Artikel

Varför ansöka?

Fördelarna med Sweden's Best Managed Companies

Utöver det prestigefyllda i att utses till ett av Sweden’s Best Managed Companies får ditt företag flera andra unika fördelar genom att delta i programmet.

Vilka är fördelarna med att söka till programmet?

Det finns tre huvudsakliga fördelar med att ansöka till Sweden's Best Managed Companies:

  1. Företaget genomför en oberoende genomlysning av verksamheten.
  2. Företagsledningen får ett ramverk för att utmana sig själva. Programmet ger goda insikter om hur företaget kan stärkas ytterligare.
  3. Deltagarna får möjlighet att jämföra sig med andra framgångsrika företag.

Vi hade givande diskussioner med vår coach under Sweden’s Best Managed Companies-programmet. Roxtec kunde sedan bygga vidare på de samtalen och se till att de lokala prioriteringarna ligger i linje med vår globala strategi. Dessutom har vi blivit ännu mer fokuserade på det vi gör bra och det som skapar tillväxt.

Mikael Helmerson, vd Roxtec – ett av Sweden's Best Managed Companies 2019–2020

Vilka är fördelarna med att tilldelas utmärkelsen?

De företag som utses till Sweden's Best Managed Companies får alla fördelarna från ansökningsprocessen och mycket mer:

  • En oberoende och tungt vägande kvalitetsstämpel (exklusiv tillgång till beteckningen Sweden’s Best Managed Companies) för företaget
  • Exponering i media och online
  • Tillgång till ett nätverk av andra framgångsrika företagsledare och möjlighet att lära av andras styrkor
  • Möjlighet att jämföra företaget med andra framgångsrika privata företag
  • Större attraktionskraft som arbetsgivare
  • Exponering för nyckelpersoner i affärsvärlden genom prisceremonin
  • Tillfälle att fira företagets samlade engagemang och ansträngningar

Hade du nytta av den här informationen?