Event
13 - 15 Aug.

Deloitte på Arendalsuka

Kirkebakken 5, Deloitte-teltet, Arendal
Event language: Norwegian

 

 

Se program her:

kl. 09.00 - 09.50 AI, AI, AI… - Hva trenger vi mennesket til?
I teknologien er i rivende utvikling, og kan løse flere og flere oppgaver for oss. Vi har teknologi som både kan gjøre jobbene våre og forstå oss emosjonelt. Så hva vil vi trenger menneskene  til i denne fremtiden?

I debatten "AI, AI, AI – hva trenger vi mennesket til?" – stiller vi spørsmål om hvilken rolle mennesket må spille opp mot denne hurtigvoksende teknologien. Hva trenger vi mennesker til – i arbeidslivet, relasjonelt, og for å bygge og utvikle et slikt samfunn som vi ønsker oss.

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 


 

kl. 11.00 - 11.50 Habilitet og interessekonflikter i norsk næringsliv - hvor går grensen og når påvirkes tilliten?
I Norge er vi stolte av vårt tillitsamfunn. Likevel ser vi stadig hendelser i politikk og næringsliv som vitner om at grunnleggende tillitsverktøy, regler og prosedyrer ikke overholdes, eller mistolkes. Med rekordantall oppslag i media, løftes stadig habilitetssaker og spørsmål om åpenhet og ansvar. Samtidig er interessekonfliktene preget av gråsoner.

Hvem har ansvaret når regelverk brytes og truer tilliten? Burde vi ha regler, prosedyrer og overvåkning for alt, eller kan vi stole på at mennesker utøver eget skjønn og tar etisk ansvar? 

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer
 kl. 13.00 - 13.50 Mobilitet til lunsj: Hvordan endre bil-adferd for å nå nullvekstmålet?
I denne debatten tar vi det populære konseptet "Mobilitet til lunsj" til Deloitte-teltet, hvor vi dykker ned i diskusjonen om hvilke tiltak som kan endre vår bil-adferd og bidra til å oppnå Nullvekstmålet. Selv om svarene og alternativene ofte er kjent, er de ikke alltid vedtatt. Les mer og se hvilke spørsmål vi skal se nærmere på.

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer 

kl. 15.00 - 15.45 Svindel truer samfunnet – gjør vi nok?
Har du eller din virksomhet blitt utsatt for svindelforsøk? Hvis ikke, er det et tidsspørsmål før du blir det. Norske banker rapporterte tap på nesten én milliard kroner som følge av svindel i 2023. Telenor har stoppet en halv milliard svindelforsøk bare i første kvartal 2024. Svindel har blitt så utbredt at svenske kriminelle nettverk tjener mer på svindel enn narkotikahandel. Utviklingen i teknologi muliggjør mer sofistikerte og effektive svindelmetoder. Vi er sårbare, både som individer, næringsliv og stat.

Hvordan skal vi i Norge holde tritt med utviklingen og ivareta tillitssamfunnet vårt? Og hvem har ansvaret for bekjempelse av svindlerne?

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

kl. 09.00 - 09.45 Kan bruk av data og kunstig intelligens bidra til å løse klima- og naturkrisen?
Naturrisikoutvalgets rapport som ble fremlagt i februar 2024 var tydelig på at arbeidet med naturrisiko skal lede til bedre beslutninger og en av deres anbefalinger var behov for mer deling av data og økt kompetanse.   

I denne debatten ønsker vi å belyse hvorfor bruk av data og kunstig intelligens kan være viktig for å løse klima- og naturkrisen og diskutere konkrete løsninger. Norske virksomheter sitter allerede på mye data, så hvordan kan de bruke disse for å komme seg videre i arbeidet?  Det finnes flere lovende løsninger som blant annet fokuserer på geospatial dataprosessering og Gen AI, men hva må til for å lykkes med disse?    

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 


 

kl. 11.00 - 11.50 Fra visjon til virkelighet: Hvordan legge til rette for innføring og skalering av KI i helsevesenet?
Ny Nasjonal helse – og samhandlingsplan slår fast at kunstig intelligens (KI) kan bidra til raskere og mer presis diagnostikk, bedre beslutningsstøtte til personell, forenklet logistikk, automatisering av administrative oppgaver, og at innbyggerne settes bedre i stand til å følge opp sin egen helse. KI vil kunne utgjøre et betydelig bidrag til en bærekraftig utvikling av vår felles helsetjeneste ( Meld. St. 9 (2023–2024) (regjeringen.no) ).  Innen medisinske spesialiteter er vi godt kjent med at bruk av KI-verktøy fremstår som lovende; Men vi stiller oss imidlertid spørrende til hvordan KI-løsninger og innovasjon kan skaleres i helse – og omsorgssektoren, slik at dette skaper verdi for pasientene og ikke minst helsepersonell?

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 


 

kl. 13.00 - 13.50 Energitransisjonen - Svekkes Norges konkurransekraft?

Hvordan bør norske selskaper justere sine strategier og porteføljer i en verden som ikke når klimamålene? I denne debatten inviteres politisk ledelse og næringslivsledere for å diskutere konkrete løsninger på de mange dilemmaene som eksisterer? Hva betyr energitransisjonen for oss som nasjon og hvilke nye løsninger er vi avhengig av for å lykkes?  

Mer informajson om debatten  | Link til stream kommer

 


 

kl. 15.00 - 15.50 Hvorfor friste talenter til å flytte fra Norge når digital kompetanse er en stor knapphet her?
Fra 1. april 2023 ble nye og strengere regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Ikrafttredelsen av de nye reglene innebar blant annet at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter ble opphevet, og erstattet av et begrenset unntak for innleie av arbeidstakere med «spesialkompetanse». Hvilken betydning har dette for norsk næringsliv? Vi ser blant annet at freelancere med digital kompetanse emigrerer til USA. Dette er ikke heldig for et Norge som allerede har et sort underskudd på denne type kompetanse. Hva er tanken bak?

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

kl. 10.00 - 10.45 Helsesektoren står for fall. Kan handelsbransjen være en reddende engel?
Et stadig presset helsevesen er det behov for å tenke nytt. Vi inviterer til debatt om hvordan handelsbransjen kan bidra til å redde norsk helsevesen.

Dersom vi skal løse dagens helseutfordringer og sikre kapasitet til alle de fremtidige helseproblemene må vi åpne opp for nye muligheter, og her kan handelsbransjen spille en viktig rolle. Aldri før har så mange hatt en så sterk interesse av å investere i egen helse og fremtid. 

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 


 

Kl. 12.00 - 12.50 Kan KI gi deg gåsehud?

«Jeg tror ikke på den kunst som ikke har tvunget seg frem ved menneskets trang til å åpne sitt hjerte.

All kunst, litteratur og musikk, må være frembrakt av ens hjerteblod. Kunsten er ens hjerteblod», skrev Munch i sin dagbok. Hvor går skillet mellom hva som er ekte når kunstig intelligens inntar kunst, næringsliv og musikk? Og kan KI gi deg gåsehud?

Mer informasjon om debatten «Jeg tror ikke på den kunst som ikke har tvunget seg frem ved menneskets trang til å åpne sitt hjerte.

All kunst, litteratur og musikk, må være frembrakt av ens hjerteblod. Kunsten er ens hjerteblod», skrev Munch i sin dagbok. Hvor går skillet mellom hva som er ekte når kunstig intelligens inntar kunst, næringsliv og musikk? Og kan KI gi deg gåsehud?

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 


 

kl. 14.00 - 14.50 "Alle inkludert" - men hvem tar regningen?

Idretten skal være for alle. Likevel viser undersøkelser at flere tar barna ut av idretten fordi det er for dyrt. En ny rapport fra Deloitte for NIF har kartlagt kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten. Mer enn halvparten av klubbene opplever at det har blitt dyrere å delta i idretten, (men nivået på treningsavgifter og medlemsavgifter er relativt stabilt siden 2020.) Økte driftskostnader peker seg ut som hovedårsaken til økningen. Hva skal til for å lykkes?

Mer informasjon om debatten | Link til stream kommer

 

 

Deloitte på Arendalsuka

13. - 15. august, Deloitte-teltet (Kirkebakken 5)

Vårt team i Arendal

Sjur Gaaseide

Sjur Gaaseide

CEO, Deloitte Norway

Sjur has been with Deloitte's Consulting practice since 1988, and was promoted to partner in 1997. In addition to working in our Oslo practice, he was for a longer period seconded to our US practice.  In 2019, Sjur became the CEO of Deloitte Norway. He has broad experience from a wide range of transformation projects related to strategy & performance management, performance improvement & cost reduction, finance & support processes, reorganization and merger integrations. Based on his experience both from strategy, design and implementation work, he has an in-depth understanding of how to develop strategies that can be successfully implemented, and also how to run successful transformations.

Cecilia Flatum

Cecilia Flatum

Managing partner | Head of Consulting Norway

Cecilia is the committed and passionate leader of Consulting at Deloitte Norway. We take on the most important and complex challenges of our time, and we help your organization to imagine, deliver and run complex business transformations. Cecilia has 20 years of experience from leading transformations in the health care sector. She is a highly experienced program and project manager (MoP, MSP and Prince2 certified). In several of her assignments she has gained international experience. Cecilia is an experienced key note speaker and panel debater.

Øystein Ingdahl

Øystein Ingdahl

Director | Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Øystein Ingdahl er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Deloitte Norge. Han har bakgrunn som markeds- og kommunikasjonsdirektør i privat næringsliv, og som mangeårig journalist i NRK.

Britt Otterdal Myrset

Britt Otterdal Myrset

Bransjeleder Consumer Business

Britt is a Partner in Consulting Norway.  She is a technology optimist and Nordic Growth leader in Deloitte Consulting Britt is a Consumer Industry expert and has worked with larger and smaller Retail and Consumer Industry players both in Norway and internationally. She has more than 20 years of experience with advisory and Program & Project management mainly within the Retail and Consumer Products Industry. Her experience covers both large transformation projects within both the CRM/Customer experience and ERP, in addition to digital strategy and innovation projects where she has developed new business areas and solutions for her clients. Britt is also active and visible in the retail and digital environment in Norway and is an experienced speaker at conferences.

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosjektleder for utredninger innen sirkulær økonomi, gjenvinning, anskaffelser og offentlige investeringer.   Han leder arbeidet med natur og naturrisiko og innføring av nye krav og rammeverk på området, som TNFD og LEAP-metodikken, og rapporteringskrav i ESRS. Han har erfaring fra dekarboniseringsveikart (net zero) og bruk av vitenskapsbaserte mål (SBT) og vekt på utslipp i verdikjeden (Scope 3) Han har ledet arbeid med å lage rutiner og verktøy for ansvarlige leverandørkjeder, herunder due dilligence, revisjoner og risikoanalyser/aktsomhetsvurderinger. For investorer og finansielle aktører har han lang erfaring med social impact vurderinger, spesielt for sosiale entreprenører, ESG Due Dilligence og ESG Scoring og bruk av ESG data. 

Rikke Øksnes

Rikke Øksnes

Manager

Rikke is part of Deloitte Norway’s Forensic team which works with prevention and investigation of financial crime. She has a background from fintech and works primarily with obliged entities on how to operationalise legal requirements and leverage technology for more effective financial crime prevention.  

Daniel Sunde-Hansen

Daniel Sunde-Hansen

Director | Center for the Edge Lead, Norway

Daniel Sunde-Hansen leder Center for the Edge i Norge. Tankesmien utforsker mulighetene som oppstår i randsonen av ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye organisasjonsformer. Sammen med vårt globale nettverk hjelper Center for the Edge ledere forstå og nyttiggjøre disse mulighetene.  Center for the Edge ble grunnlagt i Silicon Valley av John Hagel og John Seely Brown i 2007, med europeisk hovedkontor i Amsterdam.   Daniel kombinerer Center for the Edge-rollen med doktorgrad på BI, i skjæringspunktet mellom strategi og ledelse, som bringer forskningen fra Center for the Edge inn i en norsk kontekst.  Daniel gikk fra rollen som leder for innovasjon for Deloitte Norge, der han drev frem ulike nyskapende initiativer i Norge. Han støttet også innovasjonsstrategien i Norden, og jobbet for Deloitte Nederland med ansvaret for å skalere Center for the Edge til Norden.  Ledelse av innovasjon i store organisasjoner var tema for Daniels mastergrad, samt bachelorgrad. Sistnevnte ble kombinert med en treårig KaosPilot-utdannelse, en nyskapende skole som fusjonerte design, sosialt entreprenørskap og forretningsutvikling. 

Kristina Overn Krohn

Kristina Overn Krohn

Partner | Risk Advisory

Kristina leder Deloitte Norges arbeid med tjenester knyttet til åpenhetsloven, menneskerettigheter og sosial bærekraft. Hun har lang erfaring med oppfølging av sosialt ansvar i leverandørkjeden, arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet i offentlig og privat sektor.  Kristina er statsviter med bakgrunn innenfor internasjonale relasjoner og politisk økonomi fra hhv. Universitetet i Oslo og London School of Economics, og har yrkeserfaring fra blant annet Riksrevisjonen og Aftenposten.

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner | Advokat

Bjørn er partner og advokat og leder Deloitte Advokatfirmas Technology Law team som levere tjenester innenfor fagområdene personvern, IP, IT og AI. Bjørn har jobbet med personvern siden 2005 og bistår norske og internasjonale virksomheter med alle typer personvernrettslige problemstillinger. Bjørn bistår daglig blant annet med strategisk rådgiving i en rekke digitaliseringsprosjekter, GDPR – transformasjonsprogram, bruk av kunstig intelligens (AI),  gjenbruk av personopplysninger, håndtering av avvik og cyberangrep, håndtering av personopplysninger i transaksjoner og andre omstillingsprosesser hvor maksimal utnyttelse av verdien i virksomhetens data er et hovedfokus. Bjørn jobber ofte tett med Deloittes cybereksperter slik at alle problemstillinger innenfor fagområdet personvern dekkes. I Finansavisens årlige advokatundersøkelse har Bjørn de siste årene vært rangert blant Norges ledende advokater innen personvern. Deloittes personvern team er av Finansavisen de siste årene rangert som ett av de topp tre personvernteamene i Norge. Bjørn er også partner i Deloitte Advokatfirmas arbeidsrettgruppe hvor han blant annet har ansvaret for Deloittes varslingstjenester.

Frode Kjos

Frode Kjos

Director | Business Operations

Frode Kjos er Director i Business Operations i Deloitte Norge.

Recommended for you

13 - 15 Aug. 2024
Share Share event on social