Perspektivy

Zotavení podnikání z dopadů COVID-19: Průvodce pro členy řídicích orgánů

Členové řídících orgánů mohou v procesu zotavování jejich společností z dopadů koronavirové pandemie aplikovat tzv. resilient leadership.

Mezi klíčové otázky, které je třeba položit vedení společnosti, patří:

Odolnost jako způsob fungování společnosti
 • Jaká opatření a jaké nástroje jsme trvale začlenili do našeho podnikání?
 • Jaké překážky vyvstaly v době krize? Jak je můžeme trvale odstranit?
 • V jakých oblastech nebyl náš dosavadní provozní model schopen zvládnout krizi?
 • Jaké změny obchodního modelu zvažujeme do budoucna?
Změna myšlení: od přítomnosti k budoucnosti
 • Management: Mění se řízení z krizového managementu na dočasný management?
 • Zaměření: Změnila společnost své zaměření na trh?
 • Plánování: Zvažujeme různé scénáře a jejich dopad na plnou obnovu podnikání společnosti?
 • Postoj: Jaká je nová vize našeho podnikání? Uvažujeme nad novými obchodními modely?
Jedinou jistotou je... nejistota
 • Jaký je dopad následujících pěti aspektů na obnovu podnikání společnosti a její budoucnost?
  • Změna společenské smlouvy
  • Změna role a pravidel ve společnosti
  • Nepředvídatelné finanční zdroje a potřeby v oblasti kapitálu společnosti
  • Trvalé změny v chování zákazníků a spotřebitelů
  • Změna očekávání v oblasti fyzické, emocionální, finanční a digitální bezpečnosti
Důvěra jako katalyzátor obnovy
 • Jak se během krize zvýšila (nebo snížila) důvěra uvnitř společnosti?
 • Kde a jak je třeba pracovat na zvýšení důvěry, aby bylo možné znovu plně obnovit podnikání společnosti?
Předvídejte váš cíl
 • Na konci procesu zotavení se zeptejte:
  • Jak podle nás vypadá úspěch?
  • Jaký je očekávaný časový rámec pro plnou obnovu podnikání naší společnosti?
  • Jaké kritické faktory by mohly tento časový rámec změnit?
  • Jaký dopad bude mít každý z pěti shora uvedených aspektů na náš cíl?
  • Jaké další „neznámé“ by mohly tento časový rámec změnit?
  • Jak vedení společnosti reagovalo na klíčové strategické otázky týkající se výsledků jednotlivých stakeholderů?
  • Sestavili jsme zvláštní tým pro zajištění plné obnovy našeho podnikání? Pokud ano, je tento tým dostatečně vybaven a podporován? Jsou jasně definovány jeho úkoly a odpovědnosti?
Zotavení podnikání z dopadů COVID-19: Průvodce pro členy řídicích orgánů
Považujete tyto informace za užitečné?