Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 14. marca 2024

Informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov (Oznámenie o ochrane osobných údajov)

Úvod

Deloitte Central Europe („Deloitte CE“) je regionálnym združením subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“), členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) v strednej Európe. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti, ako aj spolupracujúce firmy DCEHL, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi. „Sieť Deloitte“ označuje združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich pridružené subjekty. Každé jednotlivé globálne, národné, regionálne alebo špecializované webové sídlo na doméne deloitte.com (ako je označené v pravom hornom rohu webovej stránky) poskytuje samostatný subjekt v rámci siete Deloitte. Na Slovensku služby poskytujú tieto dcérske alebo pridružené spoločnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., Deloitte Tax s.r.o., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Slovakia s.r.o. (ďalej spoločne len „Deloitte na Slovensku“).

Deloitte.com/sk je webové sídlo Deloitte na Slovensku, ktoré poskytuje Deloitte na Slovensku („poskytovateľ webového sídla“, ďalej aj „my“ v príslušných gramatických tvaroch), dcérske alebo pridružené spoločnosti DCEHL.

Tieto informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvetľujú, ako chránime údaje o návštevníkoch zhromažďované prostredníctvom tohto webového sídla. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na konkrétne webové sídlo Deloitte na Slovensku označené ako „Slovenská republika“ v pravom hornom rohu, ktoré sa ďalej označuje ako „toto webové sídlo“.

V prípade iných subjektov Deloitte CE v strednej Európe sú webové sídla jednotlivých krajín poskytované príslušnými subjektmi Deloitte CE. Tieto jednotlivé webové sídla sú označené v pravom hornom rohu. Upozorňujeme, že iné národné, regionálne a špecializované webové sídla v rámci domény deloitte.com poskytujú iné subjekty zo siete Deloitte alebo ich pridružené subjekty a poskytovateľ webového sídla za ne nezodpovedá. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na tieto webové sídla ani iné webové sídla, ktoré môžu byť prepojené s týmto webovým sídlom. Návštevníkom odporúčame, aby si prečítali oznámenia o ochrane osobných údajov týchto iných webových sídel. 

Kontaktné osoby

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaním a spracúvaním vašich osobných údajov pri používaní tohto webového sídla, zašlite ich priamo prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať toto webové sídlo. Osobné údaje, ktoré návštevníci poskytujú výslovne a dobrovoľne, sa však môžu zhromažďovať prostredníctvom tohto webového sídla. V takom prípade (webové sídlo obsahuje akýkoľvek systém alebo aplikáciu, ktoré sa používajú na spracúvanie osobných údajov na rôzne účely, napr. prieskumy) od vás bude príslušný prevádzkovateľ osobných údajov vyžadovať váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov, pričom pred zhromažďovaním a spracúvaním akýchkoľvek osobných údajov vám budú poskytnuté konkrétne informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov.

Prostredníctvom tohto webového sídla sa nezhromažďujú ani nespracúvajú žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).  

Informácie z denníka, súbory cookie a webové signály (web beacons)

Toto webové sídlo zhromažďuje štandardné informácie z internetového denníka vrátane vašej IP adresy, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu a adries odkazujúcich webových sídel. Informácie o spracúvaní vašich súborov cookie sa uvádzajú vo Vyhlásení o súboroch cookie.

Na zabezpečenie riadnej správy tohto webového sídla a zlepšenie navigácie v rámci neho môže toto sídlo používať súbory cookie (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo webové signály (elektronické obrázky, ktoré umožňujú webovému sídlu počítať návštevníkov, ktorí ho navštívili, a mať prístup k určitým súborom cookie) na zhromažďovanie a agregovanie údajov.  Deloitte CE môže mať prístup k údajom o súboroch cookie na účely funkčnosti, ktoré sa zhromažďujú v súlade s Vyhlásením o súboroch cookie. 

Sociálne médiá

Toto webové sídlo môže obsahovať aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne len „aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné údaje alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať iní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu. Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

Poskytovatelia sociálnych médií (napr. LinkedIn a Facebook) môžu používať aj ďalšie súbory cookie, webové signály a iné technológie na uchovávanie údajov s cieľom zhromažďovať alebo získavať informácie z našich webových sídel a použiť ich na služby merania a cielené reklamy. V tomto prípade tak konajú na základe vlastného uváženia a na základe súhlasu jednotlivých návštevníkov.

Zásady Facebook v oblasti využívania osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zásady LinkedIn v oblasti používania súborov cookie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Každý návštevník môže súhlasiť s týmito službami vopred a kedykoľvek prostredníctvom prispôsobenia nastavení v nástroji na správu súborov cookie na webových sídlach alebo priamo v nastaveniach osobného účtu na príslušnej platforme sociálnych médií.

Bezpečnosť informácií

Na ochranu všetkých údajov poskytnutých návštevníkmi prostredníctvom tohto webového sídla pred neoprávneným prístupom, sprístupnením, zmenou alebo zničením máme zavedené primerané komerčné štandardy technologickej a prevádzkovej bezpečnosti. V apríli 2017 sme získali certifikát ISO/IEC 27001 – Systém riadenia informačnej bezpečnosti. ISO/IEC 27001 zabezpečuje, že všetky naše predpisy a postupy sú v súlade s najlepšími postupmi a že naši pracovníci ich riadne dodržiavajú.

Zmeny v informáciách o spracúvaní osobných údajov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Pri zmene tohto oznámenia upravíme dátum zmeny v hornej časti tejto stránky a toto zmenené alebo doplnené Oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť voči vám a vašim údajom k tomuto dátumu zmeny. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom internetovom svete. Toto webové sídlo nie je určené ani úmyselne zamerané na deti mladšie ako 16 rokov. Nie je naším záujmom úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 16 rokov.