Uutiset

Valmisteverotus: viimeisin katsaus ajankohtaisiin käänteisiin 

Kokosimme valmisteverotukseen liittyen viimeisimmät ja olennaisimmat käänteet yhdeksi paketiksi. Olemme asiakkaidemme tukena valmisteverotuksen kysymyksissä ja kerromme mielellämme aiheista lisää.

27.4.2022

Verohallinnon ohjeet sähköveroluokasta ja polttoaineiden verottomuudesta

Verohallinto on antanut 29.3.2022 päivätyn uuden ohjeen Sähkön veroluokat ja verotuksen korjaaminen (VH5672/00.01.00/2021). Ohjeessa kuvataan alempaan sähköveroluokkaan oikeutettuja toimintoja, joiden piiriin on vuoden alusta saakka kuulunut uutena toimintona ammattimainen kasvihuoneviljely. Samassa yhteydessä tietynlaisissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa käytetty sähkö siirrettiin alempaan veroluokkaan. Ohjeessa selostetaan lisäksi edellytyksiä, jotka on täytettävä päästäkseen alempaan veroluokkaan.  Ohjeessa tarkennetaan myös, miten verotusta voidaan korjata ja oikaista verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi.

 

Verohallinto on antanut 19.4.2022 päivitetyn ohjeen Polttoaineiden verottomuus teollisuuskäytössä (VH/1063/00.01.00/2022). Ohjeessa selostetaan 1.1.2022 voimaantulleiden energiaverotusta koskevien uudistusten vaikutusta polttoaineiden verottomaan käyttöön raaka- tai apuaineina tai välittömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Raaka- ja apuainetta tai välitöntä ensikäyttöä ei määritellä valmisteverotuslainsäädännössä, ja tulkinnat joudutaan usein tekemään tapauskohtaisesti.

Energiaverotusjärjestelmän uudistus

Euroopan komission 14.7.2021 julkaisema direktiiviehdotus COM (2021) 563 liittyy energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamiseen (ns. energiaverodirektiivi). Direktiivissä esitetään remonttia energiatuotteiden verotukseen jäsenmaissa osana Euroopan unionin Fit for 55 -ilmastopakettia. Suomessa on puolestaan vastikään julkaistu VTT:n Taustaselvitys Suomen energiaverotuksen kehitystyölle. VTT:n raportti on osa prosessia, jonka tavoitteena on energiaverotuksen tiekartan laatiminen Suomen tulevaisuuden energiaveropolitiikkaa varten – fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävän vähenemisen myötä.

Alkoholin etämyyntiasiassa syyttämättäjättämispäätös

Alkoholin etämyyntiä koskevaan epäselvään tilanteeseen saatiin odotettu ratkaisu, kun kuluttajille harjoitettua etämyyntiä koskevassa asiassa tehtiin 12.4.2022 syyttämättäjättämispäätös. Päätös ei sinänsä vaikuta alkoholin etämyynnin sallittavuutta koskevaan epäselvään tilanteeseen Suomessa. Sen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että riski rikossyytteille alkoholin etämyyntitilanteessa lienee tietyissä olosuhteissa päätöksen perusteella pienentynyt. Huomionarvoista on, että Verohallinto on jo 2020 antanut mm. alkoholin etämyynnin verotusta käsittelevän ohjeen Valmisteveron alaisten tuotteiden etämyynti Suomeen (nyk. diaarinumero VH/7182/00.01.00/2020). Kyseisessä ohjeessa Verohallinto ei ota kantaa etämyynnin laillisuuteen. Verohallinto sen sijaan toteaa, että etämyyjä ja sen veroedustaja ovat vastuussa valmisteverosta riippumatta muun lainsäädännön toiminnalle mahdollisesti asettamista rajoituksista.  

Oliko tieto hyödyllistä?