasta palvelukokonaisuudesta.
 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Verovelvollinen valitti keskusverolautakunnan antamasta ennakkoratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi KVL:n ennakkoratkaisun 30.12.2021 antamassaan vuosikirjapäätöksessä 2021:192. KHO lausui uutena ennakkoratkaisuna, että kokonaisuutena arvioitaessa valituksenalaista palvelua oli pidettävä arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna maksuliikkeenä ja siten verottomana rahoituspalveluna. Sivuliikkeen ei siten täytynyt suorittaa arvonlisäveroa asiakaspankeille myymästään palvelukokonaisuudesta eikä sen myöskään tullut suorittaa arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella sen ostaessa vastaavaa palvelua alihankkijalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on rahoitusalan toimijoiden ja maksuliikepalvelujen tarjoajien kannalta erittäin positiivinen. KVL:n ennakkoratkaisun mukainen linja olisi kaventanut maksuliikepalveluja koskevan arvonlisäverottomuuden soveltamisalaa merkittävästi ja aiheuttanut vähennyskelvottoman arvonlisäveron osalta lisäkustannuksia palvelujen ostajille.

Janne Huttunen

Janne Huttunen

janne.huttunen@deloitte.fi
+358 (0)40 773 1339

Oliko tieto hyödyllistä?