Deloitte Private

Inom Deloitte Private hjälper vi privatägda företag med tillväxt, affärsutveckling, internationell expansion och successionsfrågor. Med ledande specialister och ett globalt nätverk, har vi unik kompetens för att hantera de frågor som står på de privatägda företagens agenda.