Dienst

Vendor due diligence

Een onmisbaar instrument in een gecontroleerd veilingproces

Een vendor due diligence rapport vult de informatiebehoeften in van zowel strategische als financiële kandidaat kopers en geeft u meer controle over het verkoopproces. Deloitte geeft kandidaat kopers het benodigde inzicht en ontlast uw organisatie.

Uw uitdaging

Bij een verkoopproces worden veelal meerdere potentiële kopers uitgenodigd die allen hun eigen boekenonderzoek verrichten. Een vendor due diligence onderzoek kan een aanzienlijke besparing in tijd en kosten opleveren. Hoewel vendor due diligence een eigen onderzoek door kopers niet overbodig maakt, wordt de hoeveelheid werkzaamheden wel aanzienlijk gereduceerd. Daarnaast geeft het meer controle over het proces en versterkt het de kwaliteit van de aan de kopers te verstrekken informatie.

Hoe Deloitte u helpt

Het vendor due diligence rapport dient te voldoen aan de informatiebehoeften van strategische als financiële aspirant kopers. Derhalve geeft ons rapport informatie over een breed scala van aspecten van de onderneming, zoals:

  • De marktomgeving en de positie van de onderneming hierin
  • Organisatie, belangrijke processen, producten, cliënten, leveranciers, HR en IT
  • Financiële prestaties en trends, per segment of land
  • Financiële positie en werkkapitaal ontwikkeling Cashflows en seizoenmatigheid in resultaten, cashflows en financiering
  • Prognoses, kansen en risico’s
  • Fiscale situatie en risico’s
  • Pensioenregelingen en resulterende verplichtingen
  • Juridische structuren en risico’s
  • Vastgoedsituatie
  • Treasury- en risicomanagement

Het vendor due diligence onderzoek leidt tot één geïntegreerd rapport van bevindingen. Indien nodig zetten wij moderne technieken zoals Data Analytics in om niet bestaande informatie te maken uit beschikbare data.

Wat het u oplevert

Met een vendor due diligence hoeft uw onderneming slechts eenmaal grondig onderzocht te worden. Dit is efficiënt en beperkt de noodzaak om aan een aspirant koper vroegtijdig exclusiviteit te verlenen waardoor meerdere aspirant kopers lang in het verkoopproces kunnen worden gehouden, wat de beheersing van het verkoopproces en de opbrengst ten goede komt.

Bovendien neemt u als verkoper als eerste kennis van due diligence bevindingen. Hiermee kunnen op voorhand negatieve aspecten worden gerepareerd of op een juiste manier worden geadresseerd in het verkoopproces. Daarmee voorkomt u dat u door aspirant kopers tijdens het proces wordt verrast en deze (te) negatief reageren.

U haalt optimaal rendement uit het vendor due diligence door de specialisten van Deloitte ook in te schakelen voor andere vormen van ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het informatiememorandum, het in kaart brengen van de waardering van de onderneming, het becommentariëren van de koop/verkoopovereenkomst en, bij afsplitsing van de onderneming uit een groep, het uitwerken van het posttransactie carve-out of integratieplan.

Contact

Ad Veken

Ad Veken

Partner

Ad is Partner bij Deloitte, begint in 1989 bij de Audit praktijk van Arthur Andersen, wordt in 1992 actief op het gebied van transacties en heeft in 1999 de Transaction Services praktijk opgezet. Hij ... Meer