Poznatky

Výhľad pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií na rok 2023

Aké budú trendy v tejto oblasti v novom roku?

Výhľad Deloitte pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií (TMT) už tradične prináša prognózy najdôležitejších trendov v odvetví na nadchádzajúce mesiace. Z 15 tém, ktoré sme vybrali v našej globálnej štúdii TMT Predictions 2023, je sedem zvlášť dôležitých pre firmy a spotrebiteľov vo vyspelých európskych krajinách. Nižšie sa dozviete, o aké trendy ide a prečo v roku 2023 vzrastie ich význam.

Hlavnou témou tohtoročných prognóz Deloitte pre oblasť TMT je „dokázať viac s menej“. Autori štúdie tým chcú povedať to, že formovať blízku budúcnosť nebudú veľkolepé inovácie či prevratné nové technológie. Namiesto nich budú oblasť TMT v ďalších mesiacoch ovplyvňovať najmä makroekonomické faktory, t. j. vývoj úrokových sadzieb, pretrvávajúca vysoká inflácia a klesajúca hodnota TMT spoločností. V tejto situácii očakávame, že medzi spotrebiteľmi aj TMT spoločnosťami prevládne na kľúčových európskych trhoch pragmatický prístup. Prioritou teda bude ďalší rozvoj a optimalizácia existujúcich technológií a produktov.

V budúcom roku bude v našom regióne v oblasti TMT prevládať týchto sedem trendov:

  • Streaming videa založený na reklame: AVoD si nachádza publikum 

Streamované video na vyžiadanie podporené reklamou (AVoD) je čoraz obľúbenejšie. Diváci sú čoraz viac ochotní pri týchto službách tolerovať reklamu výmenou za ponuku so zľavou alebo zadarmo. Očakáva sa, že do konca roku 2023 budú dve tretiny spotrebiteľov v rozvinutých krajinách pravidelne využívať aspoň jednu službu AVoD. Ide o 5 % medziročný nárast. Aby si poprední poskytovatelia predplatených videoslužieb udržali cenovo citlivých zákazníkov, budú v roku 2023 ponúkať streaming podporený reklamou alebo financovaný reklamou. Navyše do konca roku 2024 polovica týchto poskytovateľov spustí lineárnu, reklamou podporenú streamovaciu televíznu službu (Free Ad-Supported Streaming TV, FAST).

Z prieskumu Deloitte Digital Consumer Trends Survey 2022 vyplýva, že 31 % respondentov je otvorených streamovaniu videa podporeného reklamou. Tento dopyt sa stretáva s neustále rastúcou ponukou. Na početné nové služby spustené v druhej polovici roku 2022 nadviažu v roku 2023 ďalšie AVoD a FAST ponuky.

  • Šport v priamom prenose: ďalšia fáza boja o streamujúcich zákazníkov  

Predpokladáme, že v roku 2023 poskytovatelia streamingu preinvestujú na najväčších globálnych trhoch so športovými vysielacími právami viac ako 6 miliárd USD. Táto suma podčiarkuje rastúcu previazanosť streamingu s poprednými športovými ligami. Mediálne skupiny, poskytovatelia streamingu a technologické firmy sa snažia osloviť svoje publikum prostredníctvom atraktívneho športového obsahu a majú záujem ďalej rozširovať svoje služby v tejto oblasti. Tento rozmanitý ekosystém pomôže zvýšiť sledovanosť vybraných športov na celom svete.

  • Virtuálna realita: mainstream vďaka atraktívnemu obsahu?

Očakávame, že trh s virtuálnou realitou (VR) dosiahne v roku 2023 globálne tržby vo výške 7 miliárd USD, čo predstavuje impozantný nárast o 50 % oproti 4,7 miliardy USD v roku 2022. Až 90 % (6,3 miliardy USD) budú tvoriť príjmy z predaja VR headsetov. Očakáva sa, že sa predá 14 miliónov VR headsetov za priemernú cenu 450 USD za kus. VR obsah (predovšetkým hry, ale aj niektoré podnikové aplikácie) vygeneruje v roku 2023 príjmy vo výške približne 0,7 miliardy USD. V budúcom roku dosiahne počet aktívne používaných VR headsetov pravdepodobne 22 miliónov kusov, čo je takmer o 50 % viac ako v polovici roku 2022.

  • Ako môžete vidieť na mobile: nakupovanie sa presúva na sociálne siete

Vďaka podpore influencerov a záujmu mladšej generácie digitálno-natívnych spotrebiteľov sa ponuka a predaj tovaru a služieb čoraz viac presúva na platformy sociálnych sietí. „Feed“ sociálnych sietí v našich mobiloch predstavuje novú, modernú výkladnú skriňu obchodov a používatelia sa zďaleka neobmedzujú len na nákupy z výkladu. Deloitte očakáva, že globálny obchod na sociálnych sieťach presiahne v roku 2023 sumu 1 bilión USD (rast o približne 25 %), čo nie je neprimerané vzhľadom na doterajšie rastové trendy a pokračujúcu dominanciu mobilných a digitálnych zariadení. Zdrojom rastu je záujem viac ako 2 miliárd zákazníkov, ktorí budú podľa očakávaní v roku 2023 nakupovať na platformách sociálnych sietí.

  • Širokopásmové satelity: rýchly internet z preplnenej oblohy 

Očakávame, že do konca roku 2023 bude na nízkej obežnej dráhe (LEO) obiehať viac ako 5 000 širokopásmových satelitov, ktoré budú poskytovať vysokorýchlostný internet takmer miliónu účastníkov vo všetkých častiach sveta. Do roku 2030 bude v prevádzke 7 – 10 sietí s celkovým počtom 40 000 – 50 000 satelitov, ktoré budú poskytovať širokopásmové služby viac ako 10 miliónom zákazníkov. V čoraz preplnenejšom orbitálnom priestore sa tiež zvýši riziko kolízií, čo si vyžiada vyššiu úroveň spolupráce a koordinácie. 

  • Vývoj polovodičov: umelá inteligencia zlepšuje, zlacňuje a zefektívňuje čipy    

EDA (Electronic Design Automation) významne prispieva k vývoju moderných čipov a umelá inteligencia (AI) v tom zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. Podľa našej prognózy vynaloží odvetvie polovodičov v roku 2023 na externé a interné nástroje na pokročilý dizajn čipov s AI viac ako 300 miliónov USD. Táto suma sa bude až do roku 2026 každoročne zvyšovať o viac ako 20 %. Umelá inteligencia je čoraz častejšie využívaným komponentom v procese automatizovaného dizajnu čipov (EDA). Hoci predaje samotných AI nástrojov sú relatívne nízke, ich hodnota, aj vďaka čipom navrhnutým s pomocou AI, dosahuje miliardové hodnoty.

Polovodiče a ich vývoj sú pre Európu čoraz dôležitejšie. EÚ sa chystá zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a odolnosť v oblasti polovodičových technológií prostredníctvom európskeho zákona o čipoch (European Chips Act). Vďaka plánovaným investíciám vo výške viac ako 43 miliárd EUR by sa mali zásadne posilniť technologické kapacity Európy. EDA a nástroje na dizajn čipov s umelou inteligenciou pri tom zohrávajú zásadnú úlohu.

  • Konečne je tu zasľúbená zem 5G: samostatné siete menia podnikovú konektivitu

Očakáva sa, že prechod na tzv. samostatné (SA Core) 5G siete umožní výrazne zvýšiť hustotu zariadení, spoľahlivosť a latenciu, čo otvorí dvere pokročilým podnikovým aplikáciám. Deloitte očakáva, že počet mobilných operátorov (MNO) investujúcich do samostatných 5G sietí sa zdvojnásobí z viac ako 100 operátorov v roku 2022 na najmenej 200 do konca roku 2023.

Veľkým lákadlom rozvoja samostatných 5G SA sietí sú pre MNO nové príležitosti ponuky služieb a príjmov, ktoré otvárajú. Spolu s takmer nulovou latenciou a veľmi vysokou hustotou zariadení umožňujú 5G SA siete ponúknuť najmä podnikovým zákazníkom prístup k rýchlostiam blízkym optike, vysokú spoľahlivosť, presné lokačné služby a na mieru šité komponenty siete s garantovanou úrovňou služieb. Vyzbrojené týmito novými možnosťami môžu firmy začať využívať širšiu škálu špičkových aplikácií a oblastí nasadenia 5G sietí riadených umelou inteligenciou, ako sú presné autonómne roboty, inšpekčné a doručovacie služby s využitím dronov a systémy riadenia bezpečnosti, kontroly kvality a prediktívnej údržby.

Tu si môžete stiahnuť celú štúdiu TMT Predictions 2023, ktorá obsahuje ďalšie podrobné analýzy a ilustruje budúce oblasti pôsobenia spoločností z oblasti TMT. Ďalšie informácie k TMT Predictions 2023 nájdete na stránkach Deloitte Insights. 

Global TMT Predictions 2023
Bolo to užitočné?