Článek

Zaměstnanci a home office 

Víte, jak správně nastavit režim práce z domova?

Pandemie COVID-19 a s ní související státní opatření přiměly zaměstnavatele zamyslet se nad novými způsoby práce. Jako efektivní řešení se v době krize ukázal již dříve oblíbený režim home office.

A přestože práce z domova není vhodná pro všechna zaměstnání a pro některé firmy představuje velký zásah do zaběhnutého způsobu organizování práce, společnosti se v době karantény musely pokusit najít rychlý způsob, jak home office alespoň v částečné míře umožnit.

Nastavení home office a související dokumentace

Protože většina opatření již pominula a společnosti nejsou zahlceny přípravou krizových řešení, je dobré se nad přijatým nastavením home office zamyslet a zvážit, zda ve stávající podobě vyhovuje potřebám společnosti i zaměstnanců. Společnosti by také měly posoudit, zda přijaté vnitřní předpisy a dohody se zaměstnanci obsahují veškeré důležité informace, a odpovídajícím způsobem nastavit náhrady nákladů spojených s využíváním home office. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace, které vám mohou se správným nastavením pomoci.

Zaměstnavatel nemůže home office nařídit, zaměstnanec musí s prací z domova vždy vyslovit souhlas. Zpravidla při zavedení home office dochází také ke změně místa výkonu práce (resp. přidání dalšího místa výkonu práce pro účely home office), která nemůže proběhnout jednostranně, ale musí být provedena dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

Pracovní dobu zpravidla rozvrhuje zaměstnavatel. A ne jinak je tomu i v případě zaměstnanců pracujících v režimu home office. Záleží tedy na zaměstnavateli, zda zvolí pevné rozvržení pracovní doby nebo více flexibilní variantu, např. pružné rozvržení pracovní doby obsahující úseky základní a volitelné pracovní doby. Pevné rozvržení pracovní doby, případně pružné rozvržení s významným podílem základní pracovní doby lze doporučit především s ohledem na jejich praktičnost – pokud zaměstnanec pracuje v týmu, je zapotřebí, aby byl dostupný ve stejný čas jako jeho kolegové.

Pro správné nastavení home office je třeba přichystat patřičné předpisy. Doporučujeme připravit vnitřní předpis upravující především:

 • Určení pracovních pozic, které mohou home office využívat
 • Rozvrhování pracovní doby a požadavky na dostupnost zaměstnance během dne 
 • Základní pravidla BOZP 
 • Způsob komunikace s týmem 
 • Způsob zadávání práce

Více informací v našem letáku Home office jako praktický nástroj organizace práce i po koronavirové krizi.

Home office jako praktický nástroj organizace práce i po koronavirové krizi

S čím vám můžeme pomoci?

 • Poradenství v průběhu procesu zavedení home office 
 • Příprava home office směrnice 
 • Příprava vzorové individuální dohody 
 • Poradenství v oblasti BOZP 
 • Poradenství ohledně náhrad za home office, včetně stanovení výše paušální náhrady 
 • Podpora při komunikaci vůči zaměstnancům či s orgány finanční správy

Považujete tyto informace za užitečné?