Case studies

Meer inzicht door controller- en adviesmodule

Vincent van ‘t Schip nam vorig jaar het failliete transportbedrijf J. Middelkoop B.V. over en maakte een doorstart met 70% van het personeel en alle inventaris. Het is zijn eerste onderneming. Een grote stap. Hij koos daarom voor de controller- en adviesmodule van Deloitte.

Van ‘t Schip nam met het bedrijf 35 trucks en 45 medewerkers over. Zijn doel was allereerst om het bedrijf op orde te krijgen en weer winstgevend te maken. Zijn vader is thuis in de transportwereld en is één van zijn adviseurs. Daarnaast had Van ‘t Schip behoefte aan extra ondersteuning. Hij nam daarvoor contact op met Erwin Postma en Bud Bakker, adviseurs bij Deloitte. Samen lichtten ze het bedrijf door. De loonkosten bleken te hoog en de marges te laag. Die werden dan ook als eerste aangepakt. De volgende stap was het maken van prognoses en het uitzetten van de koers voor de toekomst.

Beter monitoren

Van ’t Schip koos voor de controllermodule. De controller helpt de administrateur maandelijks met het afsluiten van de financiële administratie, zodat Van ‘t Schip inzicht heeft in de cijfers en deze kan afzetten tegen de prognoses. Hierdoor kan hij beter monitoren hoe zijn bedrijf ervoor staat. Hoe zit het bijvoorbeeld met de debiteuren, hoe staat het met de voorraad, is er mogelijkheid om te investeren? ‘Doordat ik meer inzicht kreeg in de cijfers, hebben we in het eerste kwartaal van 2013 al kunnen investeren in nieuwe transportmiddelen.’ De controllermodule geeft hem de mogelijkheid tijdig bij te sturen.

Bij de maandelijkse overleggen bleek verder dat niet alle processen binnen J. Middelkoop Logistics B.V. optimaal verliepen. De administratieve organisatie en interne controle waren aan verbetering toe, de software was niet meer up-to-date. Via ketenoptimalisatie kon de controller Van ‘t Schip ook hierin verder helpen. ‘We zijn hierdoor binnen de organisatie een stuk efficiënter gaan werken. We hebben nu rust en structuur in het bedrijf,’ aldus de ondernemer.
 

Sparren over strategie

Naast de controllermodule koos Van ’t Schip ook voor de adviesmodule. Een adviseur van Deloitte komt ieder kwartaal bij hem langs om te praten over onderwerpen die voor hem van belang zijn. In deze adviseur heeft Van ‘t Schip een partner gevonden met wie hij kan sparren over strategie. Hij heeft inmiddels een aantal nieuwe opdrachtgevers binnengehaald met een goede marge en overweegt zijn wagenpark nog verder uit te breiden. ‘De samenwerking met Deloitte verloopt goed. Ik ben nu een jaar transportondernemer en heb veel vertrouwen in de toekomst.’
 

Meer weten?

Meer weten over de controllermodule en de adviesmodule? Lees verder op ctrl by Deloitte of neem contact op met Marco Kasbergen +31882880794

Did you find this useful?