Tjänster

Företagsbeskattning

Proaktivt stöd i era skattefrågor

Då skattesystemet är komplext och under ständig förändring är det svårt för företag att hantera alla typer av skattefrågor på bästa möjliga sätt utan experthjälp. Vi arbetar proaktivt för att identifiera era skattemässiga risker och möjligheter och hjälper er att hantera frågor avseende såväl det nationella beskattningsområdet som flera länders skattesystem. För att möta era specifika önskemål skapar vi svenska eller internationella team som tar fram skräddarsydda lösningar. Vi hjälper er med lösningar inom bland annat följande områden:

Läs mer

På vår internationella webbplats får du kostnadsfritt tillgång till nyhetsbrev, guider om skatter och affärsklimat i olika länder, tabeller med skattesatser, rapporter om olika typer av skattefrågor och annan intressant information. 

Tax - Global