Our offices

Kitakyushu

Deloitte Touche Tohmatsu LLC (Zip code 802-0081)
Tel: +81 (93) 588 4500  / Fax: +81 (93) 588 4501

 

Kitakyushu-shi

Meijiyasudaseimei Kokura Building, 9-1 Konyamachi, Kokurakita-ku Fukuoka

View map