Life at Deloitte

Gustav förhindrar cyberattacker på stora bolag

När Gustav pluggade till systemvetare visste han att informationssäkerhet lockade lite extra, och efter att ha hört talas om bredden på uppdragen på Deloitte föll valet på rollen som riskkonsult. ”Jag arbetar nära beslutsfattare på några av Sveriges största bolag med att förhindra attacker, informationsförlust eller lagöverträdelser”.

Vad innebär rollen som riskkonsult inom teknologi och cyber?

Jag arbetar proaktivt med att förhindra digitala risker på bolag. Arbetet bygger på att företaget insett att det finns ett gap i hur de hanterar information, och i många fall har de redan börjat förlora data. Jag och mitt team arbetar därför nära organisationen på företaget för att se över potentiella risker inom specifika områden inom informationssäkerhet. Det kan till exempel handla om att se till att bolaget efterlever GDPR eller att förhindra framtida cyberattacker.

 

Jag och mitt team arbetar därför nära organisationen på företaget för att se över potentiella risker inom specifika områden inom informationssäkerhet

 

Berätta om ett projekt du arbetat med!

Vi fick i uppdrag att visualisera ett finansiellt bolags mest kritiska processer, i det här fallet låg ett stort fokus på penningtvätt. I projektet granskade vi hur data flödar – från hur de samlar in, använder och lagrar data, till hur och när de tar bort den. Syftet var att hitta risker och processförbättringar för att skapa en säkrare informationsprocess, och resultatet blev att vi implementerade lösningar som gör att ledningen kan känna sig säkra i att informationen hanteras korrekt.

När vi arbetar i den här typen av projekt jobbar vi alltid i team bestående av en junior och en senior medarbetare. Vi har även stöttning av en manager för att få inspiration, kvalitetssäkring och vägledning, samt en partner som vi kan gå till för råd. Genom att arbeta på det här sättet får vi tidigt ta mycket ansvar. Redan från dag ett arbetar du skarpt ute hos klienten och efter ett halvår kan du ta egna möten externt. Efter ett år är du med och utbildar nya kollegor och efter två år får du leda projekt. Efter det får du välja om du vill specialisera dig inom ett specifikt riskområde eller utveckla dina ledarskapsförmågor.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Innan pandemin arbetade vi väldigt ofta på plats hos klienten, men nu arbetar vi hemifrån. Oavsett jobbar vi alltid nära viktiga nyckelspelare på bolaget för att kunna bolla, intervjua och analysera problem direkt. En vanlig dag är uppdelad mellan att arbeta med informationsinsamling och att bolla och analysera data internt.

När vi samlar in information intervjuar vi viktiga personer hos klienten, vilket vi alltid gör två och två. Efteråt analyserar vi svaren och dokumenterar informationen i syfte att skapa en helhetsöverblick, hitta problemområden och lösningar. När vi arbetar internt har vi möten med teamet för att diskutera olika projekt, brainstorma lösningar och gå igenom varandras projekt.

 

Redan från dag ett arbetar du skarpt ute hos klienten och efter ett halvår kan du ta egna möten externt. Efter ett år är du med och utbildar nya kollegor och efter två år får du leda projekt

 

Varför ska man starta sin tech-karriär på Deloitte?

Att starta sin karriär på Deloitte är lite som en förlängning av universitetet, då du kommer in som ny tillsammans med ett tjugotal andra nyexaminerade medarbetare som ska börja i samma team. På så vis finns en tydlig utbildningskultur samtidigt som du alltid har någon att vända dig till. Dessutom har jag fått vänner för livet.

Deloitte erbjuder en väldigt härlig atmosfär med unga medarbetare från olika bakgrunder. Jag har exempelvis kollegor som är utbildade ekonomer, jurister eller ingenjörer, och vi har en väldigt internationell miljö med medarbetare från hela världen. Den här mixen skapar en unik miljö som jag tycker är innovativ och engagerande med driftiga, intressanta människor.

Namn: Gustav Jansater

Yrkesroll: Riskkonsult inom teknologi och cyber

Utbildning: Systemvetenskaplig kandidat på Lunds universitet, samt ettårig master i informationssystem

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2021 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2022. Anmäl dit intresse redan nu så hör vi av oss när ansökan öppnar. 

Anmäl intresse >

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?