Dienst

Corporate finance debt advisory

Een optimale financieringsstructuur creëren die bij u past

Deloitte ondersteunt u bij het krijgen van financiering ten behoeve van groei, fusies en overnames en herstructureringen, dan wel het realiseren van een herfinanciering als de omstandigheden daartoe gunstig zijn. Onze onafhankelijke positie waarborgt een optimaal resultaat voor onze cliënt.

Uw uitdaging

Een passende financieringsstructuur is in de huidige markt een belangrijke bouwsteen voor een succesvolle onderneming. Toch hebben veel bedrijven geen passende financieringsstructuur.

Hoe Deloitte u helpt

Elke financiering begint met een evaluatie het businessplan, de organisatiestructuur en de kapitaalstructuur van de onderneming. Wij bespreken de belangrijkste drivers van de onderneming die de lange-termijn financiële planning bepalen en evalueren de kredietdocumentatie. Nadat wij inzicht hebben in uw bedrijf en de bijbehorende dynamiek bepalen wij, in overleg, het lange-termijn financiële plan. Op basis hiervan definiëren wij de kredietbehoefte, de ruimte in de bestaande kredietfaciliteiten en adviseren wij over de optimale financieringsstructuur, inclusief financiële convenanten ratio’s.
Na de initiële analyse kunnen wij u helpen contact te leggen met de juiste financiers. Daarbij contacteren wij veelal meerdere kredietverstrekkers om de beste financieringsoplossingen tegen de meest aantrekkelijke voorwaarden te realiseren.

Wat het u oplevert

Ons Debt Advisory team is een van de toonaangevende teams in Nederland en bestaat uit oud bankiers en financieringsspecialisten. Ons team heeft:

  • Diepgaande kennis en begrip van de (inter)nationale markten voor financiering
  • Een ruime ervaring in het Nederlandse middensegment
  • Een geïntegreerde aanpak met consultancy ervaring en fiscale en financiële due diligence specialisten waardoor wij cliënt specifieke en integrale oplossingen realiseren

Het Deloitte Debt Advisory team wordt onder meer betrokken in de volgende situaties:

  • Groei- en herfinanciering: aflopende kredietfaciliteiten, nieuwe financieringsmarkten, syndicaat leningen, asset based financiering en off-balance financiering
  • Acquisities, verkoop & fusies: acquisitie financiering en object/transactie gerelateerde financiering
  • Herstructureringen of heronderhandelingen: convenanten waivers en heronderhandeling, uitbreiding en verbetering van faciliteiten, nieuwe vermogensverzoeken
  • Technische Debt Advisory: Advisering rondom de kredietdocumentatie, schuldwaardering en kapitaalstructuurevaluatie

Contact

Alexander Olgers

Alexander Olgers

Partner

Sinds 2007 is Alexander werkzaam bij Deloitte en verantwoordelijk voor Debt Advisory gericht op (mid-)corporates en Nederlandse Private Equity huizen. Hiervoor heeft Alexander 15 jaar bij een vooraans... Meer