Faglegt efni

Fjármálastjórakönnun Deloitte

Vor 2023  

Íslenskir fjármálastjórar hvað bjarsýnastir meðal Evrópuþjóða

Fjármálastjórakönnun Deloitte er gerð tvisvar á ári og er tilgangur hennar að sýna mat fjármálastjóra á stöðu fyrirtækja og efnahagsumhverfi. Þetta er í 19. sinn sem könnunin er framkvæmd hér á landi og í 11. sinn sem hún er unnin í samstarfi við önnur aðildarfélög Deloitte í Evrópu. Niðurstöður endurspegla því skoðanir fjármálastjóra á Íslandi í samanburði við fjármálastjóra í 15 löndum í Evrópu, þar sem við á. Meðaltal niðurstaðna í Evrópu er vegið eftir landsframleiðslu hvers lands.

Rafrænn spurningalisti var sendur til fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja landsins í mars síðastliðnum og viljum við þakka þeim sem tóku þátt kærlega fyrir. 

Fjármálastjórakönnun Deloitte, vor 2023

Mengi þátttakenda á Íslandi

Væntingar til reksturs

  • Nettó viðhorf fjármálastjóra í Evrópu gagnvart þróun EBITDA, fjárfestinga og ráðninga nýrra starfsmanna á næstu 12 mánuðum mældist jákvætt, sem er mikill viðsnúningur frá síðastliðnu hausti þegar viðhorfið var í miklum meirihluta neikvætt.

Markaðir og efnahagur

  • Minnihluti fjármálastjóra á Íslandi (39%) telur að hagvöxtur muni aukast á næstu tveimur árum. Hlutfallið hefur lækkað um 24 prósentustig frá því í haust.

Óvissa og áhætta

  • Um 38% fjármálastjóra á Íslandi telja sig standa frammi fyrir mikilli fjárhagslegri og efnahagslegri óvissu í samanburði við 65% fjármálastjóra í Evrópu.
  • Vaxtastig var nefnt sem stærsti áhættuþátturinn í rekstri íslenskra fyrirtækja. 

Stýrivextir og verðbólga

  • Að meðaltali búast íslenskir fjármálastjórar við að verðbólga á Íslandi verði hátt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands eða að meðaltali 8,0% á næstu 12 mánuðum. Íslenskir fjármálastjórar vænta þess að hún verði 6,1% á Evrusvæðinu.

Fjármögnun

  • Innri fjármögnun er talin hagkvæmasti kostur fjármögnunar hjá bæði fjármálastjórum á Íslandi og í Evrópu.
  • Um 66% íslenskra fjármálastjóra telja lántöku hjá bönkum óhagkvæma, sem er áframhaldandi vöxtur frá fyrra ári þegar 49% töldu hana óhagkvæma í samanburði við 9% haustið 2022.
Did you find this useful?