Řešení

APAT

Nástroj pro řízení týmů na home office

Jak efektivně monitorovat a vylepšit vzdálenou práci? Pomocí nástroje Deloitte APAT (Automatic Process Analytics Tool), který anonymně kontroluje pracovní aktivitu na počítači, monitoruje vytíženost interních týmů a identifikuje rutinní aktivity práce u jednotlivců či týmů. Na základě dat jsou poté navrženy procesy vhodné k automatizaci a zefektivnění. To vše v souladu s legislativními i bezpečnostními požadavky.

Práce z domova klade zvýšené nároky nejen na její ukotvení z hlediska práva, daní či technologií, ale také z pohledu monitorování pracovní aktivity a kontroly efektivnosti procesů.

Příklady z praxe: V kanceláři stačí pohled od stolu a víte, jestli váš tým pracuje. Snadněji dokážete rozeznat rozdíl mezi pracovními aktivitami a časem, který zaměstnanec věnuje např. chatování přes mobil či „soukromým“ povídáním s kolegy v kuchyňce u kávy. Přesunem na home office ale tuto možnost ztrácíme. Pracoval pak zaměstnanec opravdu 12 hodin, které vykázal v time sheetu a věnoval je práci, nebo se jen přes firemní notebook díval na film? Co tedy funguje při monitorování a podpoře týmu na dálku? Nástroj APAT, který definuje, řídí a identifikuje rutinní aktivity práce na počítači a odhaluje, jak moc byl jedinec či tým (ne)aktivní. Zjednodušeně řečeno: nástroj hodnotí produktivní činnost v pracovních aplikacích a pomocí umělé inteligence odhaluje rutinní procesy u zaměstnanců. Navíc dokáže monitorovat i webové aplikace. Ve virtuálním světě tak pomáhá nahradit „pohled kolem sebe“, který se při vzdálené práci vytrácí.

APAT a jeho využití v organizaci: V digitálním prostředí mohou firmy snadno vytvářet celou řadu monitorovacích zpráv pro provozní, finanční a personální oddělení. Téměř u každého indikátoru/KPI lze přitom vytvářet zprávy individuální, což má za následek jejich často až enormní množství. Zaměstnanci jsou pak těmito výstupy zavaleni. Ušetřit práci i čas může APAT, který lze využít k identifikaci monitorovacích zpráv, jež se a) vůbec nepoužívají (a lze je eliminovat), b) lze číst jen krátkou dobu (kontrola hlavních čísel) a jsou efektivně využívány nebo c) jsou zpracovávány po dlouhou dobu (referenční zprávy) a mají potenciál pro automatizaci. Zaměstnavatel pak získá souhrn, z něhož může následně identifikovat a upřednostnit ty informace, které vyžaduji revizi. Toto rychlé a efektivní řešení monitorovacího procesu a souvisejícího reportingu může vést k úsporám práce v rozsahu plného pracovního úvazku, zjednodušení nadbytečných výstupů a zvýšení produktivity zaměstnanců, kteří získají více času pro další efektivnější činnosti. 

image

Jak vám APAT pomůže efektivně monitorovat vzdálenou práci? 

 • Anonymizované monitorování aktivity na počítači v předem nadefinovaných pracovních aplikacích.
 • Poměřuje aktivitu na úrovni týmu a produkuje přehledný webový dashboard shrnující pracovní aktivity.
 • Porovnává pracovní a nepracovní vytížení na PC u týmu či podtýmu.
 • Pomáhá pochopit a vyhodnotit neefektivní vnitřní firemní procesy.
 • Identifikuje přepracování zaměstnanců, kteří tráví v práci déle času, a jsou proto neefektivní.
 • S využitím AI analyzuje aktivity a automaticky navrhuje rutinní práci k automatizaci.
 • Automaticky vypočítává potenciální benefit aktivit navržených k automatizaci s cílem optimalizovat náklady a zvýšit efektivitu procesů.

 

Náklady – efektivita – produktivita. Tři klíčové oblasti, které zajímají každý management. Pomocí nástroje APAT získáte například odpovědi na otázky, zda efektivně využíváte všechny IT licence, nástroje či aplikace a zda se vám jejich provoz vyplatí. Zjistíte i to, jak moc času vašim zaměstnancům zaberou interní administrativní procesy či kroky související s dodržováním dalších business procesů a zda všichni dělají to, co mají. Jinými slovy, jestli máte práci alokovanou tak, aby ti správní zaměstnanci pracovali na správných úkolech. Na základě výsledků se pak můžete pustit do redesignu procesů, interních tréninků či práce samotné. Dostanete souhrnnou odpověď o produktivitě týmů i přehled aktivit vhodných k zautomatizování.

Benefity monitorování efektivity práce zaměstnanců s nástrojem APAT. Aneb co při používání nástroje získáte?

 • Přehled o aktivitě týmu, jeho vytíženosti a produktivitě
 • Podklady pro plánování výkonnosti a zvýšení efektivity
 • Zdroj návrhů činnosti k automatizaci
 • Bezpečné a legislativně vyhovující řešení 
 • Jednoduchý a lehký nástroj, který lze implementovat v řádu dní

Překonejte výzvy při řízení týmů na dálku. Zvolte APAT – nástroj pro komunikaci, který vám pomůže identifikovat a zautomatizovat rutinní procesy a účinně využívat zdroje, ať už jde o lidský kapitál, produktivitu, nákladové položky, či čas. Ozvěte se. Rádi vám vysvětlíme přínosy tohoto nástroje osobně.

Kontaktujte nás

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Je zodpovědný za Strategy & Operations poradenský tým zaměřený na strategie a provozní činnosti a je zároveň vedouc... více

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Partner | Deloitte CE AI Institute Lead

Jan je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Je vedoucím týmu Inteligentní automatizace pro Deloitte CE a členem výboru Inteligentní Automatizace pro Deloitt... více