M&A Strategy and commercial reviews

Solution

M&A strategy and commercial assessments

Waarde creëren voor zowel kopende als verkopende partijen bij transacties en restructuring cases

Deloitte helpt u om vanuit uw bedrijfsstrategie of investeringsportfolio een goede M&A strategie te formuleren, rekening houdend met industriedynamiek en technologische trends. Uw industrie wordt inzichtelijk gemaakt, mogelijke overnamekandidaten en kansen in kaart gebracht en er wordt een plan opgesteld om de geformuleerde strategie te realiseren. Daarnaast assisteert Deloitte bij ‘distressed transactions’ waarbij in restructuring cases het strategisch waarde perspectief inzichtelijk wordt gemaakt waarmee het bedrijf groei kan realiseren na herstructurering.

Uw uitdaging

De complexiteit van het M&A en Restructuring landschap neemt steeds verder toe: transacties zijn in toenemende mate internationaal, product levenscycli nemen af en de dynamiek rondom stakeholders (Raad van Bestuur, Werknemers, Aandeelhouders, Banken en Toezichthouders) wordt steeds complexer. Dit leidt tot een groeiende vraag naar strategische transactie ondersteuning gericht op waarde-creatie in pre-deal aankoop (commercieel due diligence) alsook in verkoop (ondernemingsplan) trajecten.
Marktontwikkeling en omzetgroei zijn centrale thema’s binnen een (ver)kooptransactie (ondernemingsplan). Aan de koopkant zien we dat commercieel due diligence steeds minder gebruikt wordt als assurance en steeds vaker gericht is op de strategische waarde-creatie van de transactie.

Ook in restructuring cases wordt het strategisch perspectief steeds belangrijker. Banken en aandeelhouders leggen steeds meer belang bij de lange termijn kansen voor bedrijven die zich in een ‘distressed’ situatie bevinden.

Hoe Deloitte u helpt

Door ons globale netwerk kan Deloitte haar cliënten wereldwijd geïntegreerde financiële en strategische diensten verlenen over de gehele M&A en Restructuring cyclus. Ons netwerk stelt ons verder in staat om diepgaande industrie kennis in alle sectoren te bieden, die wij gebruiken om in nauwe samenwerking met onze cliënten tot uitvoerbare uitkomsten te komen.

Wat het u oplevert

Deloitte ondersteunt cliënten met strategische waarde-creatie in transacties, in zowel aan- als verkoop trajecten. Onze cliënten halen voordeel uit onze industrie kennis, internationale netwerk en naadloos geïntegreerde aanbod van diensten. Dit stelt onze cliënten in staat om waarde toe te voegen aan elke transactie (koop of verkoop) in de gehele M&A en Restructuring waarde keten.

Contact

Vincent Oomes

Vincent Oomes

Partner

Ik ben partner in onze Strategy & Operations praktijk, gespecialiseerd in corporate, competitive and M&A strategie. Ik werk sinds 1997 bij Deloitte en ben partner sinds 2000. Voorbeelden van mijn proj... More

Oscar Snijders

Oscar Snijders

Chief Operations Officer

Oscar is appointed as Chief Operations Officer and member of the Executive Board of Deloitte Netherlands per October 1st, 2019. He has been a member of the Executive Committee over two years. Oscar wa... More