Life at Deloitte

Anna arbetar med ERP-transformationer och att förbättra bolags finansfunktion

När Anna Vögeli pluggade anade hon inte hur bred rollen som Management konsult var. "Projekten varierar mycket med anledning av att vi arbetar med klienter utspridda över olika industrier och att vårt arbete ofta sträcker sig över hela projektlivscykeln – från förstudie, strategiframtagning och rådgivning, till projektledning och implementation."

Vad innebär rollen som managementkonsult inom Finance & Performance ?

Inom Finance & Performance arbetar vi med att effektivisera och höja kvaliteten på det arbete som genomförs inom ekonomifunktionen. Utifrån klientens strategi, leveransmodell och de finansrelaterade processerna arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för finansfunktionen att agera en effektiv partner till resten av företaget. Projekten varierar dock mycket med anledning av att vi arbetar med klienter utspridda över olika industrier och att vårt arbete ofta sträcker sig över hela projektlivscykeln – från förstudie, strategiframtagning och rådgivning, till projektledning och implementation. Det är inte sällan ett projekt börjar med en kortare förstudie, men senare mynnar ut i en större ERP-transformation. Resultatet är att bolaget fått en mer effektiv och modern finansfunktion, vilket skapar stort värde för bolaget då finansfunktionen är central för verksamhetens utveckling.

 

Utifrån klientens strategi, leveransmodell och de finansrelaterade processerna arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för finansfunktionen att agera en effektiv partner till resten av företaget.

 

Berätta om projektet du arbetar med just nu!

Just nu arbetar jag och mitt team tillsammans med ett svenskt företag vars mål är att minska koldioxidutsläppen inom industrier där det är extra utmanande. För att göra detta vill de skapa en metod för att redovisa och spåra koldioxidavtrycket på en mycket grundlig nivå. Projektet började med att vi utförde en förstudie som syftade till att utforska möjligheterna inom området och ta fram en strategi för en potentiell kommande fas. Denna fas har precis dragit i gång och syftet nu är att ta fram en standard för hur detta skall fungera, men även bygga ett POC-system för att kunna leverera detta i praktiken. Klientens mål är dock att kunna dela detta med allmänheten och inspirera andra företag till att använda samma standard och system för att tillsammans arbeta mot ett lägre koldioxidavtryck. Parallellt med detta skriver vi på ett white paper som vi tillsammans med kunden planerar att släppa inom fyra till sex månader, så håll utkik på Deloittes hemsida för att kunna läsa mer om det!

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Utan att låta alltför klyschig vill jag påstå alla dagar ser olika ut. Vissa dagar är fullsprängda med mötesbokningar, en annan dag håller man i en workshop och under flertalet arbetsdagar varvar man klientmöten, projektarbete, interna projekt och trevliga kaffepauser. Den typiska arbetsdagen ser väl ut som den sistnämnda dagen, vilket jag trivs otroligt bra med. Jag arbetar väldigt nära mitt Deloitte-team och om inte alla är på kontoret rings vi ofta för att stämma av hur det går, bolla kluriga frågor och lära av varandra, vilket vi även gör med kund. Bortsett från det mer klassiska projektarbetet arbetar jag även med interna projekt, såsom rekryteringen för Consulting. Det är ett perfekt avbrott från klientarbetet där man får arbeta i en annan kontext och med andra människor.

Det är inte sällan ett projekt börjar med en kortare förstudie, men senare mynnar ut i en större ERP-transformation.

 

 

Namn: Anna Vögeli

Yrkesroll: Managementkonsult inom F&P

Utbildning: Masterexamen inom Accounting och Financial Management vid Uppsala Universitet

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2022 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2023. 

Anmäl intresse här >

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?