Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Dünyamızın azalan kaynakları ve günümüzün değişen ihtiyaçları birey ve kurumların sorumlu kararlar vererek dönüşmesini tetikliyor. Deloitte olarak salt çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili (ÇSY) riskleri azaltmayı değil, aynı zamanda olumlu etkilerden yaratılan değeri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Teklif talebinizi iletin