Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora na dan 31. 8. 2022

Po lanskem padcu zaznavamo rast števila družb, ki izpolnjujejo cilje uravnotežene spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora iz pobude 40/33/2026

Objavljamo novo poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora na dan 31. 08. 2022, ki ga redno pripravljamo skupaj s partnerjem, ZNS. V poročilu spremljamo stanje v 56-ih družbah, na katere se nanaša pobuda 40/33/2026. Zajema tako podatke za zadnje četrtletje (obdobje od 1. 5. do 31. 8. 2022) kot tudi primerjavo med leti 2019 do 2022.

Z optimizmom opažamo, da se stanje po lanskem padcu izboljšuje in da 34 % družb zdaj dosega cilje iz pobude (lani le 23 %).
Še vedno je 13 % družb brez spolne raznolikosti - 11 % nima žensk in 2 % nima moških v organih vodenja in nadzora.
Gibanje zastopanosti žensk kot manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora je bilo med leti 2019 do 2022 precej skromno. Šele zadnje leto kaže na spremembo predvsem glede deleža žensk v organih vodenja, kjer je rast za 7,1 %, medtem ko je pri organih nadzora zanemarljiva in znaša zgolj 1,7 %.

Kljub prizadevanjem za prostovoljno izboljšanje spolne sestave v organih vodenja in nadzora in skromnemu napredku na tem področju, pa nas v prihodnje čaka zakonska regulacija, saj je bil na evropski ravni že dosežen politični konsenz glede evropske direktive. Združenje nadzornikov skupaj z Združenjem Manager že pripravlja izhodišča za nacionalno ureditev, ki jo bodo predstavili pristojnim ministrstvom.

Ali ste našli kaj uporabnega?