Дослідження й розробки та державні заохочувальні програми