De crisis als katalysator: kansenbiedende risico's

Article

De crisis als katalysator: kansenbiedende risico's

Private ondernemingen na COVID-19: deel 2

De coronacrisis laat zien dat flexibiliteit en veerkracht cruciale eigenschappen zijn voor een onderneming. Ze zorgen er namelijk voor dat we kunnen omgaan met de grote risico’s die de crisis blootlegde, of die nu gaan over onze supplychain, het consumentengedrag of ons personeelsbestand. Deel 2 van een serie over private ondernemingen na COVID-19.

Mieke de Brouwer

COVID-19 heeft onze maatschappij en de bedrijven die daarin opereren flink opgeschud. Van de een op de andere dag kwamen sommige bedrijven helemaal stil te liggen. Pretparken, theaters en restaurants konden geen mensen meer ontvangen. Andere bedrijven moesten juist flink bijschakelen om de vraag aan te kunnen, denk bijvoorbeeld aan pakketdiensten en supermarkten.

 De crisis was — en is — een katalysator, zoals we ook schrijven in ons rapport Crisis as catalyst: accelerating transformation. Reeds ingezette transformaties kwamen in een stroomversnelling. Denk bijvoorbeeld aan de digitale transformatie. Maar liefst 69 procent van de 2.750 respondenten geeft aan dat die aanzienlijk versneld is door de crisis. Organisaties bouwden bijvoorbeeld versneld aan betere en/of meer online kanalen voor klanten, betere online samenwerkingsmogelijkheden, en betere data-ontsluiting zodat ze bijvoorbeeld processen kunnen optimaliseren. Die transformatie bevordert onder meer klantbetrokkenheid, volumegroei en kostenminimalisatie.

Maar de crisis was ook een katalysator voor risico’s: sommige lagen al jaren te sluimeren en waren ver weggestopt in het laatje ‘daar moeten we eens een keer wat mee’. De crisis maakte van die sluimerende risico’s directe en actuele dreigingen. En dat zullen ze de komende jaren blijven, ook als straks de golven van de pandemie verder afvlakken.

De supplychain

Neem bijvoorbeeld de risico’s rondom de supplychain. Een complexe toeleveringsketen met leveranciers uit de hele wereld kan enorm efficiënt en goedkoop zijn, maar is tegelijkertijd ook een risico als fabrieken en havens stilliggen en de prijs van containervervoer exponentieel groeit. De meest veerkrachtige bedrijven konden snel schakelen en brachten hun supplychain dichter bij huis. Ze proberen alle afhankelijkheden goed te doorgronden — dus ook die van de leverancier van de leverancier — en te investeren in slimme, digitale oplossingen die het makkelijker maken om te anticiperen of reageren op onverwachte veranderingen. We zien dat bedrijven met hun investeringen in verdere digitalisering vaak ook ook kiezen voor duurzamere oplossingen. 

Het medewerkersbestand

Ik zie onze klanten ook worstelen met vraagstukken rondom werknemers. Zo heeft een deel op het dieptepunt van de crisis veel werknemers moeten laten gaan. Nu de markt weer aantrekt kampen ze met een personeelstekort. Deze organisaties balanceren op een smal koord met aan de ene kant de wens om personeel flexibel in te kunnen zetten en aan de andere kant een langdurige relatie met medewerkers op te bouwen — iets waar bijvoorbeeld familiebedrijven bekend om staan.

De behoeften van werknemers zijn door de crisis ook veranderd en ook daarin moeten organisaties de balans zien te vinden. Sommige medewerkers blijven het liefst grotendeels vanuit huis werken, maar hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je op afstand ook mensen betrokken houdt? Hoe boots je de o-zo-belangrijke gesprekken bij de koffieautomaat na? Tegelijkertijd liggen er ook kansen door de veranderende werkwensen. Bij sommige bedrijven wordt er bijvoorbeeld blijven drastisch minder gereisd.

Het biedt ook weer kansen, in de zin van dat bedrijven opnieuw bekijken of het vele reizen van collega’s nu ook echt nodig is en dat wordt geïnvesteerd om thuiskantoren in te richten. Er wordt gezocht naar meer duurzame oplossingen.

Consumentengedrag

Ook consumentengedrag is zo’n risico. Dat gedrag was al aan het veranderen: ook voor de coronacrisis kochten mensen al steeds meer online. De dichte winkels en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven gaven dat gedrag een flinke impuls. Die enorme groei laat zien dat grote disrupties de vraag flink kunnen veranderen en de vraag is dan hoe snel je als bedrijf kunt meebewegen.

Dat bedrijven bij grote veranderingen ook zelf invloed kunt hebben op het consumentengedrag laten restaurants zien. ‘Thuis uit eten’ werd een trend en ook nu de restaurants weer gasten mogen ontvangen blijft een deel ook nog driegangenmenu’s thuisbezorgen. 

Veerkracht en flexibiliteit

Voor elk van de genoemde risico’s geldt dat ze kansen zijn als organisaties er veerkrachtig mee omgaan. Als ze niet weer in een laatje wegstoppen nu de pandemie over haar hoogtepunt heen is, maar ook een langetermijn plan maken voor een wendbare supplychain, voor een flexibele omgang met veranderende werknemerswensen en nieuw consumentengedrag.

Wilt u meer lezen over de kansbiedende risico's van COVID-19? Lees dan ons rapport Crisis as Catalyst: Accelerating Transformation.

Meer informatie? Neem contact op of lees het rapport!

Wilt u uw veerkracht en flexibiliteit versterken? Betekenis geven aan uw organisatie in deze maatschappij? Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Neem contact met ons op of download het volledige rapport.

Did you find this useful?