RPA in de praktijk: automatiseren met echte impact

About us

RPA in de praktijk: automatiseren met echte impact

Hoe maak je impact met Robotic Process Automation?

Van ideeën uitproberen naar structurele kwaliteitsslagen. Automatiseren is nooit een doel op zich, het gaat om het maken van impact op de business. Nieuwe technologie alleen is niet genoeg, je hebt ook nieuwe businessmodellen en intrinsieke motivatie nodig. Deloitte’s aankomende propositie Robots-as-a-Service past deze aanpak toe voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en het efficiënt embedden van innovatie in organisaties. Ter introductie delen partners Kim Vrielink en Martijn Kösters hun visie op automatisering in de praktijk.

“Experimenteren kan iedereen, de tech is echt het probleem niet”, begint Kim Vrielink, Partner Consulting gespecialiseerd in Robotics & Cognitive Innovation. Met haar team helpt zij grote bedrijven en overheidsinstellingen met allerlei vraagstukken, zoals de klantervaring verbeteren en interne processen zoals planning versnellen.

 

De uitdaging is om een oplossing te implementeren in de organisatie die echte benefits op grote schaal brengt. In de praktijk blijven automatiseringsprojecten toch vaak hangen in bureaucratie, IT-problemen of voldoen gekozen tools niet aan randvoorwaarden. Dat is precies het moment waar ik enthousiast word. Hoe maak je het onmogelijke toch mogelijk?

Jouw team lost vraagstukken op die bij iedere klant anders zullen zijn. Hoe pakken jullie zo’n automatiseringsproject aan?

“We proberen vooral de kern van het probleem op te lossen, de vraag achter de vraag. Nieuwsgierigheid is daarvoor cruciaal: waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Wat gaat er mis? Hoe kan dat anders? Daarin zijn we technology agnostic – we hebben geen enkele voorkeur voor een specifieke technologische oplossing. Er is geen koninklijke route die je altijd kunt nemen. We testen verschillende oplossingen en kijken welke toepasbaar zijn op grote schaal. Dat noemen wij fit for purpose.

Uiteindelijk moet de oplossing gaan werken in de praktijk. Dat betekent mensen op de werkvloer superkrachten geven door hen te empoweren met een stukje technologie. Zodat ze meer tijd overhouden en kunnen doen waar zij als mens juist in uitblinken: verbinden, leren, aandacht geven, klantinteractie.”

Waar ligt jullie grootste toegevoegde waarde?

“Het waarmaken in de organisatie. Dat is soms erg lastig, maar geeft ook grote voldoening. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn bij de infrastructuur en IT-omgeving, zoals legacy of een achterblijvende cloud-adoptie. Een IT-afdeling is van nature risicomijdend, heeft vaak enige weerstand bij vernieuwingen en nieuwe ideeën vanuit de business. Om dat te tackelen moet je enerzijds agile en adaptive zijn, anderzijds ook durven proberen en gewoon innoveren. Bovenal is het een kwestie van doorzetten en de organisatie helpen om verandering te omarmen. Daarom is het neerzetten van echte kostenbesparingen en waardecreatie zo enorm belangrijk. Je bewijst hiermee dat het echt werkt.”

Robotics is een van de grote trends in automatiseringsland, met name Robotics Process Automation. Hoe passen jullie dat toe?

Het is een oplossing die steeds meer toepasbaarheid kent, mits je het goed aanpakt, stelt Kim. Ze geeft het woord aan Martijn Kösters, Partner Business Process Solutions. Het CARE-team, dat staat voor Center of Analytics & Robotics Excellence, is één van de eerste in Nederland dat multiclient RaaS aanbiedt, Robotics-as-a-Service waarbij de data binnen de bedrijven blijft.

“Robotics is één van de nieuwe technologieën die Deloitte bij klanten implementeert. Het komt oorspronkelijk vanuit de financiële processen en kent nu ook toepassingen in HR, operations en planning”, legt Martijn uit. “Er zijn drie voorwaarden om RPA efficiënt in te zetten: repetitief werk, rule-based en het heeft een hoog volume. Voldoet een proces daaraan, dan kun je gaan kijken welke voordelen robotisering hier kan bieden.”

Waarom kiezen jullie voor een XaaS-vorm voor RPA?

“XaaS betekent bovenal gemak voor gebruikers. Het opzetten van RPA en het realiseren van de beoogde benefits is in de praktijk vaak weerbarstiger dan bedrijven verwachten. Je hebt een infrastructuur en een kloppende business case voor nodig waarmee je een brug slaat tussen de technologie en de eindgebruiker. Onze RaaS-oplossing geeft de mogelijkheid om direct RPA toe te passen in je bedrijfsprocessen. Zo kun je laagdrempelig beginnen, gebruik makend van inmiddels bewezen Robotics-oplossingen die al efficiëntie hebben gebracht bij andere organisaties. Als organisatie heb je nog altijd de mogelijkheid om het ooit helemaal zelf in beheer te nemen.

Wat zijn typische RPA-toepassingen die jullie doen?

“Dat is heel divers. Van complexe planningen opstellen voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van helikopters, tot het doorsturen van actuele data rondom rentestanden of het automatisch opbouwen van dossiers uit diverse databronnen. Maar bijvoorbeeld ook het opstellen van brieven, het classificeren van klantvragen en die doorzetten naar de juiste afdeling voorzien van een eerste antwoord. Alles waarbij data in hoog volume in een vast proces volgens business rules wordt verwerkt, biedt interessante kansen voor RPA.”

Wij nodigen iedereen uit om met het CARE-team van Deloitte RaaS te verkennen en te kijken hoe de eerste stappen gezet kunnen worden om de kracht van RPA ook voor je eigen medewerkers in te zetten.

Dit artikel is de introductie op een reeks blogs en dubbelinterviews met meerdere Deloitte specialisten die hun visie geven op automatisering en RPA.

Did you find this useful?