Life at Deloitte

Evelina arbetar med utvecklingsarbete av HR, organisationen i helhet och arbetskraften samt tekniska transformationer 

När Evelina skulle välja arbetsplats efter studierna inom Techology, Work and Health föll valet på konsultbranschen och rollen som konsult inom HR och Human Capital på Deloitte. "Förutom att leverera projekt innebär även rollen att vara del utav ett fantastiskt Human Capital team som stöttar och utvecklar varandra."

Vad är största skillnaden mellan HR och Human Capital?

HR funktionens mål är att framgångsrikt skapa och hantera de processer som är kopplade till personalhantering. Dessa processer kommer vi alla i kontakt med när vi exempelvis rekryteras, utbildas eller avslutar vår anställning hos ett företag. Human Capital kan man säga är mer omfattande med målet att optimera och maximera det ekonomiska värdet av en organisations medarbetare genom att koppla samman medarbetarna till affärsstrategin. Human Capital är alltså dels knuten till och omfattar transformationsarbete av HR-funktionen och dess processer, men berör även andra delar inom en organisation som alla länkar samman till värdet av organisationens medarbetare. Att arbeta inom Human Capital innebär dels strategiskt utvecklingsarbete av HR, organisationen i helhet och arbetskraften såväl som arbete med tekniska transformationer som ofta berör flera delar inom en organisation.

Human Capital kan man säga är mer omfattande med målet att maximera det ekonomiska värdet av en organisation medarbetare genom att koppla samman medarbetarna till affärsstrategin.

 

Vad innebär rollen som managementkonsult inom Human Capital?

Jag och mina kollegor arbetar med projekt tillsammans med våra klienter som syftar till att utveckla verksamheten genom deras medarbetare. Projekten kan handla om att stötta stora transformationer genom förändringsledning, modernisera HR-funktionen genom implementering av systemstöd, stötta i frågor kring organisatorisk design eller i vilka färdigheter som kommer krävas av medarbetare i framtiden för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Då våra projekt ofta sträcker sig över flera funktioner inom en organisation arbetar vi inte sällan med kollegor som specialiserar sig inom andra området, däribland SAP och Merger & Acquisitions (M&A).

Förutom att leverera projekt innebär även rollen att vara del utav ett fantastiskt Human Capital team som stöttar och utvecklar varandra. Vi är alla med och bidrar till vårt teams utveckling genom diverse interna roller där jag exempelvis arbetar med vår marknadsföring och med ett koncept som kallas ”Future of Work”.    

Berätta om projektet du arbetar med just nu!

Mitt nuvarande projekt är ett globalt transformationsprojekt som syftar till att implementera ett schemaläggnings- och tidshanteringssystem i flertalet länder inom samma organisation. Målet med projektet binder samman till ett övergripande mål för organisationen som handlar om att medarbetare ska ha tillgång till en modern, intuitiv och flexibel upplevelse kring personalplanering. Min roll som arbetsströmsledare inom projektet handlar om att tillsammans med klienten ta fram ett ramverk och en strategi för att supportera länderna kring deras förändringslednings-och utbildningsplanering relaterat till det system vi implementerar. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En typisk arbetsdag börjar för mig runt 8:30 med att gå igenom mail och förbereda inför dagens möten och eventuella workshops. Vanligtvis har vi avstämning inom det globala team som jag tillhör där vi delar status, utmaningar och våra planer för dagen eller veckan. Därefter fortlöper dagen med arbete inom våra respektive arbetsströmmar där vi är med och stöttar (för närvarande) fem länder med deras systemimplementation.

På Deloitte jobbar vi enligt en flexibel arbetsmodell och anpassar oss utefter klientens situation och på mitt nuvarande projekt är alla mina projektkollegor så pass utspridda så jag jobbar ofta från Deloitte-kontoret i Stockholm. Jag besöker klienten ungefär varannan månad i södra delen av Sverige och framöver kommer mitt arbete även innebära resor till andra länder inom Europa. Att arbeta virtuellt är både bekvämt och effektivt men vi arbetar som absolut bäst när vi får dyka ner i projektspecifika frågor hands-on tillsammans. Gärna med en efterföljande middag och team building-aktiviteter! 

 

Namn: Evelina Deckel

Titel: Konsult inom HR och Human Capital

Utbildning: Masterexamen inom Technology, Work and Health

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2022 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2023. 

Anmäl intresse>

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?