Studie Deloitte: Jaký dopad může mít zavedení digitální daně v ČR na ekonomické vztahy s USA?

Analýza

Jaký dopad může mít zavedení digitální daně v ČR na ekonomické vztahy s USA?

Studie Deloitte

Česko se chystá již v tomto roce zavést daň z vybraných digitálních služeb. Ta se dotkne především velkých mezinárodních firem. Vzhledem k tomu, že řada z nich má sídlo v USA, reakce zámořské velmoci na sebe nenechala čekat. Americká vláda již proti zavedení daně oficiálně protestovala a současně pohrozila zavedením odvetných opatření v podobě uvalení cel na dovoz zboží z ČR. Jaký dopad by tento krok mohl mít na českou ekonomiku? Nad tím se zamýšlí nová studie Deloitte.

Klíčová zjištění:

  • Význam USA jako obchodního partnera pro Českou republiku můžeme hodnotit ze dvou hledisek. To první představuje žebříček vývozních destinací pro zboží českých firem, a v tom figurují USA až na 12. příčce. Ovšem pak je tu hledisko přidané hodnoty, kdy česká přidaná hodnota míří do USA nepřímo obsažena ve vývozech zboží a služeb z jiných zemí. A tady USA drží druhou příčku.
  • Samostatnou kapitolou je pak obchod se službami. USA jsou třetím nejdůležitějším trhem pro české firmy poskytující služby do zahraničí. Česko dosahuje v obchodu s USA poměrně významného přebytku v oblasti služeb. Významný je zejména vývoz ICT služeb, konkrétně software. USA patří 1. příčka v pořadí zemí podle tržeb z vývozu českého softwaru.
  • Studie přináší hypotetický výpočet dopadu případných restriktivních opatření ze strany USA. Z ní vyplývá, že dopady by mohly být citelné. Pokud by byla nastavena cla tak, aby postihla čtvrtinu vývozu českého zboží do USA, dosáhl by celkový dopad na HDP 0,2 % HDP, negativní dopad na zaměstnanost by činil 13,2 tis. osob a finance vládního sektoru by to připravilo zhruba o 4,7 mld. Kč.

Podrobnější informace se dozvíte v naší studii Česko – USA: Obchodní relace a dopady případných restriktivních opatření ze strany USA.

Považujete tyto informace za užitečné?