Our offices

Yokohama

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 221-0056)
Tel: +81 (45) 450 6901 / Fax: +81 (45) 450 6902 

Yokohama-shi

Yokohama East Square, 1-4 Kinko-cho, Kanagawa-ku Kanagawa

View map