Tax deal structuring

Solution

Tax deal structuring

Een goed rendement van een investering vergt een goede fiscale structuur

Deloitte helpt u bij het fiscaal optimaal invoegen en financieren van een aangekochte onderneming of het op juiste wijze voorbereiden van de verkoop van een onderneming. Dit heeft een positief effect op de waardering van de onderneming.

Uw uitdaging

Een aan- of verkoop van een onderneming wordt vaak gefinancierd door middel van externe financiering. Om de kosten van een dergelijke financiering zo efficiënt mogelijk te houden is het voor de externe financiers van belang dat de aan- of verkoop structuur (binnen de eventueel reeds bestaande groepsstructuur) een aantal kenmerken herbergt die leiden tot zekerheid en de onderneming op een fiscaal, juridisch en commercieel efficiënte wijze in staat stelt aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Hoe Deloitte u helpt

Het Deloitte M&A Tax team heeft jarenlange ervaring bij het opzetten van aan- of verkoop of herfinancieringsstructuren waarbij de wensen van de cliënt en andere belanghebbenden tot uiting komen binnen juridische, commerciële en fiscale kaders. Wij stellen daarvoor een structureringsrapport op die gedeeld kan worden met de verschillende belanghebbenden om inzage te bieden en tegemoet te komen aan de wensen en verplichtingen van alle belanghebbenden, inclusief externe financiers.

Wat het u oplevert

Het rapport geeft u inzage in de mogelijkheden hoe zo efficiënt mogelijk uw aan- of verkoop te structureren. Het is voor de externe financiers een vorm van zekerheid inzake de te verwachten mogelijkheid hoe de onderneming gaat voldoen aan haar financieringsverplichtingen. Tevens heeft het efficiënt opzetten van een structuur en financiering een positief effect op uw investeringsmodel welke door middel van een dergelijke rapportage inzichtelijk wordt gemaakt.

Contact

Caspar Dekker

Caspar Dekker

Partner

Caspar Dekker has 17 years experience working in the M&A Tax Group in Amsterdam and London with a focus on Private Equity and Real Estate Funds. Caspar serves as M&A Tax service line leader for EMEA a... More