Dienst

Debt and Capital Advisory

Deloitte adviseert u bij het creëren van een optimale financieringsstructuur

Een passende financieringsstructuur is een belangrijke bouwsteen voor een succesvolle onderneming of acquisitie. Toch hebben veel bedrijven geen passende financieringsstructuur.

Debt and Capital Advisory

Hoe Deloitte u helpt

Elke financiering begint met een evaluatie van het businessplan, de organisatiestructuur en de kapitaalstructuur van de onderneming. Nadat wij inzicht hebben in uw bedrijf, uw vastgoed, dan wel een beoogde acquisitie, bepalen wij, in overleg, het optimale lange-termijn financiële plan. Op basis hiervan definiëren wij de kredietbehoefte en geven wij professioneel advies over de optimale financieringsstructuur. Wij kunnen u vanuit onze ervaring, kennis en ons netwerk assisteren bij:

  • Groei- en herfinanciering: aflopende kredietfaciliteiten, nieuwe financieringsmarkten, syndicaat leningen, asset based financiering en off-balance financiering
  • Vastgoed financiering: aankoop- en herfinanciering, ontwikkelfinanciering van zowel commercieel als operationeel vastgoed. Een en ander in nauwe samenwerking met de diverse vastgoed specialismen binnen Deloitte. 
  • Acquisities, verkoop & fusies: acquisitie financiering en object/transactie gerelateerde financiering
  • Herstructureringen of heronderhandelingen: convenanten waivers en heronderhandeling, uitbreiding en verbetering van faciliteiten, nieuwe vermogensverzoeken
  • Technische Debt Advisory: Advisering rondom de kredietdocumentatie, schuldwaardering en kapitaalstructuurevaluatie

Wat het u oplevert

Met onze kennis van de markt, projectervaring en (inter)nationale netwerk, kan Deloitte Debt & Capital Advisory vrijwel alle organisaties in binnen- en buitenland adviseren over het creëren van een optimale financieringsstructuur. Door onze geïntegreerde aanpak met consultancy ervaring en fiscale en financiële due diligence specialisten realiseren wij cliënt specifieke en integrale oplossingen. Per opdracht brengen wij de competenties samen die op dat moment vereist zijn. Communicatie, onderhandelingsvaardigheden, projectmanagement, bewaken van tijdslijnen, kwaliteit en daadkracht: Deloitte heeft het allemaal in huis.

Contact

Alexander Olgers

Alexander Olgers

Partner

Sinds 2007 is Alexander werkzaam bij Deloitte en verantwoordelijk voor Debt Advisory gericht op (mid-)corporates en Nederlandse Private Equity huizen. Hiervoor heeft Alexander 15 jaar bij een vooraans... Meer