Maksupalveluntarjoajien uusi tiedonantovelvollisuus EU:n alueella lähestyy

Artikkeli

Maksupalveluntarjoajien uusi tiedonantovelvollisuus EU:n alueella lähestyy

EU:n alueella tulee voimaan uusi maksupalveluntarjoajia koskeva tiedonantovelvollisuus 1.1.2024. Ensi vuoden alusta alkaen maksupalveluntarjoajien, kuten maksu- ja luottolaitosten eli esimerkiksi pankkien, on säilytettävä ja raportoitava tietoja tietyistä rajat ylittävistä maksutapahtumista veroviranomaisille kvartaaleittain.

6.4.2023

Tiedonantovelvollisuus realisoituu siinä tapauksessa, jos rajat ylittäviä maksuja samalle maksunsaajalle on kvartaalin aikana yli 25 kappaletta. Tiedonantovelvollisuus koskee sellaisia rajat ylittäviä maksuja, joissa maksaja sijaitsee EU-valtiossa ja maksunsaaja sijaitsee joko toisessa EU-valtiossa tai EU:n ulkopuolella. Veroviranomaiset toimittavat raportoidut tiedot EU:n yhteiseen CESOP-järjestelmään (Central Electronic System of Payment Information, CESOP) ja tietoja käytetään muun muassa arvonlisäveropetosten torjumiseen.

Viimeistään nyt kaikkien maksupalveluja tarjoavien tahojen tulee selvittää, miltä osin uudet velvoitteet koskevat heitä.

Suomessa tiedonantovelvollisuutta koskeva hallituksen esitys on annettu ja Verohallinto on juuri julkaissut asiaan liittyen teknisen soveltamisohjeen. Ensimmäinen raportointi on tehtävä Verohallinnolle huhtikuussa 2024 ja raportointia koskeva testiympäristö aukeaa tämänhetkisen tiedon mukaan viimeistään tämän vuoden alkukesästä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä seurauksena on laiminlyöntimaksu, joka voi olla suuruudeltaan jopa 15000 euroa. Sanktio on ilmoituskohtainen ja voidaan määrätä myös tietojen säilyttämisvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Viimeistään nyt kaikkien maksupalveluja tarjoavien tahojen tulee selvittää, miltä osin uudet velvoitteet koskevat heitä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, onnistuvatko tietojen kerääminen ja raportointi käytössä olevilla järjestelmillä. Me Deloittella autamme mielellämme uusien vaatimusten selvittämisessä. Meiltä löytyy myös teknisempää osaamista ja valmiita ratkaisuja raportoitavan datan keräämiseen sekä raportointiin liittyen. Olethan yhteydessä, niin keskustellaan aiheesta tarkemmin!

Janne Huttunen

Janne Huttunen

janne.huttunen@deloitte.fi

+358407731339

Titta Joki-Korpela

Titta Joki-Korpela

titta.joki-korpela@deloitte.fi

+358407523128

Oliko tieto hyödyllistä?