Analýza

Globální průzkum názorů IT ředitelů 2018

Výhled za horizont digitální éry: role CIO se mění

Role CIO se posouvá od tradičního spolehlivého provozovatele infrastruktury k roli zásadně transformující business, umožňující další růst firmy, a průběžně prioritizující agilitu, škálovatelnost a inovace.

Prozkoumej obsah

Digitální éra představuje příležitost přizpůsobit roli CIO nové business realitě. A zde se dostáváme i k osobním ambicím IT ředitele: uspokojuje vás být vnímán primárně jako kompetentní šéf IT divize? Anebo chcete jako lídr aktivně určovat směr digitální budoucnosti vaší firmy? Potřeba rozhodnout se pro jednu z těchto rolí může přijít dříve, než se myslíte.

Zjistěte více v našem Globálním průzkumu názorů IT ředitelů 2018, kterého se zúčastnilo celkem 1437 CIO ze širokého spektra průmyslových odvětví.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR a na Slovensku (Listopad 2014)

Hlavní prioritou pro ředitele zodpovědných za informační a komunikační technologie (CIO) je v následujících 12-18 měsících rychlá reakce na aktuální potřeby v byznysu (71 %) a naplňování digitální strategie (47 %). Investice do technologií jsou strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovace, které mají IT ředitelé k dispozici, jsou stále velmi nízké. Z nových technologií a trendů kladou IT ředitelé větší důraz než v minulosti na zavádění mobilních aplikací, privátního a veřejného cloudu, možnosti využití analytických nástrojů, Big Data a BYOD. Takové jsou hlavní závěry nové studie Deloitte, které se zúčastnilo více než 900 IT ředitelů ze 49 zemí světa, včetně ČR a Slovenska.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR (2013) – 2. ročník

Tento průzkum navazuje na průzkum Deloitte v České republice, který byl realizován koncem roku 2012 mezi řediteli IT útvarů – CIO Survey 2012. V návaznosti na prezentované výsledky této studie tak přinášíme aktuální výsledky průzkumu, který byl realizován v rámci globální praxe Deloitte, a srovnání celosvětových výsledků s údaji z loňského roku za ČR.

Průzkum názorů ICT ředitelů v Evropě (2013) – 2. ročník

V pořadí druhý průzkum, který společnost Deloitte realizovala v průběhu května až června 2013, proběhl mezi více než 700 respondenty v roli CIO a vedoucích IT manažerů z různých sektorů. Více než 70 % respondentů pochází z regionu Evropy, z toho třetina z regionu střední a východní Evropy (CEE). Globální průzkum tak navazuje na studii Deloitte v České republice, která byla realizována koncem loňského roku mezi řediteli IT útvarů.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR (2012) – 1. ročník

Hlavním tématem pro IT ředitele bude v příštím roce i nadále optimalizace ICT nákladů – očekává se pokračující trend v podobě snižování ICT výdajů, který se nejčastěji projeví pozastavením investic a omezením čerpání externích služeb. K největšímu poklesu ICT rozpočtu dojde v organizacích ve veřejném sektoru a energetice. Nejmenší pokles je naopak očekáván v sektoru finančních služeb.

Považujete tyto informace za užitečné?