Analyysit

 Verotransformaatioiden trendit – teknologia ytimessä 

Miten globaalit yritykset arvioivat teknologian muuttavan verofunktioita? Deloitten Tax Transformations Trends -tutkimuksen kolmas ja viimeinen raportti ’Technology in Focus’ avaa globaalisti yli 300 talous- ja verojohtajan näkemyksiä aihepiiristä.

2.5.2022

Deloitten tutkimuksesta ilmenee, että yritysten verohallintojen digitalisoituminen sekä lisääntyvä läpinäkyvyys ja raportointi nähdään edelleen merkittävänä investointeja vaativana kehityssuuntana. Valtaosa vastaajista arvioi, että verohallinnoilla on jatkossa suora pääsy yritysten taloudellisiin järjestelmiin ja dataan. Teknologia nähdään selvästi myös keinona parantaa verotoiminnon tehokkuutta. Verojohto uskoo erityisesti seuraavien teemojen olevan vahvasti agendalla lähitulevaisuudessa:

  1. Veron tarvitsema datan laatu ja saatavuus
  2. Sisäisten prosessien automatisointi
  3. Meneillään olevien ERP-hankkeiden ja talouden transformaatioiden hyödyntäminen verotoiminnon prosessien, datan ja järjestelmien nostamisessa seuraavalle tasolle
  4. Verofunktion tarvitsemien investointien perustelu ja business casen rakentaminen uusien raportointivaatimusten ja sääntelyn – kuten OECD Pilarien 1 ja 2 – valossa.

 

Teknologiateemojen lisäksi talous- ja verojohdon agendalla on koko verofunktion operatiivisen mallin uudelleenarviointi vastauksena nopeaan digitalisaatioon ja muuttuvaan osaamistarpeeseen. 

Oliko tieto hyödyllistä?