Life at Deloitte

Sofia kombinerar intresset för teknik och business i arbetet med CRM-implementeringar

Efter datateknikutbildningen, och mastern inom industriell ekonomi, visste Sofia att hon ville arbeta projektbaserat inom tech. Valet föll på Deloitte och rollen som konsult, dels på grund av bredden i uppdrag, företag och branscher. ”Idag är jag specialiserad på den funktionella aspekten av stora CRM-implementationer och förenklar företags marknadsföring och säljprocesser”.

Vad innebär rollen som managementkonsult inom Customer and Marketing-teamet?

Jag arbetar med tranformationsprojekt på stora företag, där jag och mitt team är med och implementerar CRM-systemet Salesforce. Jag blev placerad i Customer and Marketing teamet tack vare mitt intresse för teknik och business, och under mina år på Deloitte har jag fått vara med i olika typer av projekt inom olika branscher. Jag och mitt team arbetar med alla delar, från en tidig analysfas, där vi undersöker vilket system klienten ska implementera sett till satta kravspecifikationer, till den faktiska systemimplementationen och slutresultatet.

Genom vårt arbete gör vi det enklare för klienten att hantera delar inom marknadsföring, kundtjänst och säljprocessen på ett och samma ställe. Resultatet är att företaget kan utgå från ett och samma system och därigenom nå ett effektivare arbetssätt med fler automatiserade processer.  

 

 Jag och mitt team arbetar med alla delar, från en tidig analysfas, där vi undersöker vilket system klienten ska implementera sett till satta kravspecifikationer, till den faktiska systemimplementationen och slutresultatet

 

Berätta om ett projekt du arbetat med som varit extra häftigt!

Jag och mitt team arbetade med att implementera Salesforce på ett stort resebolag, ett projekt som var spännande i sig. När jag sedan skulle ut och resa fick jag ett sms från bolaget, genom systemet vi implementerat, och det blev så tydligt att vårt arbete skapar värde när tusentals resenärer får information i realtid, varje dag.

Jag har även varit med i några häftiga projekt som bedrivits internationellt, tillsammans med Deloitte-medarbetare från olika delar av Europa och resten av världen. Jag ser det inte som att jag arbetar på Deloitte i Sverige, utan jag arbetar i ett stort globalt nätverk där jag kan tillhandahålla kunskap och lärdomar från olika delar av världen, och där jag kan bygga upp ett stort kraftfullt nätverk.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vi startar ofta dagen med ett så kallat ”stand up-möte” tillsammans med klienten, där vi går igenom vad vi gjorde under gårdagen och vad vi ska göra idag. Efter mötet skiljer sig arbetsdagen åt beroende på i vilket sorts projekt vi arbetar i.

I ett implementationsprojekt arbetar vi agilt i olika faser, så kallade sprintar, kopplade till leverabeln, där vi dagligen utvärderar arbetet för att kunna fånga upp eventuell feedback och snedsteg direkt. Efter att vi bockat av en fas utvärderar vi den; hur har det gått, vad hade vi kunnat göra bättre och så vidare, så att vi ständigt förbättrar oss och så att klienten blir nöjd med det vi slutligen levererar.

I ett analysprojekt samlar vi information om verksamheten, för att få en övergripande bild av nuläget och den problematik som finns, så att klienten kan ta ett grundat beslut om vilken teknisk lösning eller strategi de vill gå vidare med. I en sådan fas arbetar vi närmare klienten, exempelvis med att genomföra workshops och samla information om verksamheten.

 

Jag ser det inte som att jag arbetar på Deloitte i Sverige, utan jag arbetar i ett stort globalt nätverk där jag kan tillhandahålla kunskap och lärdomar från olika delar av världen, och där jag kan bygga upp ett stort kraftfullt nätverk

 

Varför ska man starta sin tech-karriär på Deloitte?

När jag började på Deloitte var jag inte helt säker på vilken bransch jag ville arbeta med och lockades av bredden och utvecklingsmöjligheterna. Jag som har ett stort intresse för IT har hittat en roll där jag arbetar nära klient, men samtidigt sitta med teknisk konfigurering av Salesforce-systemet. För den som vill arbeta ännu mer hands on med utveckling finns det stora möjligheter att arbeta i rena programmeringsroller, och för den som är intresserad av projektledning finns möjlighet att arbeta med ledarskap och förändringsarbeten med klienten.

Utöver utvecklingsmöjligheterna är kollegorna såklart det bästa. När jag kom in som ny tillsammans med andra nyexaminerade kollegor i samma ålder fick jag verkligen vänner för livet.

Namn: Sofia Brené

Yrkestitel: Managementkonsult inom Customer & Marketing-teamet

Utbildning: Datateknik och en master inom Industriell ekonomi på KTH

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2022 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2023. 

Anmäl intresse >

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?