Новини

Зміни щодо валютних обмежень

Інформаційне повідомлення

4 листопада 2015 року

23 жовтня 2015 року набирає чинності Постанова Національного банку України (далі іменується «НБУ») від 22 жовтня 2015 року №718 «Про внесення змін до постанови НБУ від 03 вересня 2015 року №581» (далі іменується «Постанова 718»), яка вносить уточнення щшодо дії деяких валютних обмежень.

Відповідно до вказаної Постанови 718 було внесено наступні зміни:

 • до переліку виключень щодо обов’язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті додано надходження:
  • за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
  • у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
  • що надійшли як грошове забезпечення (гарантійний внесок) участі нерезидента в аукціоні (торгах) з приватизації державного майна на рахунки організатора такого аукціону (торгів);
 • запроваджено виключення щодо заборони зняття з контролю експортних операцій на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог. Вказане виключення стосується випадків припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку);
 • уточнено перелік виключень щодо можливості здійснення дострокового погашення кредитів / позик за договорами з нерезидентами, зокрема:
  • дозволено дострокове погашення кредитів/позик за рахунок коштів, залучених за кредитним договором з більш пізнім строком виконання за умови, що такі кошти будуть використовуватись виключно для дострокового погашення кредиту/позики, а купівля валюти дозволяється виключно в межах фактичного продажу коштів в іноземній валюті;
  • додано виключення щодо можливості дострокового погашення кредитів і позик на користь міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
 • скасовано обмеження щодо видачі готівкових коштів у національній валюті України в процесі здійснення валютно-обмінних операцій з фізичним особами;
 • уточнено перелік виключень щодо можливості здійснення реєстрації НБУ заміни сторін договорів кредиту/позики з нерезидентом (а також реєстрації договорів кредиту/позики в разі відступлення права вимоги резидентом-кредитором нерезиденту), зокрема дозволено:
  • реєструвати заміну первісного боржника/кредитора у зв’язку з його приєднанням до нового боржника-правонаступника/кредитора-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника/кредитора;
  • реєструвати зміни до кредитних договорів/договорів позики, за якими кредит/позика наданий/надана резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-кредитного агентства.

Для вказаних вище виключень Постановою 718 встановлено перелік документів, що подаються до НБУ для реєстрації відповідних змін.

Нагадуємо Вам, що валютні обмеження, зазначені вище, а також інші валютні обмеження, запроваджені Постановою НБУ №581 від 03 вересня 2015 року, діють дпо 4 грудня 2015 року включно.

23 жовтня 2015 року набирає чинності Постанова Національного банку України (далі іменується «НБУ») від 22 жовтня 2015 року №718 «Про внесення змін до постанови НБУ від 03 вересня 2015 року №581» (далі іменується «Постанова 718»), яка вносить уточнення щшодо дії деяких валютних обмежень. 

Чи була корисною ця інформація?