Solution

Financial Impact Analysis

Een flexibel en transparant model op basis van de belangrijkste variabelen die het resultaat en de cash flow van een onderneming bepalen.

Toenemende concurrentie, strikte regelgeving en een toenemende vraag naar controle binnen en buiten de onderneming zijn slechts een aantal factoren die zorgen voor een uitdagend ondernemingsklimaat en een toenemende vraag naar een goede onderbouwing van uw plannen. Verschillende concrete vraagstukken behoeven een gedegen financiële analyse vooraf.

  • Investeringen en desinvesteringen. Financiële prognoses vormen de basis voor de beslissing tot investeren of desinvesteren. Omdat de toekomst onzeker is, wilt u verschillende scenario’s kunnen vergelijken.
  • Veranderende marktomstandigheden. Nieuwe of gewijzigde regelgeving, veranderende technologie of een consolidatietrend kunnen gebeurtenissen zijn waarvan de financiële effecten onduidelijk zijn.
  • Strategische planningsprocessen. Uiteindelijk gaat het u bij het bepalen van een strategie om de financiële gevolgen. Dergelijke berekeningen zijn complex. Zeker als u verschillende strategische opties wilt vergelijken, hebt u behoefte aan een inzichtelijk, eenvoudig bruikbaar en flexibel model.
  • Strategische implementatie van fusies en overnames. Bij overname maakt u aannames over de te behalen synergieën. Maar ook bij reguliere kostenbesparingstrajecten wilt u weten waar het besparingspotentieel zich bevindt. Een op maat gemaakt model kan helpen om deze synergieën en besparingen te kwantificeren en de voortgang te monitoren.

 

Hoe Deloitte u helpt

Door een snelle en gedegen identificatie van de variabelen die uw resultaten bepalen, kunnen wij een oplossing bieden die inzichtelijk en flexibel is. Op basis van interviews stellen we vast wat de belangrijkste variabelen zijn die het resultaat en de cash flow van uw onderneming bepalen, inclusief de onderlinge samenhang. Vervolgens bouwen we een flexibel en transparant model op basis van bewezen standaarden. Wij richten het model zo in dat u in staat bent scenario’s en gevoeligheden te testen. Zo kunt u al uw strategische opties evalueren.

 

Wat het u oplevert

  • Door onze aanpak kent uw model minder beperkingen, is het model beter inzichtelijk en is het sneller te begrijpen. Voor onze modellering hanteren we het FAST principe, een modelleringsstandaard die staat voor Flexible, Accurate, Standardized en Transparent, en gebruiken we specifieke grafische weergavetoepassingen.
  • Alle Deloitte modellen worden voorzien van een databoek om elke gebruiker inzicht te geven in doel, werking en output van het model.
  • Onze expertise heeft geresulteerd in best practices en standaarden in alle industrieën en draagt bij aan onze financial modelling toepassingen.

Contact

Jeroen van der Wal

Jeroen van der Wal

Partner

Jeroen is Partner in Deloitte’s Financial Advisory practice in the Netherlands and has over 20 years of experience in M&A. He has been a partner since 2009 and holds an academic degree in Economics & ... More