Analýza

Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů 2016–2017

Posun priorit: Od hospodářského výsledku k zákazníkům

Průzkum mezi IT řediteli jsme provedli ve 48 zemích. Pomocí hloubkových rozhovorů a on-line dotazníků jsme získali názory a odpovědi od více než 1 200 IT ředitelů napříč 23 odvětvími. Cílem bylo porozumět tomu, jaký vliv tito lidé mají na tvorbu obchodních hodnot a co přináší svým společnostem.

Prozkoumej obsah

Letošní průzkum zkoumal, zda vliv CIO vychází spíše z jejich charakterových vlastností nebo ze získaných technologických dovedností. Zabýval se také rozdíly mezi IT dovednostmi těchto ředitelů, očekáváními, která od nich mají jejich podniky, i tím, jak jsou schopni sladit své dovednosti s potřebami podniku.

Dále průzkum mezi IT řediteli (CIO) odhalil, že více než polovina z nich (57 %) považuje zákazníky za prioritu, což je proti loňsku 12% nárůst. Zákazník zůstává na prvním místě pro 8 z 10 hodnocených odvětví. Navzdory tomu ale pouze 45 % CIO říká, že se IT oddělení v jejich organizaci skutečně zapojuje do tvorby zákaznického zážitku. Podle 28 % respondentů je nastavení IT v jejich společnostech s ohledem na požadavky podprůměrné.

Naše shrnutí

Hlavní závěry:

  • Strategické sjednocení IT činností podniku a obchodní strategie bylo z hlediska úspěchu zásadní pro 78 % IT ředitelů, přičemž pouze 5 % dotázaných uvedlo, že se v rámci jejich organizace jednalo o prioritu.
  • Více než čtvrtina IT ředitelů (28 %) ohodnotila nastavení IT své organizace za podprůměrné, zvláště s ohledem na zákaznickou a digitální zkušenost a využívání dat.
  • Od 57 % IT ředitelů firma očekává pomoc při zavádění podnikových inovací nebo vývoji nových produktů a služeb, současně ale více než polovina z nich tvrdí, že priority v této oblasti neexistují, nebo se teprve vytvářejí.
  • Více než polovina (61 %) CIO říká, že otázky bezpečnosti patří mezi hlavní očekávání, kyberbezpečnost a řízení rizik v oblasti informačních technologií jsou ale hlavní obchodní prioritou firem pouze v 10 % případů.
  • Pokud jde o vlastnosti i charakteristiku stylu práce, pak 81 % IT ředitelů se při spolupráci s ostatními zaměřuje na cíl spíš než na emocionální a sociální podněty.

Letošní průzkum navíc odhalil podstatný nesoulad v tom, jaké dovednosti podniky od svých IT ředitelů očekávají a jaké skutečně zvládají. Pro IT ředitele tak přichází velká příležitost řídit prostřednictvím svých dovedností sjednocení strategických priorit. Pokud mají udržet krok s měnícími se potřebami podniku, měli by rozvíjet také IT technologie tak, aby podpořily celkové obchodní hodnoty. Spolu s tím by měli dále zlepšovat své vlastní dovednosti, pracovat na vztazích s ostatními kolegy ve společnosti a rozvíjet talentované jedince i celé týmy.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR a na Slovensku (Listopad 2014)

Hlavní prioritou pro ředitele zodpovědných za informační a komunikační technologie (CIO) je v následujících 12-18 měsících rychlá reakce na aktuální potřeby v byznysu (71 %) a naplňování digitální strategie (47 %). Investice do technologií jsou strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovace, které mají IT ředitelé k dispozici, jsou stále velmi nízké. Z nových technologií a trendů kladou IT ředitelé větší důraz než v minulosti na zavádění mobilních aplikací, privátního a veřejného cloudu, možnosti využití analytických nástrojů, Big Data a BYOD. Takové jsou hlavní závěry nové studie Deloitte, které se zúčastnilo více než 900 IT ředitelů ze 49 zemí světa, včetně ČR a Slovenska.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR (2013) – 2. ročník

Tento průzkum navazuje na průzkum Deloitte v České republice, který byl realizován koncem roku 2012 mezi řediteli IT útvarů – CIO Survey 2012. V návaznosti na prezentované výsledky této studie tak přinášíme aktuální výsledky průzkumu, který byl realizován v rámci globální praxe Deloitte, a srovnání celosvětových výsledků s údaji z loňského roku za ČR.

Průzkum názorů ICT ředitelů v Evropě (2013) – 2. ročník

V pořadí druhý průzkum, který společnost Deloitte realizovala v průběhu května až června 2013, proběhl mezi více než 700 respondenty v roli CIO a vedoucích IT manažerů z různých sektorů. Více než 70 % respondentů pochází z regionu Evropy, z toho třetina z regionu střední a východní Evropy (CEE). Globální průzkum tak navazuje na studii Deloitte v České republice, která byla realizována koncem loňského roku mezi řediteli IT útvarů.

Průzkum názorů ICT ředitelů v ČR (2012) – 1. ročník

Hlavním tématem pro IT ředitele bude v příštím roce i nadále optimalizace ICT nákladů – očekává se pokračující trend v podobě snižování ICT výdajů, který se nejčastěji projeví pozastavením investic a omezením čerpání externích služeb. K největšímu poklesu ICT rozpočtu dojde v organizacích ve veřejném sektoru a energetice. Nejmenší pokles je naopak očekáván v sektoru finančních služeb.

Byl pro Vás tento článek přínosný?