tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2014

Buletinele noastre informative va ofera informatii cu privire la schimbarile recente si cele in curs de aplicare in legislatia romaneasca.

Modificari ale Codului Fiscal
Modificari aduse Codului Fiscal cu privire la impozitul pe venituri si alte taxe, TVA si accize. 

Norme de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor si a procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal
Publicarea in Monitorul Oficial a normelor si a procedurii de certificarea a declaratiilor fiscale, isi propune clarificarea procesului prin care consultantii fiscali pot presta acest serviciu, precum si obligatiile care incumba partilor parte.

Nivelul accizelor in RON pentru 2015 ramane la nivelul practicat in 2014 potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta al Ministerului de Finante
Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un Proiect potrivit caruia nivelul accizelor incepand cu 1 ianuarie 2015 va fi exprimat in RON la nivelul practicat in 2014, urmand sa fie actualizat anual cu cresterea preturilor de consum.

Prestarea serviciilor de reprezentare in vama accesibila tuturor, nu doar comisionarilor vamali
Potrivit unui Ordin emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incepand cu 19 decembrie 2014 prestarea serviciilor de reprezentare in vama va deveni accesibila oricarei persoane in masura sa prezinte marfurile in vama, nu doar comisionarilor vamali autorizati.

Modificări cu privire la Administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii și mari
Au fost aduse modificări cu privire la Administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii și mari. Vă prezentăm în continuare cele mai importante schimbări. 

Simplificari vamale pentru marfurile comunitare transportate pe Dunare intre doua porturi din Romania – Un pas spre fluidizarea transporturilor navale
Incepand de saptamana trecuta, au fost simplificate formalitatile vamale pentru marfurile comunitare transportate pe Dunare intre doua porturi din Romania, acestea fiind urmarite de catre autoritatea vamala prin sistemul RORIS al Autoritatii Navale Romane 

Ultimele modificări aduse taxei claw-back în România
Guvernul a modificat Ordonanţa de Urgență nr. 77/2011 ce reglementează taxa claw-back. În baza noilor modificări, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață/ reprezentanții lor legali vor plăti o taxa claw-back diferită pentru medicamentele admise condiționat în Lista medicamentelor compensate care sunt subiectul unui contract cost-volum/cost-volum- rezultat

Nomenclatura Combinata in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015
Comisia Europeana a publicat recent Nomenclatura Combinata („NC”) in vigoare din 1 ianuarie 2015. Ca o consecinta, incepand cu 1 ianuarie 2015 va trebui sa utilizati noile coduri NC pentru operatiunile vamale, declaratiile Intrastat precum si pentru operatiunile efectuate in baza unor autorizatii vamale si fiscale eliberate in baza codurilor NC 2014.

Informatiile tarifare obligatorii (ITO) ce isi pierd valabilitatea ca urmare a noilor avize de clasificare emise de Organizatia Mondiala a Vamilor
Comisia Europeana a emis o comunicare potrivit careia Informatiile tarifare obligatorii (ITO) deja emise isi inceteaza valabilitatea in cazul in care devin incompatibile cu noile avize de clasificare publicate de Organizatia Mondiala a Vamilor.

Modificari si completari aduse Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012
La data de 30 septembrie 2014 Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 127/2014 (“Legea nr. 127”) pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Legea 127 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 720/1.X.2014, Partea I si a intrat in vigoare in data de 5.10.2014.

Legea nr. 127/2014 aduce o serie de modificari domeniului energiei electrice, cele mai importante vizand modificarea regimului juridic al retelelor de transport, transpunerea normelor europene privind conditiile prin care se realizeaza separarea proprietatii si a activitatilor intre operatorii de transport si de sistem, pe de o parte, si producatorii, distribuitorii si furnizorii de energie electrica, pe de alta parte, preluarea unor drepturi suplimentare ale consumatorilor sau conferirea ANRE a unei pozitii specifice de autoritate de reglementare autonoma, avand atributii de solutionare a plangerilor impotriva operatorului de transport si de sistem si impotriva operatorilor de distributie. 

OECD publică rapoartele din 2014 din cadrul Proiectului BEPS
În data de 16 septembrie, Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat documentele promise în cadrul Planului de acțiune cu privire la Erodarea Bazei de Impunere și a Transferului de Profit (BEPS). Rapoartele din 2014 reprezintă 7 din cele 15 acțiuni ale Proiectului BEPS și oferă recomandări de schimbare a legislațiilor interne, a tratatelor și alte măsuri pentru a combate preocupările guvernamentale cu privire la erodarea bazei de impunere și a transferului profiturilor, precum și practicile abuzive în legătura cu tratatele de evitare a dublei impuneri. 

Actualizare privind masurile restrictive suplimentare impotriva Rusiei
In luna august, va informam in legatura cu masurile restrictive suplimentare impuse de Uniunea Europeana (“UE”) Federatiei Ruse ("Rusia") referitoare la exportul anumitor produse si servicii. Avand in vedere situatia politica din estul Ucrainei, Consiliul European a decis sa consolideze masurile restrictive existente. 

Semnatura electronica extinsa va deveni obligatorie la depunerea Declaratiei Sumare de Intrare incepand cu 15 martie 2015 
Din data de 15 septembrie 2014, operatorii economici care introduc marfuri in UE prin birourile vamale din Romania pot utiliza semnatura electronica pentru depunerea Declaratiei Sumare de Intrare in sistemul informatic ICS-RO.

Utilizarea semnaturii electronice este facultativa pentru o perioada de 6 luni de la aprobarea Ordinului, urmand ca incepand cu 15 martie 2015 acesta sa devina obligatorie.

Clarificari cu privire la incadrarea turnurilor de sustinere ale turbinelor eoliene din punct de vedere al impozitului pe cladiri 
Decizia 5/2014 a Comisiei Fiscale Centrale aduce clarificari cu privire la incadrarea turnurilor de sustinere a turbinelor eoliene in categoria cladirilor in scopul impozitului pe cladiri prevazut de Codul Fiscal.

Declaratii vamale in afara orelor de program pentru Operatorii Economici Autorizati (AEO)! 
Potrivit unui proiect de ordin publicat pe pagina de internet a Directiei Generale a Vamilor, societatile certificate AEO vor avea posibilitatea sa depuna declaratii vamale in procedura simplificata in afara orelor de program. 

Modificari aduse Legii Concurentei Neloiale si Legii Concurentei 
La data de 5 septembrie 2014 au intrat in vigoare ultimele modificari aduse reglementarilor in domeniul concurentei, prin Ordonanta de Guvern nr. 12/2014.

Dintre cele mai importante modificari mentionam:

Desi se identifica drept practici de concurenta neloiala doar faptele de denigrare a unui concurent sau a produselor/serviciilor acestuia precum si deturnarea clientelei unei intreprinderi, se lasa deschisa definitia faptelor care pot intra in sfera “concurentei neloiale”;

Se ofera posibilitatea Consiliului Concurentei de a nu actiona atunci cand apreciaza ca efectele unei practici neloiale sunt minore sau de a prioritiza investigatiile practicilor anti-concurentiale in functie de anumite criterii;

Se instituie regula contestarii ordinului privind accesul la documentele confidentiale ale dosarului de investigatie doar la finalul investigatiei. 

Masuri restrictive suplimentare impotriva Rusiei
La data de 31 iulie 2014, Consiliul European a emis o Decizie si un Regulament ca urmare a escaladarii violentelor din estul Ucrainei si a accidentului aviatic al zborului M17, avertizand Rusia ca „anexarea ilegala a teritoriului si destabilizarea deliberata a unei tari suverane invecinate nu poate fi acceptata”. Prin urmare, Uniunea Europeana ("UE") a decis sa consolideze masurile restrictive deja in vigoare impotriva Rusiei, inca din 17 martie 2014, care au fost puse in aplicare dupa anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia. 

Directiva referitoare la societatile-mama si la filialele acestora a fost modificata
Uniunea Europeana a modificat Directiva 2011/96/EU (i.e. referitoare la societatile-mama si la filialele acestora), pentru a opri folosirea instrumentelor de finantare hibride si a adaugat noi companii in lista companiilor din statele membre pentru care este aplicabila Directiva (i.e. pentru Polonia si Romania). 

Guvernul roman a adoptat procedura privind restituirea accizelor aferente motorinei utilizata drept combustibil in transportul rutier
Prin aceasta noua hotarare s-au stabilit conditiile si procedura de restituire ca ajutor de stat, a unei parti din acciza aferenta motorinei utilizata drept combustibil in transportul rutier si anume a sumei de 40 euro/1000 litri, respectiv 47,34 euro/tona.

Restituirea se va acorda trimestrial in baza unei cereri depuse la Autoritatea Rutiera Romana de catre transportatorii care indeplinesc conditiile specificate in hotarare.

Modificari aduse legislatiei privind achizitiile publice si concesiunile de lucrari publice si servicii
La data de 28 iunie 2014 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Regimul juridic aplicabil inventiilor de serviciu
Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu (in continuarea „Legea”) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 471 din data de 26 iunie 2014, iar dispozitiile acesteia au intrat in vigoare incepand cu 29 iunie 2014. Domeniul de aplicare al Legii cuprinde inventiile create de salariati ai unei persoane juridice, fie aceasta de drept public sau de drept privat, care pot fi protejate prin brevet de inventie sau prin model de utilitate inregistrat.

Noi masuri legislative cu caracter secundar emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
La data de 26 iunie 2014 presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei („ANRE”) a emis doua acte legislative, cu caracter secundar, care au direct impact in domeniul productiei de energie regenerabila: Ordinul nr. 49 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica, produsa din surse regenerabile de energie si care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi; si Ordinul nr. 48 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi. 

Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala
In Monitorul Oficial nr. 455 din data de 23 iunie 2014 s-a publicat Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscale.

Modificari aduse Codului Fiscal
Incepand cu 1 ianuarie 2016, salariatii care isi restructureaza creditele bancare pot beneficia de deduceri suplimentare la calculul impozitului pe venit.

Impactul Codului Insolventei asupra participarii institutiilor de credit in procedura insolventei
La data de 28 iunie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa ce aduce o serie de modificari importante cu privire la drepturile creditorilor ce au creante ce beneficiaza de o cauza de preferinta.

Dintre cele mai importante modificari mentionam:

 • sumele de bani existente in contul debitorului la data deschiderii procedurii si asupra carora este constituita o ipoteca mobiliara vor fi distribuite creditorului titular al ipotecii mobiliare la simpla cerere a acestuia;
 • finantarile acordate debitorului in perioada de observatie in vederea desfasurarii activitatilor curente beneficiaza de prioritate la restituire in cazul falimentului debitorului si se vor garanta, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formeaza obiectul unor cauze de preferinta; daca nu exista astfel de bunuri sau drepturi disponibile, acestea vor diminua regimul de indestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinta;
 • sumele de bani imprumutate debitorului insolvent de catre o institutie bancara dupa data deschiderii procedurii insolventei vor putea fi compensate cu sumele generate de activitatea curenta a debitorului pe care institutiile de credit le incaseaza in conturile deschise catre debitor.

Modificari importante in materia legislatiei privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, aplicabile incepand cu data de 13 iunie 2014
In data de 11 iunie 2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 427 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative („OUG nr. 34/2014”). OUG nr. 34/2014 transpune la nivel national prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, si, odata cu intrarea sa in vigoare, respectiv incepand cu data de 13 iunie 2014, sunt abrogate o serie de acte normative, printre care si OG nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Posibilele practici anti-concurentiale asociate functionarii unei asociatii profesionale
In luna mai 2014 Loan Market Association, asociatie profesionala internationala operand in sectorul bancar, a emis un comunicat privind posibile cazuri de incalcare a dreptului concurentei prin intermediul asociatiilor de intreprinderi infiintate in sistemul bancar. Ca urmare a acestui comunicat, am realizat o prezentare a posibilelor practici anti-concurentiale la care pot fi expusi membrii unei asociatii profesionale, indiferent de domeniul in care acestea activeaza, respectiv:

 • Riscul de coordonare a comportamentului concurential pe piata in care activeaza (Cartelul);
 • Schimbul de informatii sensibile din punct de vedere concurential intre societati concurente;
 • Excluderea din asociatie a altor potentiali concurenti in lipsa unor criterii obiective si justificate.

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994 a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 444/2014, in sensul instituirii unor noi obligatii de notificare in sarcina investitorilor si acordarii unei mai mari implicari Inspectoratului de Stat in Constructii (I.S.C.) in procedura de receptie a lucrarilor
Astfel, incepand cu data de 3 iunie 2014, atributiile Inspectoratului de Stat in Constructii cu privire la receptia lucrarilor de constructie se extind, reprezentantii acestuia avand competenta de a participa ca membri ai comisiei de receptie, inclusiv cu privire la anumite constructii finantate din fonduri private. In plus, potrivit noilor reglementari, investitorii au obligatia de a notifica finalizarea lucrarilor catre Inspectoratul de Stat in Constructii si de a prezenta la momentul efectuarii receptiei dovada platii taxelor de constructie aferente, sub sanctiunea amanarii receptiei. 

Noi modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal
Prin Hotararea Guvernului nr. 421 din 20 mai 2014 se aduc modificari si completari Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal in legatura cu impozitul pe profit, impozitul pe constructii, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, taxa pe valoarea adaugata, precum si accize si alte taxe speciale. 

Noi modificari aduse Codului Fiscal – Accize
Va informam ca in data de 14 mai 2014 au fost aduse modificari capitolului privind accizele nearmonizate din Codul Fiscal.

Recunoasterea reciproca a operatorilor economici „de incredere” intre Uniunea Europeana si China
UE si China au fost de acord in mod oficial sa isi recunoasca reciproc operatorii economici „de incredere” in domeniul vamal, si anume, operatorii economici autorizati (AEO), ca urmare a deciziei de recunoastere reciproca semnata pe 16 mai 2014 la Beijing.

Parcurgerea procedurii de informare cu privire la avantajele medierii nu mai este obligatorie
Pe data de 7 mai 2014 plenul Curtii Constitutionale a admis cu unanimitate de voturi exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 2 alin (1) si (1^2) din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, potrivit carora parcurgerea procedurii de informare cu privire la avantajele medierii este obligatorie in cazul litigiilor in anumite domenii, sunt neconstitutionale. Ca urmare a acestei decizii a Curtii Constitutionale, participarea la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii a devenit optionala.

Noi modificari legislative cu privire la vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
Legea nr. 68/2014 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara si din Legea nr. 17/2014 privind vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (in continuarea „Legea”) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din data de 13 mai 2014.

Reguli noi pentru companiile de petrol si gaze care doresc sa obtina autorizatia de construire in vederea realizarii operatiunilor de explorare/ prospectare geologica/ exploatare
In Monitorul Oficial nr. 353 din data de 14 mai 2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (in continuarea „Ordonanta 22”).
Ordonanta 22 aduce modificari importante pentru societatile din sectorul de petrol si gaze care deruleaza in Romania operatiuni de explorare, prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale (in continuare „Operatiunile”). Scopul adoptarii Ordonantei 22 este de a simplifica formalitatile si timpul necesar obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru lucrarile de constructie necesare derularii Operatiunilor. 

Scutirea de impozit a profitului reinvestit a fost reintrodusa
Incepand cu 1 iulie 2014, scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi aplicabila pentru profitul reinvestit in echipamente tehnologice, masini, echipamente si instalatii de lucru utilizate in scopul desfasurarii activitatii economice. Stimulentul fiscal se aplica pentru echipamentele noi, produse sau cumparate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune inainte de 31 decembrie 2016.

Raportul de activitate al Consiliului Concurentei aferent anului 2013
In aprilie 2014 Consiliul Concurentei a publicat Raportul privind activitatea sa in anul 2013 unde prezinta, printre altele, evolutia investigatiilor derulate in 2013 si aplicarea sanctiunilor comparativ cu anii precedenti. Printre obiectivele de atins in anul 2014, Consiliul Concurentei are in vedere finalizarea investigatiilor in curs in domeniul retail-ului alimentar, media, servicii de foraj si sectorul laptelui. 

A fost modificată procedura de soluționare a rambursărilor de TVA
Modificarea procedurii de soluționare a rambursărilor de TVA intervine ca urmare a majorării plafonului rambursarea acordată cu inspecție fiscală ulterioară de la 10.000 la 45.000 lei. De asemenea, a apărut necesitatea completării condițiilor de stabilire a gradului de risc fiscal.

Publicarea noilor Directive europene în materia achizițiilor publice
Noile Directive europene în materia achizițiilor publice au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de 28 Martie 2014. Astfel, in termen de 20 de zile de la data publicării, vor intra în vigoare Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice (Jurnalul Oficial nr. 94/65), precum și Directiva 2004/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 (Jurnalul Oficial L 94/243) privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Noile Directive abroga Directivele existente în materia achizițiilor publice, respectiv Directiva nr. 2004/17/CE și Directiva nr. 2004/18/CE.

Un nou pachet legislativ „telecom” a fost votat în Parlamentul European
Parlamentul European a votat in data de 3 aprilie 2014 o propunere in cadrul noului pachet legislativ telecom in care se are in vedere reglementarea conceptului de net neutrality (neutralitatea Internetului), alaturi de o serie de alte modificari in acest domeniu.

Noi reguli privind acordarea ajutorului de stat în domeniul producerii energiei regenerabile
Comisia Europeană a adoptat în principiu, la data de 09.04.2014, noile Orientări privind criteriile aplicabile la evaluarea ajutoarelor de stat acordate proiectelor energetice și de mediu 2014 - 2020. Versiunea publicată pe site-ul Comisiei Europene are caracter informativ și poate suferi modificări până la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile Orientări vor abroga, începând cu data de 01.07.2014, Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului, act publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 01.04.2008. 

Contractul standard între importatorul și exportatorul de date aprobat de Comisia Europeană în situația unui transfer de date personale nu mai este necesar în cazul transferului de date intra-grup, dacă grupul a adoptat Reguli Corporative Obligatorii aprobate de autoritățile competente
Începând cu 27 martie 2014, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis decizia nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - “BCR”).

Modificări ale reglementărilor privind inspecțiile de mediu
În Monitorul Oficial nr. 193 din 19 martie 2014 a fost publicat ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 256/2014 („Ordinul 256/2014”) privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului („Normele”). 

Reduceri considerabile a taxelor impuse la anumite importuri din Statele Unite ale Americii
În 2005, Uniunea Europeană (UE) a decis instituirea unei taxe vamale suplimentare ad valorem de 15 % la importul anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (SUA). Această decizie a fost luată datorita faptului că SUA nu au adaptat legislația privind dumpingul continuu și stoparea subvențiilor în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). De atunci, atât lista de produse originare din SUA pentru care aceste măsuri se aplică cât și rata taxelor suplimentare a fost modificată de mai multe ori în funcție de nivelul prejudiciului adus UE de legislația SUA.

Propuneri pentru Acțiunea 1 și pentru Acțiunea 6 din Planul de acțiune BEPS
OECD a transmis un proiect care include propuneri pentru Acțiunea 1 („Provocări Fiscale ale Economiei Digitale”) și pentru Acțiunea 6 (“Prevenirea Abuzului asupra Prevederilor Tratatelor de Evitare a Dublei Impuneri”) din Planul de acțiune BEPS.

Noi restrictii cu privire la vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan
Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (in continuarea „Legea”) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 178 din data de 12 martie 2014. Dispozitiile Legii vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. 

Noi reguli privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie prin CV
În vederea aprobării modificărilor aduse în anul 2013 Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în data de 14 martie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 184 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr/ 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Noua lege aprobă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 , însă odată cu aprobarea, sunt aduse modificări importante cu privire la: (i) domeniul de aplicare al sistemului de promovare prin certificate verzi; (ii) cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare; (iii) acordarea suplimentară certificatelor verzi; (iv) înlăturarea limitei de acreditare instituită prin OUG nr. 57/2013, precum și alte modificări ce pot fi de interes. 

Modificări ale Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
În data de 28 februarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 151 Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2014 („Ordonanţa”) privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, printre care și modificarea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală.

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate a fost publicat în Ordinul 256/2014
Pentru anul fiscal 2014, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 102,4%.

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat cu privire la tratamentul fiscal al tichetelor cadou
Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat faptul că distribuirea cu regularitate a tichetelor cadou de către un angajator propriilor salariați are natură salarială. În consecință, aceste sume nu se pot califica drept cheltuieli sociale, respectiv avantaje salariale pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii și impozit pe venit. 

Modificarea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru declararea separata a unor impozite 
Incepand cu luna ianuarie 2014, anumite impozite privind veniturile obtinute de persoane nerezidente se vor declara separat.

Modificari aduse unor acte normative ce contin prevederi de drept penal si procesual penal ca urmare a intrarii in vigoare a Noului Cod Penal si Noului Cod de Procedura Penala
Prin intrarea in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2014 a Noului Cod Penal si a Noului Cod de Procedura Penala (impreuna cu legile aferente de punere in aplicare), se aduc o serie de modificari unor acte normative care cuprind dispozitii penale sau procesual penale. Detaliem in cele ce urmeaza impactul noilor coduri mentionate mai sus asupra legislatiei insolventei, reglementarilor din domeniul protectiei mediului si asupra legii societatilor comerciale.

Cadrul legal privind conditiile generale asociate licentei de furnizare de energie electrica
In data de 12 februarie 2014 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) a emis Ordinul nr. 8/2014 pentru aprobarea conditiilor generale asociate licentei pentru furnizarea de energie electrica. Ordinul ANRE a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv la data de 18 februarie 2014.

Inainte de data intrarii in vigoare a Ordinului ANRE mentionat mai sus, nu exista un cadru legal cu privire la conditiile asociate licentei de furnizare, asa cum era cazul pentru licenta de producere sau pentru autorizatia de infiintare. Noua reglementare prevede conditiile generale ale acestei licente si stabileste conditii suplimentare pentru titular fata de Regulamentul pentru emiterea autorizatiilor si licentelor in sectorul energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 48/2013.

Noi modificări aduse prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal
În data de 12 Februarie 2014 Guvernul a modificat Normele de aplicare a Codului Fiscal. Schimbările intra în vigoare începând cu 12 Februarie 2014 cu excepția unor modificări pe accize care vor intra în vigoare începând cu 1 Aprilie 2014.

Modificări ale legislației din domeniul imobiliar datorate intrării în vigoare a Noului Cod penal
În data de 1 Februarie 2014 au intrat în vigoare dispozițiile legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (în continuare „Legea”). Legea are în vedere, în principal, punerea în aplicare a Noului Cod penal al României, dar și modificarea unor legi din cele mai diverse domenii. 

Obligatii declarative
Au fost modificate Instructiunile de completare a declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru a include noi termene si obligatii declarative (de ex. termene in cazul anului fiscal modificat, impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice, impozitul pe constructii etc.).

Modificarea normelor procedurale cu privire la efectuarea investigatiilor inopinate de catre Consiliul Concurentei
Ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod de Procedura Penala, incepand cu data de 1 februarie 2014, investigatiile inopinate la sediile intreprinderilor sau asociatilor de intreprinderi supusi unei investigatii vor putea fi efectuate de catre Consiliul Concurentei doar in baza autorizarii Curtii de Apel Bucuresti.

Reglementarea activitatilor de control a entitatilor si persoanelor vizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara
Regulamentul asigura pentru prima data un cadru legal integrat in temeiul caruia Autoritatea de Supraveghere Financiara („Autoritatea”), realizeaza activitatile de control asupra entitatilor si persoanelor vizate care desfasoara activitati/operatiuni supuse autorizarii/avizarii si/sau supravegherii sale aplicabil in domeniul pietei de capital, asigurarilor si pensiilor private.

Drept Imobiliar
Modificari ale legislatiei privind autorizarea pentru securitate la incendiu: au fost introduse noi criterii si categorii de constructii.

Sectorul Public
Parlamentul European a adoptat la data de 15 ianuarie 2014 noile Directive europene privind achizitiile publice. Noile reglementari inlocuiesc Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii si Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in secotarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.

Directivele introduc o serie de reguli si proceduri simplificate in materia achizitiilor publice. 

Noutati Fiscale
Formulare Fiscale: ANAF a aprobat modificarea mai multor formulare fiscale.

Noutati Legislative
Sectorul Serviciilor Financiare: Inceputul anului 2014 a adus o serie de schimbari in legislatia specifica industriei serviciilor financiare, cele mai importante dintre acestea fiind:

 • aplicarea, de la 1 ianuarie 2014, in mod direct, a Regulamentului U.E. nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii („Regulamentul UE 575/2013”) si abrogarea, cu aceasta ocazie, prin Regulamentul Bancii Nationale a României („BNR”) nr. 7/2013, a unui numar considerabil de Ordine ale BNR reglementând tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii, expunerile mari ale institutiilor de credit si firmelor de investitii, supravegherea pe baza consolidata a acestora, cerintele minime de capital si fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, toate acestea fiind, incepând cu data de 1 ianuarie 2014, reglementate potrivit Regulamentului 575/2013; si
 • intrarea in vigoarea a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 113/2013, care modifica substantial Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului („O.U.G. 99/2006”)

Impozite Indirecte
Noi versiuni ale urmatoarele formulare fiscale, impreuna cu instructiunile de completare aferente, au fost aprobate

 • Formularul 097 privind notificarea aplicarii/incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare;
 • Declaratia 394 privind livrarile, prestarile si achizitiile de pe teritoriul national.

Impozite Directe

 • Declaratia 014 privind modificarea anului fiscal a fost aprobata;
 • Noi reglementari contabile - Au fost aprobate modificari si completari privind unele reglementari contabile, inclusiv introducerea a 5 conturi noi.
V-a fost de folos informația?