Wijzigngen van de coronasteunmaatregelen

Article

Wijzigingen van de coronasteunmaatregelen

Steun voor mkb bij contactbeperkende maatregelen

Nu de coronamaatregelen vanwege het oplopende aantal besmettingen worden aangescherpt, wordt het steunpakket voor ondernemers en werkenden flink uitgebreid. In dit artikel vindt u enkele belangrijke wijzigingen rond de NOW, TVL, en belastinguitstel.

29 november 2021

Wijzigingen van de coronasteunmaatregelen in het vierde kwartaal

Na toenemende coronabesmettingen heeft het demissionaire kabinet besloten om de contactbeperkende maatregelen aan te scherpen o.a. door middel van een ‘avondlockdown’. Omdat dit grote gevolgen zal hebben voor ondernemers wordt het coronasteunpakket, na de laatste aanpassingen en uitbreidingen op 16 november jl., wederom uitgebreid. Het kabinet trekt hier in totaal 2,2 miljard voor uit.

Door nieuwe coronasteunmaatregelen en vele wijzigingen is het niet altijd duidelijk welke regelingen van toepassing kunnen zijn op uw situatie en die van uw onderneming. Wij hebben daarom de belangrijkste nu geldende coronasteunmaatregelen voor u op een rij gezet.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld om personeelslasten te kunnen betalen en daarmee uw medewerkers te kunnen behouden. De regeling is opnieuw van kracht voor de maanden november en december 2021. Heeft u als ondernemer een omzetverlies van tenminste 20 procent in november en/of december, dan zult u NOW 5 kunnen aanvragen.

Het vergoedingstarief is 85% en de referentiemaand voor de loonsom is september 2021.

Een verschil ten opzichte van eerdere NOW-regelingen is dat startende ondernemers nu ook in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Zij kunnen een voorschot voor de NOW 5-subsidie aanvragen. De onderneming dient dan wel te zijn gestart uiterlijk op 30 september 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De VLN (Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca), de steun voor ondernemers in de nachthoreca, is vervangen door de TVL. De TVL dient voor alle ondernemingen die steun nodig hebben met het betalen van vaste kosten, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

Heeft u in het vierde kwartaal van 2021 meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020? Dan kunt u voor het vierde kwartaal TVL aanvragen.

Voor het vierde kwartaal is het subsidiepercentage van de TVL van 85% verhoogd naar 100%. Met een minimaal subsidiebedrag voor de mkb-ondernemer van € 1.500 en een maximaal subsidiebedrag van € 550.000.

Bijzonder uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling van belastingen is onder voorwaarden verlengd en is nu ook van toepassing op het vierde kwartaal. Heeft u nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel van betaling, dan worden belastingschulden van het vierde kwartaal hierbij opgeteld. Onder de belastingschulden van het vierde kwartaal worden alle belastingen begrepen welke een uiterste betaaldatum hebben van 1 februari 2022. Voor dit uitstel hoeft u niets te doen.

Heeft u voor 1 oktober 2021 niet eerder gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel of u heeft de belastingschulden reeds voldaan, dan dient u wel een aanvraag in te dienen om uitstel te krijgen voor de belastingschulden van het vierde kwartaal.

Terugbetalingsregeling

Maakt u gebruik van het bijzonder uitstel, dan zult u de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022 moeten aflossen in maximaal 60 maanden (dus tot oktober 2027). Deze regeling is ongewijzigd gebleven en geldt nu ook voor het bijzondere uitstel voor het vierde kwartaal.

Rente over belastingschulden

De invorderingsrente zal tot 1 juli 2022, dus een half jaar langer, op 0,01% blijven staan. Vervolgens zal het percentage stapsgewijs verhoogd tot het gebruikelijke percentage van 4 % op 1 januari 2024. Tussenstappen vinden plaats op 1 juli 2022 (1%), op 1 januari 2023 (2%) en op 1 juli 2023 (3%).

Steunmaatregelen voor specifieke sectoren

Voor de culturele-, creatieve- en de sportsector gelden specifieke coronasteunmaatregelen. Deze zijn ook verlengd dan wel aangepast tot het einde van het jaar.

Voor de culturele en creatieve sector geldt dat de volgende steunmaatregelen worden voortgezet:

 •  Ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen;
 • De meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen;
 • Ondersteuning voor makers via onder andere de Rijkscultuurfondsen.

Verder wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, aangepast naar 85% van de kaarten.

Voor de amateursport geldt dat eerdere compensatieregelingen weer geopend worden voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten.

Ongewijzigde steunmaatregelen

De volgende fiscale corona-steunmaatregelen zijn ongewijzigd en lopen door tot 31 december 2021:

 • De onbelaste reiskostenvergoeding;
 •  Overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 •  De maatregel met betrekking tot het behoud van eigenwoningrenteaftrek bij een betaalpauze van de hypotheek;
 •  De verruimde werkkostenregeling;
 • De verlaging van het gebruikelijk loon voor AB-houders.


Voorts kan er in het 4e kwartaal nog steeds gebruik worden gemaakt van de volgende corona-financieringsregelingen:

 • Qredits overbruggingskrediet;
 • Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC);
 • Verruimde Borgstelling MKB-krediet (BMKB-C);
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C);
 • TOA-krediet voor doorstart.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over de de impact van deze wijzigingen op uw mkb-onderneming? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?