Value creation services

Solution

Value creation services

Valideer operationeel verbeterpotentieel en synergie

Door de toegenomen concurrentie en hoge waarderingen op de fusie- en overnamemarkt is bevestiging van het operationele verbeterpotentieel cruciaal. Daarnaast vragen ook kredietverstrekkers steeds vaker om een onafhankelijke bevestiging van mogelijke besparingen en operationele risico’s. Deloitte helpt u hierbij.

Uw uitdaging

Ondernemingen creëren normaliter aandeelhouderswaarde bij een overname door het realiseren van omzet- en kostensynergiën. Deze mogelijkheid is veel minder aanwezig voor transacties die door private equity gedaan worden, waardoor zij vooraf meer tijd besteden aan het ontwikkelen van een plan voor waarde-creatie. Dit plan wordt vervolgens gedurende de due diligence fase nader gedetailleerd en gevalideerd zodat private equity partijen op een veilige manier net iets meer kunnen bieden dan de concurrentie. Om in de huidige markt voor fusies en overnames competitief te blijven is inzicht in het omzet, kosten en werkkapitaal verbeterpotentieel onontbeerlijk.

Hoe Deloitte u helpt

De specialisten van ons Operational Transaction Services team combineren transactie ervaring met herstructurering en kostenreductie expertise om inzicht te verschaffen in verbeterpotentieel. Het team bestaat uit ervaren lijnmanagers, lean specialisten en verandermanagers. Zij kwantificeren het verbeterpotentieel door middel van capaciteits- en efficiency analyses, alsmede industrie specifieke benchmarks.

Wat het u oplevert

Wij werken voor zowel ondernemingen, private equity partijen als kredietverstrekkers aan de koop- en verkoopzijde van een transactie:

Aan de koopzijde helpen wij:

  • Ondernemingen bij het opstellen en onderbouwen van hun plan voor waarde-creatie 
  • Private equity partijen door het identificeren en kwantificeren van verbeterpotentieel van een mogelijke investering bovenop het bestaande business plan van het management 
  • Kredietverstrekkers met een onafhankelijke visie op de haalbaarheid van geïdentificeerde besparingen en operationele risico’s

Aan de verkoopzijde ondersteunen wij onze cliënten door ons te verplaatsen in de aspirant kopers en ons de vraag te stellen welke besparingsmogelijkheden zij zouden kunnen zien. Besparingsmogelijkheden worden zodanig onderbouwd dat deze een due diligence van de koopzijde kunnen doorstaan waarbij een gedeelte van de toekomstige bedrijfswaarde wordt verdisconteerd in de verkoopopbrengst.

Contact

Jasper de Grauw

Jasper de Grauw

Partner

Jasper begint in 1992 bij de Audit praktijk van PwC. In 1999 stapt hij over naar Transaction Services waar hij vanaf 2001 zich specialiseert in post merger integration en complexe ontvlechtingsvraagst... More

Don van Neuren

Don van Neuren

Partner

Don is een specialist op het gebied van Fusies en Overnames. Hij helpt klanten bij complexe splitsingsvraagstukken, integraties en commerciële en operationele due diligence onderzoeken. Zijn 11 jaar M... More