Dienst

Restructuring Services

Ondernemingen in zwaar weer vereisen specifieke expertise

Een onderneming kan verschillende fasen van financiële stress doormaken. In een dergelijke situatie helpen wij u door met alle stakeholders tot een oplossing te komen voor de herstructurering van uw onderneming.

Uw Uitdaging

Herkent u één van de volgende situaties?

  • Afnemende winstgevendheid: afnemende winstgevendheid kan het eerste signaal zijn van aankomende financiële stress. Dit kan worden veroorzaakt door externe factoren (marktbewegingen) of interne factoren (explosieve groei, verkeerde strategische beslissingen of mislukte overnames)
  • Schenden van leningsvoorwaarden: als afnemende winstgevendheid omslaat in een verliessituatie kan het voorkomen dat uw onderneming niet meer voldoet aan de leningsvoorwaarden, waardoor leningen direct opeisbaar kunnen worden en een acute liquiditeitsbehoefte ontstaat
  • Liquiditeitsproblemen: bij een aanhoudende verliessituatie en beperkte mogelijkheden tot additionele financiering kan er druk komen te staan op de aanwezige liquiditeit, waardoor betalingen aan uw leveranciers moeten worden uitgesteld en levering van goederen in gevaar komt
  • Going concern risk: als uitstellen van betalingen aan uw leveranciers niet meer tot de mogelijkheden behoort en de salarissen in gevaar komen, wordt het voortbestaan van uw onderneming twijfelachtig en is er een groot risico op insolventie/ faillissement

Hoe Deloitte u helpt

Om de ernst van de situatie te analyseren starten wij in de eerste fase met het opstellen van een korte termijn cash flow projectie. Deze wordt vaak opgevolgd door een Independent Business Review (‘IBR’) waarbij een onafhankelijke analyse wordt gemaakt op de drie deelgebieden die aan de basis staan van elke herstructurering (Strategie, Operationeel en Financieel).
Nadat de situatie door middel van de IBR in kaart is gebracht, proberen wij met alle stakeholders tot een oplossing te komen voor de herstructurering van de onderneming. Dit doen wij door het aanbieden van diensten zoals korte termijn cash flow planning, turn-around planning, operationele/strategische herstructurering, werkkapitaaloptimalisatie en het doorvoeren van kostenreductieprogramma’s.

Wat het u oplevert

Ons Restructuring Services team werkt intensief samen met Deloitte specialisten op het gebied van financiering, fiscaliteit, vastgoed en management consultancy, zodat wij die assistentie kunnen verlenen die volledig is afgestemd op uw situatie. Het Restructuring Services team werkt onafhankelijk van alle stakeholders ten einde een objectieve en volledig transparante relatie met al deze stakeholders te kunnen hebben.

Gerelateerde onderwerpen